Användarberättelser

Här hittar du webbinarier och intervjuer med våra användare på kommuner och friskolekedjor. Ta del av konkreta tips kring SKA, stödinsatser, pedagogik m.m.

Sikte mot ökad kvalitet och likvärdighet i Mjölby kommun

När Elizabeth Lindlöf började som IKT-strateg på Mjölby kommun våren 2021 upptäckte hon att användningen av Unikum var ojämn på och mellan kommunens skolor, vilket var ett stort hinder...

Läs mer

Effektiv direktupphandling och implementering av Unikum i Kinda kommun

Kinda kommun har nyligen genomfört ett inköp av Unikum genom en direktupphandling för att få en röd tråd från förskola till vuxenutbildning och hantera stödinsatser på ett bra sätt. I en...

Jönköpings kommun väljer Unikum!

Hösten 2023 tecknade Jönköpings kommun avtal med Unikum. Vi träffar Emilott Lantz, IT-projektledare på Utbildningsförvaltningen som leder projektet med att upphandla och implementera en ny...