Få en smidig övergång till Unikum

Genom att byta till en lärplattform som passar era behov är det möjligt att höja kunskapsresultat och kvalitet, minska kostnader och spara tid fö...

Läs mer

Senaste nytt i Unikum

Så sparar Tierp kommun tid och resurser med Unikums DNP-lösning

Skolverket arbetar intensivt med att digitalisera de nationella proven. Flera skolor och kommuner, inklusive Tierp kommun, har valt Unikum DNP Connect för att säkra en smidig övergång till det...

Unikum effektiviserar undervisningen i praktiska ämnen – yrkesläraren Peter berättar

Dokumentationsarbetet är viktigt för elever på yrkesinriktade program där utbildningen består av många praktiska moment som utgör underlag för bedömning. På Bessemerskolan i Sandvikens...