Lgr22 & Lgrsär22 – nya kursplaner och läroplaner

Dagen är här – nya läroplaner och kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har trätt i kraft! Under våren har...

Läs mer

Senaste nytt i Unikum

Så använder Svedala kommun Unikum som stöd för SKA i förskolan

Åse Olsson och Susan Henriksson från Svedala kommun föreläste om SKA i förskolan på Unikums digitala Nyckelpersonsträff 2022. De delade med sig av hur Svedala kommun arbetar med Unikum och...

Från kris till högsta betyg – framgångsfaktorerna som lyfte Visättraskolan

Hur lyckas man gå från en frånvalsskola i kris till att få högsta bedömningen av Skolinspektionen? Semira Vikström, skolchef i Huddinge kommun och tidigare rektor på Visättraskolan, delar...