Pedagogik

Från jord till bord på Söralids förskola

Söralids förskola i Österåkers kommun har de senaste två åren haft stort fokus på hållbar utveckling – ett arbete som uppskattats av både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Här delar...

Läs mer

AI i förskolan – Helsingborgs stad innoverar!

En AI-robot som svarar på förskolebarns frågor? Ja, en sådan finns faktiskt! Unikum har träffat förskolläraren bakom den spännande AI-roboten Laiban som hjälper till på förskolor runt om...

Gymnasieläraren tipsar: så gör du planering, bedömning och återkoppling smidigare med digitala verktyg

Philip Sekulic är ämneslärare i pedagogik och samhällskunskap på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Han är även förstelärare inom digitalisering med uppdraget att pedagogiskt leda och utbilda...