Användarberättelser

Här hittar du webbinarier och intervjuer med våra användare på kommuner och friskolekedjor. Ta del av konkreta tips kring SKA, stödinsatser, pedagogik m.m.

Närvaro Fritids förbättrar kommunikationen mellan skola, fritids och vårdnadshavare i Åre kommun

På Åre skola hanterar man sedan i höstas närvaro på fritids i Unikums digitala verktyg. Det nya arbetssättet har på kort tid förenklat vardagen och möjliggjort en bättre dialog med...

Läs mer

Digital närvarohantering: “Vi får nya lärsituationer tillsammans med barnen”

På förskolan Lövsångaren i Huddinge kommun hanterar man in- och utcheckning digitalt med hjälp av Unikums verktyg Närvaro Förskola. Digital närvarohantering har gjort vardagen lite enklare...

Fördelarna med digital närvarohantering i förskolan – Domsagans förskola berättar

På Domsagans förskola i Staffanstorp har man kommit igång bra med digital närvarohantering i förskolan. Sandra Olsson, legitimerad förskollärare och sagopedagog berättar om fördelarna med...