Stödinsatser som en naturlig del av förskolans verksamhet med David Edfelt

Hur får vi alla barn att lyckas i förskolan? Unikum bjöd in David Edfelt, leg. psykolog och författare, till ett webbinarium för att diskutera hur stödinsatser kan bli en naturlig del av förskolans vardag så att alla barn får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Här kan du ta del av det populära webbinariet som fick över 3000 anmälningar!

David Edfelt har erfarenhet från arbete med en mängd olika verksamheter – förskolor, skolor, barnpsykiatri och vårdverksamheter m.fl – och har varit anställd som förskole- och skolpsykolog. På Unikums webbinarium diskuterar och konkretiserar David på vilket sätt rektorer, pedagoger, specialpedagoger och andra berörda kan stötta barn i behov av särskilt stöd i förskolans vardag, och hur barn och vårdnadshavare kan involveras i arbetet. Längst ner på sidan hittar du en inspelning av webbinariet.

Hur skapar vi goda förutsättningar för det enskilda barnet att lyckas?

David menar att förskolan länge präglats av ett “grupptänk”. Genom tankesättet är det lätt att det uppstår krav och antagande om att det finns saker som alla barn “borde kunna” i en viss ålder. De barn som av olika anledningar inte följer den normala utvecklingskurvan upplever ofta oro eller stress som leder till olika typer av beteenden som förskolan måste hantera.

För att förstå hur förskolan kan göra vardagen bra för alla barn är det viktigt att sätta sig in i vad som händer med individen i mötet med situationen. David tipsar om att bryta ner problemsituationen i mindre delar för att bena ut vad som är svårt för barnet. När man förstår vad som är svårt är nästa steg att stötta barnet för att lyckas och att hjälpa barnet att utveckla strategier för hur man kan hantera situationen.

Vilka konkreta handlingar kan förskolan utföra för att stötta barn i behov av särskilt stöd?

Vid en problemsituation är det vanligt att den som möter barnet reagerar på situationen som uppstått och försöker åtgärda problemet genom tillsägelser, tjat eller förmaningar. David menar att det inte finns något vetenskapligt stöd som talar för tillrättavisningar av barn i den här typen av situationer. Genom att tillrättavisa förutsätter man att barnet har strategier för att hantera det som är svårt vilket ofta inte i fallet för de barn som gång på gång hamnar i för svåra situationer. Dessutom löper barnet risk av utveckla en känsla av misslyckande vilket i sin tur kan leda till försämrad självkänsla och nedstämdhet.

Från reaktivitet till proaktivitet

David förklarar att vuxna behöver anamma ett proaktivt arbetssätt där man tillför strategier och stöttar barnet i att hitta en fungerande lösning för sig själv. David tipsar om att arbeta systematiskt med positiv omformulering. Man kan exempelvis säga “lägg sand här istället” istället för “nej, du får inte kasta sand”. På detta sätt tillför man en strategi som hjälper barnet att hitta en lösning i situationen.

Några exempel på proaktivt arbete:

 • Fysiska och pedagogiska anpassningar
 • Hjälpmedel (e.g. avskärmning av ljud/ljus)
 • Tydliggörande pedagogik
 • Gemensam problemlösning tillsammans med barnet

Hur får man barn och vårdnadshavare delaktiga i arbetet?

Vårdnadshavare

David pratar om vikten av att förskolan skapar en bra relation till vårdnadshavare från start. Träffas tidigt i processen och var tydligt med hur samarbetet ska se ut. Försök släppa värderingar och fokusera så lite som möjligt på det negativa, även om det känns svårt. Rektor behöver ta ansvar och gå in och stötta pedagogerna i arbetet, samt vara lyhörd inför behovet av att ta in ytterligare kompetens (e.g. specialpedagog).

Barn

Det finns många olika verktyg och aktiviteter som förskolan kan använda sig av för att möta barn kommunikationsmässigt och göra dem delaktiga i ett gemensamt tänkande.

Några exempel på aktiviteter:

 • Ritprat
 • Seriesamtal
 • Sociala berättelser
 • Samtalskort
 • Relationscirklar
 • Skalor
 • Samtalsmatta
 • Figurer
 • Sagosamtal
 • Rollspel

Hur jobbar man systematiskt med stödinsatser i förskolan?

Förskolan är en akut verksamhet där oväntade situationer inträffar och saker behöver omprioriteras. Det är lätt att fastna i planera och genomföra-fasen, och utvärdering missas som följd. David förklarar att förskolan måste arbeta fram en bättre och tydligare utvärderingskultur, och ett sätt att göra det på är att följa en ordning, som i exemplet nedan.

 1. Hantera – hantera, observera och registrera det som sker i situationen
 2. Utvärdera – utvärdera varför situationen blev som den blev
 3. Förändra – förändra det som inte fungerar

3 tips för att göra stödinsatser till en naturlig del av verksamheten

 • Var nyfiken på vad som sker kring barnen – våga fråga!
 • Prova olika strategier och utvärdera systematiskt
 • Anpassa utmaningarna till enskilda barn och till gruppen

Upptäck mer om stödinsatser i förskolan

I det här blogginlägget ger vi dig en introduktion till specialpedagogik i förskolan och delar med oss av tips och tricks på hur du får till fungerande rutiner och strukturer för arbetet. Läs mer!

Unikums smidiga och säkra verktyg underlättar processen kring särskilt stöd i förskolan. Läs mer om Stödinsatser Förskola.