Användarberättelser

Här hittar du webbinarier och intervjuer med våra användare på kommuner och friskolekedjor. Ta del av konkreta tips kring SKA, stödinsatser, pedagogik m.m.

Lärplattformsbyte som lyfter likvärdighet och kvalitet – så gör ni!

Vill du veta mer om hur man kan förbättra förutsättningarna för likvärdigheten och kvaliteten i arbetet kring lärandet? Och få tips om hur man går tillväga vid ett lärplattformsbyte? Då...

Läs mer

Effektiv direktupphandling och implementering av Unikum i Kinda kommun

Kinda kommun har nyligen genomfört ett inköp av Unikum genom en direktupphandling för att få en röd tråd från förskola till vuxenutbildning och hantera stödinsatser på ett bra sätt. I en...

Jönköpings kommun väljer Unikum!

Hösten 2023 tecknade Jönköpings kommun avtal med Unikum. Vi träffar Emilott Lantz, IT-projektledare på Utbildningsförvaltningen som leder projektet med att upphandla och implementera en ny...