Användarberättelser

Här hittar du webbinarier och intervjuer med våra användare på kommuner och friskolekedjor. Ta del av konkreta tips kring SKA, stödinsatser, pedagogik m.m.

Digital närvarohantering på fritids: ”Enkelt att få till en bra dialog med vårdnadshavare”

På Åre skola hanterar man närvaro på fritids i Unikums digitala verktyg. Ett nytt arbetssätt som på kort tid förenklat vardagen och möjliggör en bättre dialog med vårdnadshavare. Kim...

Läs mer