Pedagogik

Från larv till fjäril – planering om fjärilar är den sexhundratusende planeringen i Skolbanken

Nu finns det över 600 000 pedagogiska planeringar i Skolbanken! Vi har träffat Madeleine Leinonen, lärare i årskurs 3 på Snättringeskolan, som är skaparen av den sexhundratusende planeringen...

Läs mer

Stärk ditt klassrumsledarskap med Martin Karlberg och Jonas Nilsson

Ta del av värdefulla ledarskapstips för lärare! Martin Karlberg och Jonas Nilsson, författarna bakom boken “Handbok i klassrumsledarskap” gästade Unikums webbinarium om ledarskap i...

Hur hänger pedagogisk dokumentation ihop med systematiskt kvalitetsarbete?

Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är två kända begrepp inom förskolans värld, men hur relaterar de två begreppen egentligen till varandra? Och hur dokumenterar...