Effektiv direktupphandling och implementering av Unikum i Kinda kommun

Kinda kommun har nyligen genomfört ett inköp av Unikum genom en direktupphandling för att få en röd tråd från förskola till vuxenutbildning och hantera stödinsatser på ett bra sätt. I en intervju delar Henrik Johansson, sakkunnig i kommunen, med sig av insikter om varför valet föll på Unikum, hur införandet upplevdes, samt värdefulla tips för andra kommuner som överväger att investera i ett liknande verktyg.

Varför Unikum?

Bakgrunden till övergången från ett befintligt system till Unikum låg i kommunens önskan om ett helhetsverktyg som kan hantera flera skolformer från förskola till vuxenutbildning.

– Inköpet av Unikum till kommunen gick smidigt genom en direktupphandling. Vi var på jakt efter ett verktyg som kunde hantera allt från förskola till vuxenutbildning. Unikums funktioner för stödåtgärder och dokumentation av kartläggningar var avgörande, och fördelen med direktupphandling låg i den snabba processen, förklarar Henrik.

Erfarenheter från införandet

Införandet av Unikum gick snabbt och smidigt. Henrik lyfter Unikums utbildare som en av framgångsfaktorerna, vilket gav kommunen en bra start i användningen av verktyget.

– Införandet gick bra trots en kort genomförandetid. Unikum erbjöd oss proffsiga utbildningar ledda av duktiga utbildare, berättar Henrik.

Unikums funktioner för stödåtgärder och dokumentation av kartläggningar var avgörande, och fördelen med direktupphandling låg i den snabba processen

Henriks tips till andra kommuner

1. Bra dialog mellan leverantörer

I en kommun kan skolsystem vara beroende av data från varandra. Henrik Johansson lyfter vikten av att säkerställa att alla synkar mellan leverantörer funkar, och att eventuellt göra inköp av verktyg samtidigt för ett bättre och mer effektivt samarbete. Detta underlättar kommunikationen och användningen mellan olika system i kommunen.

2. Förbered verksamheten

Ett annat tips är att säkerställa att alla i verksamheten är mottagliga och förberedda för bytet av lärplattform. Det är viktigt att försöka se till så att tajmingen av bytet är så bra som möjligt och att personalen har rätt förutsättningar att både ta emot kunskap och utbildning för att kunna göra “verkstad” av den i nästa steg.

En genomtänkt process för införandet, stark leverantörsdialog och införstådda medarbetare är viktiga faktorer för att säkerställa ett framgångsrikt resultat vid införandet av ett digitalt system som Unikum.

Upptäck mer