Pedagogik

Lärspridare som en del av Örebros utvecklingsarbete

Örebro kommuns förskolor har under tre år arbetat fram en god grund att stå på för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Under Unikums Nyckelpersonsträff 2019 berättade Jenny Tahvanainen...

Läs mer

Mål- och utvecklingsplaner, dokumentation och analys i Nykvarns förskolor

Hur kan man på ett smidigt sätt arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Och skapa en trygghet i att kvaliteten är säkrad? Under Unikums Nyckelpersonsträff 2019 berät...

Lärspridare som en del av Örebros utvecklingsarbete

Örebro kommuns förskolor har under tre år arbetat fram en god grund att stå på för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Under Unikums Nyckelpersonsträff 2019 berättade Jenny Tahvanainen...