Stödinsatser som en naturlig del av förskolans verksamhet med David Edfelt

Hur får vi alla barn att lyckas i förskolan? Unikum bjöd in David Edfelt, leg. psykolog och författare, till ett webbinarium för att diskutera hur stödinsatser kan bli en naturlig del av förskolans vardag så att alla barn får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Här kan du ta del av det populära webbinariet som fick över 3000 anmälningar!

Tillsammans med Lise-Lotte Hjalmar från Unikum diskuterar och konkretiserar David på vilket sätt rektorer, pedagoger, specialpedagoger och andra berörda kan stötta barn i behov av särskilt stöd i förskolans vardag, och hur barn och vårdnadshavare kan involveras i arbetet.

På webbinariet går vi igenom:
  • Hur skapar vi goda förutsättningar för det enskilda barnet att lyckas?
  • Vilka konkreta handlingar kan förskolan utföra för att stötta barn i behov av särskilt stöd?
  • Hur får man barn och vårdnadshavare delaktiga i arbetet?
  • Hur jobbar man systematiskt med stödinsatser i förskolan?