Unikums Integritetspolicy för information och marknadskommunikation

 

Om Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy för vårt arbete med Information och Marknadsföring (Integritetspolicy) beskriver hur vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i samband med våra marknadsaktiviteter till exempel på vår webbplats (https://unikum.net) och blogg (https://blogg.unikum.net) och i sociala medier. Vi har en separat Personuppgiftspolicy för hur dina personuppgifter behandlas i Unikums skolverktyg. Den hittar du här.

Syftet med Integritetspolicyn är att förklara vilka personuppgifter som behövs för att du ska få den information du efterfrågar, för att vi ska kunna nå ut till nya kunder med information om Unikum, hur vi samlar in och behandlar personuppgifterna och vilka rättigheter du har. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vårt mål är att vara relevanta och ge värde via vår kommunikation. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part annat än när det är nödvändigt för genomförandet av våra informations och marknadsföringsaktiviteter.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig och varför

I samband med att du kontaktar oss eller anmäler dig till våra informations- och marknadsaktiviteter, exempelvis registrerar dig till nyhetsbrev, fyller i kontaktformulär på hemsidan för att signalera intresse för nya verktyg eller visning av Unikum, anmäler dig till våra webbinarier, registrerar dig för våra aktiviteter via annonsering i sociala medier eller anmäler dig för andra framtida digitala aktiviteter eller event, så samlar vi in personuppgifter som behövs för att kunna nå dig med rätt information och aktiviteter.

Informationen som du anger, till exempel namn och e-post, behandlas för att vi ska kunna kontakta dig och besvara din förfrågan och/eller ge dig tillgång till våra tjänster såsom webbinarier och nyhetsbrev. Vi samlar information om exempelvis yrkesroll, skolform och kommun för att kunna skräddarsy kommunikationen och ge dig en bättre användarupplevelse med relevant information om till exempel kommande webbinarier som passar just din roll eller skolform.

Våra webbplatser använder cookies för att webbplatserna ska kunna fungera, för användarvänlighet och för att vi ska få en överblick över hur webbplatsen används. Informationen som samlas in kan inte kopplas direkt till din person. Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Mer information om vår användning av cookies hittar du i den cookiepolicy som är en bilaga till denna Integritetspolicy

Lagliga grunder för vår hantering av dina personuppgifter

Varje personuppgiftsbehandling måste stödja sig på någon av de lagliga grunderna i dataskyddsförordningen. I vår marknadskommunikation stödjer vi oss på de lagliga grunderna samtycke och berättigat intresse.

Delning av dina personuppgifter

När du registrerar dig för våra informations- eller marknadsaktiviteter delar vi dina personuppgifter med de bolag som vi använder för att bedriva vår marknadsföring som exempelvis Zoom och Google Meet som används för att genomföra våra webbinarier, Hubspot som är vårt CRM, eller Disqus som används för att administrera kommentarer på vår blogg. Dessa företag kan i vissa fall behöva tillgång till vissa personuppgifter för att kunna leverera sina tjänster åt oss.

Lagring av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror på vilket ändamål som personuppgifterna behandlas för och vilken roll du har i förhållande till Unikum (dvs. kund eller potentiell kund). Vi rensar regelbundet bort inaktiva användare från vårt CRM och andra verktygssystem. Personuppgifter via kommentarsfunktion på bloggen lagras under en längre tid. Du kan alltid kontakta oss om du vill få dina personuppgifter eller bloggkommentarer borttagna.

Överföring av personuppgifter till andra länder

Unikum kan anlita en tredje part med verksamhet i ett annat land för att behandla dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna kan då regleras av ett annat lands lagstiftning som skiljer sig från ditt lands lagstiftning.

Vi ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter i ett annat land sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som till exempel standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR, när vi behandlar dina personuppgifter. Dessa rättigheter innefattar rätt att:

  • informeras om och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig:
  • begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
  • begära att vi raderar dina personuppgifter;
  • begära att vi tillfällig eller permanent upphör med behandling av vissa av eller alla dina personuppgifter;
  • begära en kopia av dina personuppgifter i ett elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter för användning hos en annan part;
  • invända mot behandling som grundar sig på Unikums eller tredje parts berättigade intresse eller för direkt marknadsföring; samt
  • återkalla ditt samtycke för viss behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om dina rättigheter eller hur du utövar dessa kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@unikum.net.

Du har även rätt att kontakta eller framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs.

Uppdateringar av Integritetspolicyn

Vi gör ibland ändringar i denna Integritetspolicy. Alla ändringar publiceras på vår webbplats. Ta därför för vana att läsa denna Integritetspolicy med jämna mellanrum. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt exempelvis genom tydlig information på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig.

Kontakt och frågor

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller om dina rättigheter kan du hitta mer information på vår sida Dataskydd i Unikum som du hittar här https://www.unikum.net/dataskydd/.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@unikum.net eller vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@unikum.net eller genom att skicka ett brev till:
Att.: Dataskydd, Unikum- Unikt lärande AB
Hammarby Kaj 14- 4 tr
120 30 Stockholm