Ett år med Unikum i förskolan – äntligen bra koll på SKA!

Karin Neffler är rektor på två fristående förskolor i Stockholm – Växthuset och Tessinen. Förskolorna började använda Unikum för ett år sedan och nu ger Karin oss en inblick i hur verktyget underlättat arbetet i verksamheten – från vardagsarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet.

En solig torsdagsmorgon i september knackar vi på dörren till Tessinen, en mysig förskola med stor gård mitt på Östermalm i Stockholm. Karin Neffler bjuder in oss till sitt kontor där vi slår oss ner för ställa några snabba frågor om året som gått!

 

Berätta om varför ni började använda Unikum i förskolan!

– Innan Unikum fanns på plats använde vi en mängd olika verktyg för dokumentation och kommunikation – papper, mail, pärmar, sms o.s.v. Det var svårt att få en samlad bild av verksamheten och vi var i behov av en gemensam plattform för vårt arbete.

Det jag gillar med Unikum är bland annat att pedagogerna kommer närmare verksamheten samtidigt som jag som rektor får bra koll på det systematiska kvalitetsarbetet

– Jag sökte med ljus och lykta efter ett digitalt verktyg anpassat för förskolan med bra funktioner för barns lärande, arbetslagets kommunikation och SKA. Jag testade flera digitala verktyg på marknaden, men blev aldrig nöjd eftersom verktygen jag testade hade fel fokus och saknade funktioner som pedagoger och rektorer behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. När jag sedan provade Unikum kände jag wow – äntligen ett verktyg som är anpassat för förskolan och fokuserar på viktiga delar som lärande, dokumentation och SKA. Det jag gillar med Unikum är bland annat att pedagogerna kommer närmare verksamheten samtidigt som jag som rektor får bra koll på det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Bättre kommunikation och effektivare vardagsarbete

Hur har Unikum underlättat för er verksamhet?

– Kommunikationen inom arbetslaget har ökat markant sedan vi började använda Unikum. Genom de personalgrupper jag skapat i Unikum kan arbetslaget diskutera barnen och verksamheten tillsammans. På förskolan händer det otroligt mycket under en dag och vi har inte möjlighet att sätta oss ner och stämma av varje morgon, istället fungerar Unikum som ett forum för intern kommunikation.

Vardagsarbetet har effektiviserats! Ett exempel är att pedagogerna idag tar bilder och laddar upp dem direkt i Unikum. Tidigare var vi tvungna att mejla bilderna till oss själva och sedan klistra in dem i dokumenten. Det var tidskrävande och ofta försvann bilderna på vägen.

Jag upplever att vår dokumentation och information blir mer lättillgänglig när den samlas digitalt i Unikum. Vi slipper kånka på papper som lätt försvinner eller förstörs när vi är på utflykt med barnen. Ett annat exempel är hur vi, via avdelningens surfplatta eller mobiltelefon, enkelt checkar in och ut barnen varje dag vid lämning och hämtning.

Delaktigheten har resulterat i att pedagogerna blivit mycket duktigare på att uttrycka sig och reflektera kring arbetet med barnen

– Jag har upplevt stor förändring i pedagogernas utveckling och kompetens under det här året. Pedagogerna är mer delaktiga i dokumentationsarbetet idag än vad de var innan vi började använda Unikum. Det beror på att jag satt upp gemensamma mål för Unikum, exempelvis att vi ska göra ett visst antal lärloggar eller reflektioner under en period. Genom Unikum får jag koll på arbetslaget. Delaktigheten har resulterat i att pedagogerna blivit mycket duktigare på att uttrycka sig och reflektera kring arbetet med barnen.

 

Hur arbetar ni med SKA idag, jämfört med tidigare?

– Innan vi fick Unikum hade vi tillsyn som bland annat resulterade i att vi behövde bli bättre på att dokumentera vårt kvalitetsarbete. På den tiden gjorde jag det mesta av kvalitetsarbetet här uppe, säger Karin och pekar på huvudet. Jag såg till att det systematiska kvalitetsarbetet gjordes, men dokumenterade inte arbetet särskilt väl. Jag gillar nämligen inte när SKA görs bara för att det måste göras och sedan förblir oanvänt i en pärm någonstans. Om arbetet ska göras ska det bidra till utveckling och leda arbetet framåt!

Unikum har varit ett fantastiskt stöd i utvecklingen av vår verksamhet. I Unikum har vi kvalitetsarbetet lättillgängligt – det är samlat på samma ställe och vi får en tydlig bild av arbetet, både bakåt och framåt i tiden. Pedagogerna kommer närmare verksamheten – de kan planera, dokumentera och koppla till mål i läroplanen samt reflektera och analysera direkt i verktyget. Jag som rektor kan snabbt och enkelt sammanställa arbetet i Unikum, och har ett tydligt underlag att lämna vidare till huvudman. Vi har verkligen fått till vårt systematiska kvalitetsarbete sedan vi började använda Unikum!

 

Karins topp 3 med Unikum

  • Pedagogerna kommer närmare verksamheten och blir mer delaktiga i barnens lärande
  • Kommunikationen inom arbetslaget blir enklare
  • Rektor får bra koll på SKA och verksamheten utvecklas framåt

Upptäck mer

 

Underlätta SKA med Unikum

Med Unikum blir det systematiska kvalitetsarbetet enklare för alla – pedagog, avdelning, rektor och huvudman. Läs mer om Unikum och SKA.

 

Prova Unikum kostnadsfritt

Nu kan du prova Unikum helt gratis i 30 dagar för att utvärdera om det passar din förskola! Fyll i formuläret på den här sidan så aktiverar vi verktyget åt er.