Specialpedagogik

Ta del av webbinarier, berättelser från verkligheten och konkreta tips på hur du kan utveckla arbetet med stödinsatser i olika verksamheter.

Introduktion till specialpedagogik i förskolan

Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt i sin egen utveckling. För att nå dit är en del barn i behov av särskilt stöd under en kortare eller längre period. Att fånga upp dessa...

Läs mer

Stödinsatser som en naturlig del av förskolans verksamhet med David Edfelt

Hur får vi alla barn att lyckas i förskolan? Unikum bjöd in David Edfelt, leg. psykolog och författare, till ett webbinarium för att diskutera hur stödinsatser kan bli en naturlig del av...

Tidiga insatser och särskilt stöd i förskolan med Helsingborgs stad

Att fånga upp barn i behov av särskilt stöd tidigt är viktigt, men en del personal i förskolan uttrycker att det är komplext och svårt att få till fungerande rutiner och strukturer för...