Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan med Gunilla Essén & Leicy Olsborn Björby

Unikums webbinarium om "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - hur och varför?" med författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby lockade över 800 deltagare. Här kan du se föreläsningen igen!

SKA – ett ämne som engagerar

För många är systematiskt kvalitetsarbete (SKA) ett naturligt sätt att förbättra verksamheten och barnens utveckling, medan det för andra förknippas med stress och otydlighet. I oktober 2020 bjöd Unikum in Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby, författarna bakom böckerna Systematiskt kvalitetsarbete – på alla nivåer och Pedagogisk dokumentation  – utvecklas och lära tillsammans, för att ta del av deras bästa tips på hur du utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Över 800 deltagare anmälde sig, och föreläsningen har nästan 9000 visningar på YouTube.

 

Se den hyllade föreläsningen igen

 

Hur blir det systematiska kvalitetsarbetet en naturlig del av förskolans verksamhet? 

 

Definiera, konkretisera och synliggör SKA i verksamheten 

För att det systematiska arbetet ska bli en integrerad del i förskolans verksamhet måste det finnas en gemensam förståelse för uppdraget, och vad man vill åstadkomma med det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten.

–Vi behöver arbeta systematiskt  för att säkerställa en bra utbildning för barnen, och då måste vi ha en gemensam bild av vad det systematiska kvalitetsarbete innebär för vår verksamhet. Vi behöver tillsammans definiera och diskutera vad kvalitet och systematik innebär för oss pedagoger, för barnen och vårdnadshavare, förklarar Gunilla.  

– Det systematiska kvalitetsarbetet pågår hela tiden och det är viktigt att det inte ligger undangömt i en pärm eller dator någonstans. Arbetet behöver vara synligt och lättillgängligt för att det ska bli en naturlig del av verksamhetens dagliga arbete, fortsätter Gunilla.  

 

Vad är kvalitet? 

Kvalitet är ett begrepp som diskuteras flitigt i media, på Skolinspektionen och Skolverket, men att definiera vad kvalitet egentligen innebär för förskolans verksamhet kan vara svårt. Leicy och Gunilla har på olika sätt fördjupat sig i begreppet kvalitet och menar att begreppet behöver diskuteras och att personalen tillsammans, utifrån konkreta exempel, behöver komma fram till vad kvalitet innebär för dem.

 

Olika sätt att se på kvalitet

– Vi behöver konkretisera begreppet kvalitet och sätta det i relation till vår verksamhet. Genom att konkretisera vad kvalitet är kommer vi upptäcka att det kan betyda olika saker för olika personer och nivåer. Ett öppet förråd i slutet på dagen kan betyda kvalitet för en pedagog medan det för en annan pedagog innebär tidskrävande arbete. För en vårdnadshavare som försöker locka med sig sitt barn är ett öppet förråd med största sannolikhet inte heller kvalitet, förklarar Leicy. 

Kvalitet skapas inte i dokument, det skapas i möten

– Det är en sak att prata om kvalitet, en annan sak att uppleva kvalitet, en tredje sak att planera, förbereda och skapa kvalitet. Vi behöver ta makten över vad kvalitet är för oss och vi måste bråka med begreppen för att skapa gemensam förståelse om vad kvalitet är för oss, barnen och vårdnadshavare. Ett tips är att konkretisera begreppet genom att exempelvis fråga vårdnadshavare vad kvalitet innebär för dem. Kvalitet skapas inte dokument, det skapas i möten, fortsätter Leicy. 

 

Hur jobbar man med målsättningar i förskolan?

Förskolan ska arbeta med målsättning som främjar barnets utveckling utan att barnet blir bedömt. Vilka resultat ska vi mäta i förskolan och hur ska vi mäta dem? 

Utgå från målen i läroplanen 

– Förskolan ska ge varje barn möjlighet att lyckas och vi måste titta på hur verksamheten möjliggör det. När vi mäter ska vi titta på resultaten av vår utbildning och hur utbildningen stödjer  barnens utveckling, förmågor och färdigheter. Det är alltså verksamheten och de möjligheter som den skapar för barnen som vi ska mäta. Vi måste komma ihåg att vi inte behöver hitta på mål, verksamhetens mål står i läroplanen, förklarar Gunilla.  

– Kunskap är en pågående process och kan inte levereras med en startpunkt och ett mål, fortsätter Gunilla.

 

Fler perspektiv på kvalitet och systematisering 

Leicy och Gunilla har systematiskt arbetat för att få in flera perspektiv på kvalitet och systematisering. De har därför intervjuat personer som arbetar med kvalitet på olika sätt i sina yrken. De intervjuade till exempel en kökschef som menar att om man siktar för högt kan kvaliteten blir dålig och att vi därför måste lägga ribban efter den kompetens som finns i verksamheten. 

– Många pedagoger och rektorer upplever att de inte hinner med, och då har man antagligen lagt ribban för högt istället för att utgå från den kvalitet och kompetens som finns på förskolan. Vi behöver systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa kvaliteten och kritiskt granska verksamheten, men när vi sätter våra mål måste vi lägga ribban och omfamna begreppet kvalitet efter den kompetens som finns. På så vis undviker vi att falla igenom, förklarar Leicy. 

 

Tre summerande tips från Gunilla och Leicy:

  • Låt pedagogisk dokumentation och SKA samarbeta – gör regelbundna och systematiska val
  • Bråka med begreppen – konkretisera dem!
  • Ge värde åt vardagskvalitet

 

Upptäck mer

Med Unikum kan du på ett smidigt sätt hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Du kan reflektera, analysera, följa upp, planera samt engagera alla på förskolan. Unikum ger dig en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden, så att du hela tiden arbetar med kvalitetshjulet på ett naturligt sätt. Läs mer här. 

Vill du se fler webbinarier för förskolan? Spana in vårt webbinarieschema och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier!