Specialpedagogik

Ta del av webbinarier, berättelser från verkligheten och konkreta tips på hur du kan utveckla arbetet med stödinsatser i olika verksamheter.

Stödinsatser som en naturlig del av förskolans verksamhet med David Edfelt

Hur får vi alla barn att lyckas i förskolan? Unikum bjöd in David Edfelt, leg. psykolog och författare, till ett webbinarium för att diskutera hur stödinsatser kan bli en naturlig del av...

Läs mer

Tidiga insatser och särskilt stöd i förskolan med Helsingborgs stad

Att fånga upp barn i behov av särskilt stöd tidigt är viktigt, men en del personal i förskolan uttrycker att det är komplext och svårt att få till fungerande rutiner och strukturer för...

Unikum Stödinsatser Förskola – produktansvarig Lise-Lotte Hjalmar svarar och förklarar

Hur funkar Unikums verktyg Stödinsatser Förskola, och hur underlättar verktyget vardagen för pedagoger, rektorer, huvudmän runt om i landet? Vi har passat på att ställa några snabba frågor...