Specialpedagogik

Ta del av webbinarier, berättelser från verkligheten och konkreta tips på hur du kan utveckla arbetet med stödinsatser i olika verksamheter.

Stödinsatser för barn i förskolan – så jobbar Norrtälje kommun

Alla barn ska ha rätt att lyckas i förskolan! Unikum bjöd in Jannike Hellberg, biträdande rektor, och Kia Kilpinen, rektor i Norrtälje kommun till ett webbinarium för att höra mer om deras...

Läs mer

Introduktion till specialpedagogik i förskolan

Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt i sin egen utveckling. För att nå dit är en del barn i behov av särskilt stöd under en kortare eller längre period. Att fånga upp dessa...

Stödinsatser som en naturlig del av förskolans verksamhet med David Edfelt

Hur får vi alla barn att lyckas i förskolan? Unikum bjöd in David Edfelt, leg. psykolog och författare, till ett webbinarium för att diskutera hur stödinsatser kan bli en naturlig del av...