Så funkar Unikum Stödinsatser Förskola

I det här webbinariet går vi igenom Unikums verktyg Stödinsatser Förskola. Du får förståelse för hur verktyget underlättar hela processen kring särskilt stöd – från den pedagogiska kartläggningen till utvärdering av insatser.

Vår produktutvecklare Annika Önnerlöv guidar dig genom Unikums verktyg Stödinsatser Förskola.

På webbinariet går vi igenom:

  • Hur pedagoger, rektorer och specialpedagoger tryggt kan logga in, dela anteckningar och samarbeta via verktyget Unikum Stödinsatser Förskola.
  • Hur alla som är behöriga får en bra överblick över den viktiga dokumentationen för förskolan, gruppen och det enskilda barnet.
  • Hur du får bra koll på vilka insatser som är på gång och hur de har fungerat.
  • Demo av modulen

Frågor och svar

Under det direktsända webbinariet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatten. Vi fick in många frågor och hade tyvärr inte möjlighet att besvara alla frågor i direktsändning. Nedan har vi sammanställt svar på några av frågorna som ställdes.

 

Blir anteckningen en allmän handling, d.v.s. diarieförs den och går att hämta ut?

Eftersom en anteckning är kopplad till ett specifikt barn skriver personalen endast anteckningar rörande det barnet här. Det är viktigt att tänka på partsinsyn, d.v.s. att den det gäller har rätt att läsa allt som skrivs. Det är därför nödvändigt att kommunen/förskolan har tydliga rutiner för vad och hur man antecknar  – liknande anteckningar finns redan idag i olika datorer, kollegieblock eller på andra papperslappar. Fundera över hur ni gör idag och om det behövs förtydliganden.

För gallring av anteckningar gäller kommunens dokumenthanteringsplan.

Vi erbjuder en säker plats och ni bestämmer vad den ska användas till. Vårt råd är att skriva det som gagnar barnets utveckling och lärande och ha det kvar så länge det är relevant.

 

Följer anteckningarna med till annan förskola eller förskoleklass?

Att se säkra anteckningar kräver tvåfaktorsinlogg. På den egna enheten kan alla som är kopplade till barnet läsa och skriva en anteckning. När barnet byter till annan enhet kan tidigare anteckningar läsas av den som har rollen mentor, administratör och observatör. De anteckningarna finns då i barnets arkiv. På organisationsnivå bestäms om det krävs samtycke av vårdnadshavare eller ej, om säkra anteckningar ska följa med till annan skolform eller kommun.

 

Kan vårdnadshavare se Säkra anteckningar, Anpassningar eller Särskilt stöd?

Det är bara personal som kan arbeta i Säkra anteckningar, Anpassningar och de olika delarna i processen för Särskilt stöd. Detta eftersom vårdnadshavare inte har tillgång till verktyget för Särskilt stöd. Däremot kan personal dela och visa Anpassningar för ett barn i barnets samtal. Det är också enkelt att skriva ut de delar man önskar i processen för särskilt stöd och delge vårdnadshavare.

När ni pratar om särskilt stöd menar ni då att det är vid de tillfällen man söker tilläggsbelopp?

Processen för särskilt stöd kan användas utifrån de rutiner som varje huvudman/rektor tagit fram. Vill man använda för tilläggsbelopp fungerar det bra, men det är fördelaktigt även när man inte ska söka tilläggsbelopp. Använd processen när man behöver kartlägga behoven hos barnet och analysera situationen i förskolan. Det kan stödja framtagandet av vilka stödinsatser man behöver genomföra och det blir smidigare att göra uppföljningar och utvärderingar. Då finns det dokumenterat och tillgängligt för dem som behöver och man kan tillsammans arbeta för att barnet ska lyckas och ha en trygg och lärorik tid i förskolan.

 

Vi är intresserade av att köpa till Unikum Stödinsatser Förskola  – hur går vi vidare?

Fyll i det här formuläret eller hör av er till er kundkontakt på Unikum för mer information.

 

Unikum Stödinsatser Förskola är framtagen i nära samarbete med rektorer, specialpedagoger och flera kommuner för att säkerställa att verktyget stödjer förskolans uppdrag. Läs mer här.