Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan – så lyckas du!

Hur kommunicerar man bäst med vårdnadshavare i förskolan? För att diskutera ämnet bjöd Unikum in Linn Eckeskog, författare och förskoleforskare, till ett webbinarium om hur förskolor och vårdnadshavare kommunicerar. Här kan du se föreläsningen som lockade fler än 1300 anmälningar!

Linn Eckeskog är i grunden medie- och kommunikationsvetare och har nyligen gett ut boken Kommunikation med vårdnadshavare – en professionell kompetens i förskolan. Hon är dotter till två förskollärare och kallar sig gärna för “förskoleentusiast” på grund av sitt brinnande intresse för att göra skillnad för förskolan. 

Tillsammans med Annika Önnerlöv, ansvarig för Unikum Förskola, diskuterar hon sina slutsatser från att ha analyserat åtskilliga förskolors kommunikation för att reda ut hur förskolor och vårdnadshavare kommunicerar på bästa sätt.

 

Vårdnadshavarnas och personalens behov skiljer sig åt – hur kan man tänka kring det?

Vårdnadshavare är i första hand intresserade av sina egna barn och vill veta att de trivs, har en trygg tillvaro och kan utvecklas socialt. Personalen å andra sidan vill gärna fokusera på uppdraget och information som bidrar till att verksamheten fungerar. Som pedagog kan du försöka byta fokus från Vad är det jag vill ha sagt? till Vad är det vårdnadshavare vill veta något om?. Ett tips är att utgå från vårdnadshavarnas perspektiv och låta deras nyfikenhet vägleda innehållet som ni kommunicerar. Använd det fysiska mötet för att förstå vårdnadshavare, vad de har för drivkrafter och vad som engagerar dem.

 

Hur kan man undvika känslan av att vara ”tjatmoster” i relation till föräldragruppen?

Det finns sätt att minimera känslan av att behöva tjata på vårdnadshavare: 

  • Använd digitala system för avlastning.
  • Rektor kan underlätta genom att ta på sig en del av bördan för att “freda” relationen mellan personal och vårdnadshavare. 
  • Gör en ansvarsinventering – gå igenom vad som är förskolans ansvar, vårdnadshavarens ansvar och gemensamma ansvar. Lyft det sedan på ett föräldramöte. 

 

Vårdnadshavare ska vara delaktiga enligt läroplanen – hur gör man det?

Diskutera inom arbetslaget hur långt in verksamheten och i vilka rum som vårdnadshavare är välkomna. Fundera på i vilka situationer ni upplever att vårdnadshavare utmanar och diskutera hur stort deras inflytande ska få vara i verksamheten. Lägg också extra fokus på de vårdnadshavare som är svårast att nå, för det är oftast dem man helst vill nå. Sätt er in i deras situation och förutsättningar. Gör man som man alltid har gjort så kommer man nå dem som man alltid har nått. 

Fundera också på vad som är berättansvärt i er förskola. Våga flytta fokus från här och nu till att blicka bakåt eller framåt. Jobba med fördjupande berättelser, lyft enskilda kollegor som jobbar på förskolan, förskolans historia, för att ge vårdnadshavarna ett större perspektiv på vad förskolan är. Det finns verkligen möjlighet att bygga ett Vi genom den här typen av berättelser. 

 

Vilken roll spelar läroplanen i kommunikationen om förskolan?

Läroplanen har stor betydelse – både praktiskt och symboliskt. Fundera på hur läroplanen används i kommunikationen med vårdnadshavarna och varför ni lägger till citat till vissa inlägg. Ofta används lösryckta citat för att försöka förklara för vårdnadshavare hur aktiviteten hänger ihop med läroplanen och att det finns mer bakom det vi ser på bilden. Om ni vill utöka förståelsen hos vårdnadshavare är ett tips att berätta mer om varför och hur ni tänkt för att på det sättet hjälpa vårdnadshavare att förstå och känna Ahaa, det har jag inte tänkt på.

 

Vad kan vara värt att tänka på vad gäller digital kommunikation och verktyg i kommunikationen med vårdnadshavare?

Digitalisering kan effektivisera verksamheter när det fungerar bra men det finns en del fallgropar som man bör se upp för. Det är viktigt att fundera på hur tillgången till information förändras när man byter medium. 

Att ordna workshops och hjälp vårdnadshavare att ladda ner appar, ställa in språk m.m. kan vara en bra idé men till en viss gräns. Ställ krav på huvudman på tid och resurser om det tar mycket tid som ni inte kompenseras för. 

Ibland kan man faktiskt kräva respons vid viktig information, och om den uteblir så kan man följa upp muntligt. I t.ex. Unikum kan man ju faktiskt se vilka som har läst meddelanden, vilket är ett sätt att följa om vårdnadshavare tagit del av viktig information. 

 

Summering

  • Avsätt tid för att diskutera igenom er kommunikation inom arbetslaget.
  • Reflektera över mottagargruppen och försök inta ett mottagarperspektiv.
  • Skaka om idén om vad som är berättansvärt i er verksamhet.

Se webbinariet igen

Förenkla kommunikationen med vårdnadshavare

I Unikum kan du hantera dialog med vårdnadshavare, pedagogisk dokumentation och SKA. Läs mer och prova Unikum Förskola gratis i 45 dagar.