På gång

På gång

Förbättringar för Bedömningsprocessen

Vi kommer under våren och sommaren förenkla och förbättra bedömningsprocessen i Unikum. Lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer kommer på ett smidigare sätt kunna göra, se och följa bedömningar i Unikum. Vi kommer att släppa nya uppdateringar löpande och det här inlägget kan du följa utvecklingen av Bedömningsmodulen i Unikum. Håll utkik här!

Vi kommer, tillsammans med er användare, att:

  1. Slipa till användarvänligheten i det som redan finns 
  2. Lägga till en helt ny funktionalitet 

I små steg kommer de nya förbättringarna att dyka upp. Vi kommer vara noggranna med att tala om vad som är nytt och där förändringarna görs inne i gränssnittet. Vi berättar även hur ni som användare får så stor nytta som möjligt.

Del 3: Nya översikter och möjlighet till snabbedömning

Ej godtagbara och Insatsöversikt [SLÄPPT]

I och med att vi delade på insatsbehov och ännu ej godtagbara kunskaper finns nu möjlighet att se översikter för dessa. Översikterna går att se på skol- och gruppnivå. I fliken “Ej godtagbara” samlas information om de elever som ännu ej nått lägsta krav i ämnet. I fliken ”Insatsbehov” ser du vilka elever som markerats med insatsbehov.

Elevöversikt [SLÄPPT]

Vi har även gjort elevöversikt på gruppnivå och en kunskapsöversikt där du själv väljer vad du vill se. Det ger dig information om det aktuella kunskapsläget i gruppen. 

 

Snabbedömning [PÅ GÅNG]

Inom kort kommer du även kunna göra kunskapsbedömning  för fler elever samtidigt i det vi kallar snabbedömning. Vi kommer löpande uppdatera med information under kunskaper inne i verktyget.

Du kommer då att kunna göra samlad bedömning och skriva kommentarer och välja utvecklingsområden. Du kommer även kunna markera i kunskapskraven för fler elever samtidigt. I en och samma vy kan du sen ändra för enstaka elever.

Del 2: Vi delar på “Insats krävs” och “Ännu ej godtagbara kunskaper” [Släpptes 2021-06-28]

Nu har vi ökat era möjligheter att få koll på vilka som behöver en insats även om kunskaperna når godtagbar nivå!

Du som lärare markerar nivån “Ännu ej godtagbara” för de eleverna vars kunskaper inte når lägsta krav/E-nivå. Det innebär att det som tidigare kallades “Insats krävs” i en bedömning numera kallas “Ännu ej godtagbara kunskaper”. Insatsbehovet markeras enkelt genom att klicka på “Publicera och markera insats”.

För de elever där ett insatsbehov kvarstår, även om kunskaperna bedöms som godtagbara/minst E-nivå, markerar du enkelt insatsbehovet så att de syns i alla översikter. 

I översikter finns möjligheten att få en vy över alla elever som har “Ännu ej godtagbara kunskaper”. Du ser dem i en flik på gruppnivå. Fliken heter “Ej godtagbara” och visar bedömningar på den nivån.  I modulen Stödinsatser visas elever med insatsbehov.

Frågor och svar  (Del 2)

När är det tänkt att det nya utseendet blir standard?

Det nya utseendet kan du se i Unikum redan nu. Det tillkommer en del översikter under sommaren.

Var har begreppet “insats krävs” tagit vägen?

Det vi kallade “Insats krävs” på översikter ersätts med “Insatsbehov”.

Vad har hänt med de bedömningar som förut markerades med “insats krävs”? 

Vi har fört över bedömningen så att alla som hade en bedömning “Insats krävs” efter 2020-08-01 har nu bedömningen “Ännu ej godtagbara” och ett markerat insatsbehov. 

Jag kan inte markera ”Insats krävs” i nuvarande utseende. Varför då? 

Du behöver gå till nya utseendet för att kunna markera “Ännu ej godtagbara kunskaper” och insatsbehov. Länken hittar du på gruppens översikt när du klickat på kunskaper.

Behöver jag publicera en ny bedömning för att markera insatsbehov? 

Du kan markera insatsbehov utan att göra en bedömning. Du kan även bedöma att en elev ännu ej har godtagbara kunskaper utan att markera insatsbehov.

Hur gör jag när eleven har godtagbara kunskaper utan fortsatt insatsbehov?

Då kan du enkelt ändra och ta bort insatsmarkeringen på elevens sida i ämnet. 

Vad visas i översikten för Stödinsatser där det står insatsbehov?  [Ej släppt]

Här är alla insatsbehov samlade oavsett bedömning av kunskaperna (ännu ej godtagbar och eller godtagbara/mer än godtagbara)

 

Del 1: Ny smidigare vy för bedömning av elevers kunskaper [Släpptes 2021-06-21]

Vi har gjort bedömningsprocessen ännu smidigare för våra lärare. Nu gör du som lärare all bedömning för en elev i en och samma vy och kan skriva kommentarer för bedömningen, utvecklingsområde och visad kunskap.

 Det underlag du har samlat i Unikum inför bedömningen hittar du enkelt under ”Se underlag”.

På så sätt kan du bedöma varje elevs kunskaper utan att behöva navigera iväg  – du är kvar i samma vy där du har all information tillgänglig och kan utföra bedömningen.

Nyfiken på att testa nyheten? Du når vårt nya gränssnitt genom att klicka på länken i bedömningsvyn för en elev.

Frågor och svar (Del 1)

När är det tänkt att det nya utseendet blir standard?

Vi räknar med att det nya utseendet gäller från och med starten av höstterminen 2021.


Hur får jag tillbaka det gamla utseendet?

Klicka på X i det vänstra hörnet.