Pedagogik

Så använder Fredrik Larvall, gymnasielärare i Halmstad, Unikum för bedömning och formativ feedback

Fredrik Larvall arbetar som ämneslärare i matematik, fysik och programmering på Kattegattgymnasiet i Halmstad. I hans uppdrag ingår även att vara IKT-stöd för skolan och arbeta centralt med Ha...

Läs mer

Införande av Unikum i förskolan – rektor Monia Svensson berättar

Under januari 2021 infördes Unikum i Umeås kommunala förskolor. Monia Svensson är rektor för tre förskolor i kommunen och har tillsammans med sitt arbetslag använt webbverktyget i tre månader...

Så använder Fredrik Larvall, gymnasielärare i Halmstad, Unikum för bedömning och formativ feedback

Fredrik Larvall arbetar som ämneslärare i matematik, fysik och programmering på Kattegattgymnasiet i Halmstad. I hans uppdrag ingår även att vara IKT-stöd för skolan och arbeta centralt med Ha...