Systematiskt kvalitetsarbete

Ta del av intervjuer, tips och användarberättelser om hur du hanterar och utvecklar ditt systematiska kvalitetsarbete.

Underlätta SKA i förskolan med Falu kommun

På mindre än ett år har Lena Mellström, utvecklingsstrateg, och Catarina Larsson, verksamhetsutvecklare, lett införandet av Unikum i Falu kommun och satt ramarna för SKA med ett gediget...

Läs mer

Ett år med Unikum i förskolan – äntligen bra koll på SKA!

Karin Neffler är rektor på två fristående förskolor i Stockholm – Växthuset och Tessinen. Förskolorna började använda Unikum för ett år sedan och nu ger Karin oss en inblick i hur...

Varför systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) genomföras på alla nivåer – från huvudmannanivå till enhetsnivå – för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i...