Vuxenutbildning

Här delar vi med oss av produktnyheter, verktygstips, användarberättelser och intressanta ämnen som rör vuxenutbildning. 

Trygga övergångar och fina arkiv

Nu händer spännande saker för en trygg röd tråd för alla barn och elever. Vi jobbar för fullt med utökade funktioner för övergångar mellan skolor, skolformer och huvudmän och med det nya...

Läs mer

Förbättringar för Bedömningsprocessen

Vi kommer under våren och sommaren förenkla och förbättra bedömningsprocessen i Unikum. Lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer kommer på ett smidigare sätt kunna göra, se och följa...

Systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig och databaserad grund

På årets Nyckelpersonsträff berättar Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot skolledning och skolutveckling på Högskolan Dalarna, om sitt arbete med att undersöka...