Kunskapsbank

Närvaro Fritids förbättrar kommunikationen mellan skola, fritids och vårdnadshavare i Åre kommun

På Åre skola hanterar man sedan i höstas närvaro på fritids i Unikums digitala verktyg. Det nya arbetssättet har på kort tid förenklat vardagen och möjliggjort en bättre dialog med...

Läs mer

Närvaro Fritids & Förskola: Lätt att uppdatera dagens Lämna Hämta

Nu har det blivit enklare för vårdnadshavare att informera personalen i förskola och fritids om dagen. Nytt är att vårdnadshavare kan lägga in ledighet och skicka information angående sitt...

Digital närvarohantering: “Vi får nya lärsituationer tillsammans med barnen”

På förskolan Lövsångaren i Huddinge kommun hanterar man in- och utcheckning digitalt med hjälp av Unikums verktyg Närvaro Förskola. Digital närvarohantering har gjort vardagen lite enklare...