Specialpedagogik

Ta del av webbinarier, berättelser från verkligheten och konkreta tips på hur du kan utveckla arbetet med stödinsatser i olika verksamheter.

Stödinsatser för barn i förskolan – så jobbar Norrtälje kommun

Alla barn ska ha rätt att lyckas i förskolan! Unikum bjöd in Jannike Hellberg, biträdande rektor, och Kia Kilpinen, rektor i Norrtälje kommun till ett webbinarium för att höra mer om deras...

Läs mer

AI och datadriven skolutveckling: Sju insikter från våra paneler i Almedalen

Som väntat stod AI i centrum när Visby fylldes av tusentals besökare under Almedalsveckan. Unikum anordnade fem paneler med fokus på datadriven skolutveckling och insikter från vårt...

Introduktion till specialpedagogik i förskolan

Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt i sin egen utveckling. För att nå dit är en del barn i behov av särskilt stöd under en kortare eller längre period. Att fånga upp dessa...