Förbättringar för bedömningsprocessen med ny Kunskaps-vy

Vi har lanserat en ny Kunskaps-vy som förenklar och förbättrar bedömningsprocessen i Unikum. Med den nya vyn kan rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare göra, se och följa bedömningar smidigare än någonsin! Läs mer om fördelarna med den nya vyn och hur vi arbetat med att finslipa verktyget i flera steg.

Under höstterminen 2021 har vi jobbat på nya Kunskaps-vyn i nära samarbete med våra användare. Den nya vyn gör bedömningsprocessen smidigare för lärare och rektorer med:

 • Färre klick!
 • Möjlighet att göra kunskapsbedömning för fler elever samtidigt
 • Bättre koll på elever med insatsbehov
 • Samlad vy för enklare bedömning

 

Den 10 februari släcktes den gamla Kunskaps-vyn ned. Användare kommer inte längre åt den gamla vyn.

Den 10 mars anordnade vi en öppen visning där vi gick igenom hur den nya Kunskapsvyn fungerar. Här kan du titta på en inspelning av visningen.

Instruktionsvideos

Vi har tagit fram instruktionsvideos för gymnasiet respektive grundskolan som visar hur du använder verktyget för att göra bedömningar.

Kunskaper i grundskolan

Kunskaper i gymnasiet

Nedan får du en samlad bild av de olika releaserna som skedde under hösten 2021.

Del 4: Förbättrad Kunskaps-vy är nu standard för alla användare [SLÄPPTES 2021-11-23]

Nu har vi tillsammans nått så långt att de nya vyerna är det första ni möter när ni ska göra nya bedömningar! Stort tack till alla för ert engagemang och feedback!

När det är dags att bedöma eleverna nästa gång har ni allting samlat i samma vy per elev. Ni kan: 

 • sätta ett övergripande omdöme, med kommentar.
 • lägga till ett eller flera utvecklingsområden utifrån läroplanen, med kommentar.
 • se allt eleven har gjort i ämnet/kursen som underlag för bedömningen.
 • visa vilka delar av kunskapskraven eleven har uppnått och vilka som återstår.
 • se alla tidigare bedömningar i ämnet/kursen.
 • ange om eleven är i behov av stödinsatser.

I takt med att de övergripande bedömningarna görs individuellt för eleverna går det såklart att få en tydlig överblick över hur hela gruppen ligger till. Där finns möjlighet att se bedömningar för gruppen filtrerade på att:

 • visa bedömningar per nivå.
 • visa samtliga bedömningar.
 • visa även de bedömningar som är sparade som utkast.

Du kan även snabbt få koll på i vilken utsträckning eleverna i gruppen uppfyller kunskapskraven. Vi har skapat möjlighet att i en och samma vy:

 • se vilka elever som uppfyller vilka kunskapskrav
 • se vilken nivå respektive elev ligger på i samtliga kunskapskrav
 • göra nya bedömningar direkt för de elever som har uppfyllt ytterligare kunskapskrav

De här och många andra förbättringar hittar ni nästa gång det är dags att göra bedömningar!

Del 3: Nya översikter och möjlighet till snabbedömning [SLÄPPT]

Ej godtagbara och Insatsöversikt 

I och med att vi delade på insatsbehov och ännu ej godtagbara kunskaper finns nu möjlighet att se översikter för dessa. Översikterna går att se på skol- och gruppnivå. I fliken “Ej godtagbara” samlas information om de elever som ännu ej nått lägsta krav i ämnet. I fliken ”Insatsbehov” ser du vilka elever som markerats med insatsbehov.

Elevöversikt 

Vi har även gjort elevöversikt på gruppnivå och en kunskapsöversikt där du själv väljer vad du vill se. Det ger dig information om det aktuella kunskapsläget i gruppen. 

 

Snabbedömning 

Inom kort kommer du även kunna göra kunskapsbedömning  för fler elever samtidigt i det vi kallar snabbedömning. Vi kommer löpande uppdatera med information under kunskaper inne i verktyget.

Du kommer då att kunna göra samlad bedömning och skriva kommentarer och välja utvecklingsområden. Du kommer även kunna markera i kunskapskraven för fler elever samtidigt. I en och samma vy kan du sen ändra för enstaka elever.

Del 2: Vi delar på “Insats krävs” och “Ännu ej godtagbara kunskaper” [Släpptes 2021-06-28]

Nu har vi ökat era möjligheter att få koll på vilka som behöver en insats även om kunskaperna når godtagbar nivå!

Du som lärare markerar nivån “Ännu ej godtagbara” för de eleverna vars kunskaper inte når lägsta krav/E-nivå. Det innebär att det som tidigare kallades “Insats krävs” i en bedömning numera kallas “Ännu ej godtagbara kunskaper”. Insatsbehovet markeras enkelt genom att klicka på “Publicera och markera insats”.

För de elever där ett insatsbehov kvarstår, även om kunskaperna bedöms som godtagbara/minst E-nivå, markerar du enkelt insatsbehovet så att de syns i alla översikter. 

I översikter finns möjligheten att få en vy över alla elever som har “Ännu ej godtagbara kunskaper”. Du ser dem i en flik på gruppnivå. Fliken heter “Ej godtagbara” och visar bedömningar på den nivån.  I modulen Stödinsatser visas elever med insatsbehov.

Del 1: Ny smidigare vy för bedömning av elevers kunskaper [Släpptes 2021-06-21]

Vi har gjort bedömningsprocessen ännu smidigare för våra lärare. Nu gör du som lärare all bedömning för en elev i en och samma vy och kan skriva kommentarer för bedömningen, utvecklingsområde och visad kunskap.

 Det underlag du har samlat i Unikum inför bedömningen hittar du enkelt under ”Se underlag”.

På så sätt kan du bedöma varje elevs kunskaper utan att behöva navigera iväg  – du är kvar i samma vy där du har all information tillgänglig och kan utföra bedömningen.

Frågor och svar 

När är det tänkt att det nya utseendet blir standard?

Vi räknar med att det nya utseendet blir standard under senare delen av höstterminen 2021.

Hur får jag tillbaka det gamla utseendet?

Klicka på X i det vänstra hörnet.

Var har begreppet “insats krävs” tagit vägen?

Det vi kallade “Insats krävs” på översikter ersätts med “Insatsbehov”.

Vad har hänt med de bedömningar som förut markerades med “insats krävs”? 

Vi har fört över bedömningen så att alla som hade en bedömning “Insats krävs” efter 2020-08-01 har nu bedömningen “Ännu ej godtagbara” och ett markerat insatsbehov. 

Jag kan inte markera ”Insats krävs” i nuvarande utseende. Varför då? 

Du behöver gå till nya utseendet för att kunna markera insatsbehov. Länken hittar du på gruppens översikt när du klickat på kunskaper.

Behöver jag publicera en ny bedömning för att markera insatsbehov? 

Du kan markera insatsbehov utan att göra en bedömning. Du kan även bedöma att en elev ännu ej har godtagbara kunskaper utan att markera insatsbehov.

Hur gör jag när eleven har godtagbara kunskaper utan fortsatt insatsbehov?

Då kan du enkelt ändra och ta bort insatsmarkeringen på elevens sida i ämnet. 

Vad visas i översikten för Stödinsatser där det står insatsbehov? 

Här är alla insatsbehov samlade oavsett bedömning av kunskaperna (ännu ej godtagbar och eller godtagbara/mer än godtagbara)