Stödinsatser som en naturlig del av förskolans verksamhet med David Edfelt

Hur får vi alla barn att lyckas i förskolan? Unikum bjöd in David Edfelt, leg. psykolog och författare, till ett webbinarium för att diskutera hur stödinsatser kan bli en naturlig del av...

Läs mer

Leda undervisningsförbättring i gymnasiet med Simon Hjort

På vilket sätt kan rektorer leda sina lärare på ett så effektivt sätt som möjligt för att stärka kompetensen, utveckla undervisningen och höja kvaliteten för att alla elever ska nå sina...

Utveckla SKA i förskolan med Bollnäs kommun

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är en del av förskolans uppdrag för att utveckla utbildning och undervisning. I Bollnäs kommun såg man ett stort behov av att öka likvärdigheten och få ett...