Boksamtal och högläsning stimulerar barns språkutveckling på Pär Lagerkvists förskola

På Pär Lagerkvists förskola i Växjö arbetar pedagogerna med planeringen “Språk och skrift” – ett arbete som fokuserar på högläsning, bo...

Läs mer

Senaste nytt i Unikum

Så integrerar du hållbar utveckling i undervisningen – tips & metoder

Vi har träffat hållbarhetskämpen, högstadieläraren och författaren Jonas Edlund för att höra hur lärare på ett enkelt sätt kan integrera viktiga frågor som rör klimat och miljö i...

Uppdaterad modul för särskilt stöd i Unikum – följ utveckling här!

De nya allmänna råden för extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram är i full användning och vi på Unikum hänger på! Vi har påbörjat en förnyelse av modulen för särskilt...