Områden

Unikum effektiviserar undervisningen i praktiska ämnen – yrkesläraren Peter berättar

Dokumentationsarbetet är viktigt för elever på yrkesinriktade program där utbildningen består av många praktiska moment som utgör underlag för bedömning. På Bessemerskolan i Sandvikens...

Läs mer

Sikte mot ökad kvalitet och likvärdighet i Mjölby kommun

När Elizabeth Lindlöf började som IKT-strateg på Mjölby kommun våren 2021 upptäckte hon att användningen av Unikum var ojämn på och mellan kommunens skolor, vilket var ett stort hinder...

Fem viktiga faktorer för likvärdiga betyg och en smidig betygsprocess

Genom att digitalisera betygsprocessen blir hanteringen av betyg smidigare, snabbare och mer likvärdig. Vi har listat fem viktiga faktorer för likvärdiga betyg och en smidig betygsprocess. Läs...