På gång

På gång

Ännu smidigare att bedöma i Unikum

Vi kommer under våren och sommaren förenkla och förbättra bedömningsprocessen i Unikum. Lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer kommer på ett smidigare sätt kunna göra, se och följa bedömningar i Unikum. Ta del av den kommande nyheten här!

Vi kommer, tillsammans med er användare, att:  

  1. Slipa till användarvänligheten i det som redan finns 
  2. Lägga till en helt ny funktionalitet 

 

I små steg kommer de nya förbättringarna att dyka upp. Vi kommer vara noggranna med att tala om vad som är nytt och där förändringarna görs inne i gränssnittet. Vi berättar även hur ni som användare får så stor nytta som möjligt. 

 

Del 1: Elevvy

Det första steget vi tar är att förenkla bedömningen i den individuella vyn för varje elev. Där kommer vi att skapa en ännu tydligare helhet för eleven. Den sammanfattande bedömningen, kunskapskraven och de underlag som ligger till grund för bedömningen finns samlade i samma vy. 

Kommentarsfält