Systematiskt kvalitetsarbete

Ta del av intervjuer, tips och användarberättelser om hur du hanterar och utvecklar ditt systematiska kvalitetsarbete.

Varför systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) genomföras på alla nivåer – från huvudmannanivå till enhetsnivå – för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i...

Läs mer

Hur hänger pedagogisk dokumentation ihop med systematiskt kvalitetsarbete?

Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är två kända begrepp inom förskolans värld, men hur relaterar de två begreppen egentligen till varandra? Och hur dokumenterar...

Underlätta SKA i förskolan med Unikum

I det här webbinariet går vi igenom Unikum i förskolan med extra fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Vi delar med oss av konkreta tips på hur du kan underlätta SKA på alla nivåer...