Skolform

AI och datadriven skolutveckling: Sju insikter från våra paneler i Almedalen

Som väntat stod AI i centrum när Visby fylldes av tusentals besökare under Almedalsveckan. Unikum anordnade fem paneler med fokus på datadriven skolutveckling och insikter från vårt...

Läs mer

Så integrerar du hållbar utveckling i undervisningen – tips & metoder

Vi har träffat hållbarhetskämpen, högstadieläraren och författaren Jonas Edlund för att höra hur lärare på ett enkelt sätt kan integrera viktiga frågor som rör klimat och miljö i...

Uppdaterad modul för särskilt stöd i Unikum – följ utveckling här!

De nya allmänna råden för extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram är i full användning och vi på Unikum hänger på! Vi har påbörjat en förnyelse av modulen för särskilt...