All dokumentation samlad med Lärområden

Många förskolor använder idag olika diagram där de samlar dokumentation kring läroplansmålen för exempelvis matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Nu har vi skapat vi möjligheter för att hantera det digitalt. Med Lärområden i Unikum Förskola får pedagoger och rektorer enklare översikt av dokumentationen, från planering till analyser.

Förskolan gör egna Lärområden eller skapar upp dem från mallar. Varje Lärområde kopplas till önskade mål i läroplanen och därmed samlas all dokumentation kopplad till målen automatiskt på ett och samma ställe.

 

Bra översikt av dokumentationen

Varje Lärområde är kopplat till mål i Läroplanen. Det kan till exempel handla om att förskolan vill följa upp hur man jobbar kring matematik eller skapande. Du ser all dokumentation för aktuellt Lärområde samlat på ett ställe.

Genom att välja ett Lärområde får du riktigt bra överblick hur det går med gruppens systematiska kvalitetsarbete inom det aktuella området. Här samlas automatiskt gruppens Planeringar, Lärloggar, Reflektioner och Analyser som är kopplade till de aktuella målen. På så sätt ser du vilka dokumentationer ni har gjort för gruppen och får ett bra underlag inför nästa steg.

För att det ska vara lätt att se under vilken tidsperiod ni har arbetat med Lärområdet kan du filtrera på tid.

 

Rektor och administratör utformar smidigt Lärområden

Unikum har tagit fram tio förslag på Lärområden som är kopplade till målen i läroplanens kapitel 2.1 – 2.3. Dessa går bra att använda som de är eller att redigera. Det går också att skapa egna Lärområden för förskolan.

Det är rektor eller administratör som utformar Lärområden under förskolans flik Läroplan. När Lärområdena är publicerade hamnar de automatiskt under varje grupps flik ”Läroplan” och är färdiga att använda. All dokumentation som har kopplingar till målen i Lärområdet visas direkt.

Som pedagog kan du favoritmarkera dina fokusområden och då hamnar de på gruppens startsida.

Upptäck mer

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Du kan reflektera, analysera, följa upp, planera samt engagera alla på förskolan. Unikum ger dig en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden, så att du hela tiden arbetar med kvalitetshjulet på ett naturligt sätt. Läs mer här. 

Frågor och svar

Varför ser jag inga Lärområden i min grupp?

Det är observatör eller förskoleadministratör som utformar alla Lärområden. Det gör man på förskolans sida. Ser du inga Lärområden under gruppens flik Läroplan har det inte skapats några Lärområden för din förskola.

Hur gör jag för att se Lärområden på gruppens startsida?

Du behöver favoritmarkera de Lärområden du vill se på gruppens startsida under fliken Läroplan och Lärområden. Du favoritmarkerar genom att trycka på stjärnan.

Kan man koppla på mål och riktlinjer från läroplanen på Lärområden?

Ja, det går att koppla mål och riktlinjer från kapitel 2.1 – 2.6 till Lärområden.

Hur utformar jag Lärområden?

För att utforma Lärområden behöver du vara observatör eller skoladministratör i Unikum. På förskolans startsida väljer du fliken Läroplan. Välj Skapa ny eller välj från mallar och följ instruktionerna. I Unikum Academy finns snart filmer som visar hur du gör.

Vi använder inte Unikum idag men är nyfiken på att prova Lärområden för min förskola – hur går jag vidare?

Du kan prova Unikum Förskola gratis i 45 dagar. Under provperioden får din förskola möjlighet att prova Lärområden och alla andra funktioner som ingår i Unikum Förskola. Fyll i det här kontaktformuläret för att komma igång. Vi börjar med en visning av verktyget och sedan har du fri tillgång till verktyget i 45 dagar.

 

Upptäck mer

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Du kan reflektera, analysera, följa upp, planera samt engagera alla på förskolan. Unikum ger dig en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden, så att du hela tiden arbetar med kvalitetshjulet på ett naturligt sätt.