Forskning

Hur digitala verktyg stimulerar barns lust att lära

På Unikums Nyckelpersonsträff 2014 föreläste Susanne Kjällander, filosofie doktor i didaktik och förskollärarutbildare på Stockholms Universitet, under rubriken “Hur kan digitala verktyg st...

Läs mer

Hur digitala verktyg stimulerar barns lust att lära

På Unikums Nyckelpersonsträff 2014 föreläste Susanne Kjällander, filosofie doktor i didaktik och förskollärarutbildare på Stockholms Universitet, under rubriken “Hur kan digitala verktyg st...

Formativt fokus i Lund med Dylan Wiliam

Drygt 2000 pedagoger och rektorer från hela Lund samlades den 11 mars för att lyssna på den brittiske skolforskaren Dylan Wiliams föreläsning om formativ bedömning. Det var startpunkten för Lu...