Systematiskt kvalitetsarbete

Ta del av intervjuer, tips och användarberättelser om hur du hanterar och utvecklar ditt systematiska kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete i praktiken på gymnasiet med Sandvikens kommun

På gymnasieskolan Bessemerskolan i Sandvikens kommun har man lyckats få till ett fungerande kvalitetsarbete, som på kort tid lett till förbättrade insatser och ett tydligt pedagogiskt...

Läs mer

Leda undervisningsförbättring i gymnasiet med Simon Hjort

På vilket sätt kan rektorer leda sina lärare på ett så effektivt sätt som möjligt för att stärka kompetensen, utveckla undervisningen och höja kvaliteten för att alla elever ska nå sina...

Utveckla SKA i förskolan med Bollnäs kommun

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är en del av förskolans uppdrag för att utveckla utbildning och undervisning. I Bollnäs kommun såg man ett stort behov av att öka likvärdigheten och få ett...