Stödinsatser för barn i förskolan – så jobbar Norrtälje kommun

Alla barn ska ha rätt att lyckas i förskolan! Unikum bjöd in Jannike Hellberg, biträdande rektor, och Kia Kilpinen, rektor i Norrtälje kommun till ett webbinarium för att höra mer om deras arbete med barn i behov av särskilt stöd och hur Unikums digitala verktyg Stödinsatser Förskola stödjer deras process. Här har du möjlighet att se föreläsningen i sin helhet.

I förskolorna som Jannike och Kia arbetar har man varit mån om att hitta arbetssätt och rutiner som fångar upp barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan. Tillsammans med Annika Önnerlöv, produktansvarig för Unikum Förskola, djupdyker Kia och Jannike i frågan om hur digitalt stöd kan vara en viktig pusselbit i arbetet med stödinsatser.

 

Stödinsatser som digitalt verktyg

Stödet för det enskilda barnet är viktigt. Förskolorna i Norrtälje kommun saknade ett digitalt verktyg för att dokumentera anpassningar och insatser för barn i behov av särskilt stöd. När Unikum presenterade verktyget Stödinsatser Förskola så blev det ett naturligt sätt att samla dokumentation och information på ett säkert sätt, då personalen redan använde Unikum Förskola i sitt vanliga arbete.

Kia och Jannike har sett följande positiva effekter sedan de började använda Unikums Stödinsatser-verktyg:

 • Färre handlingsplaner och uppdrag till specialpedagoger
 • Enklare resursfördelning för rektorer
 • Tid och forum för kompetensutveckling
 • Möjliggör pedagogiskt ledarskap för rektorer
 • Trygg övergång från förskola till skola

 

Förankring och systematik i alla led vid införandet av verktyget

Hur gick införandet av Stödinsatser Förskola till? Tillsammans med en intern projektledare och specialpedagoger tog Kia och Jannike fram en plan för införande med tydlig ansvarsfördelning för olika roller i förskolan. Projektledaren ansvarade för att planen förankrades i alla led – från ledningsnivå till pedagoger.

Införande – från ledningsnivå till pedagog:

 1. Rektorer utbildades i första hand
 2. Rektorerna utsåg och utbildade lärspridare i sina förskoleområden
 3. Lärspridarna utbildade pedagogerna i förskolorna

 

Rutiner och struktur behövs för framgångsrikt samarbete

Stödinsatser Förskola är verktyget för en lösning men är inte lösningen i sig. Med barn i behov av särskilt stöd är det flera roller som är involverade – rektorer, barnskötare, pedagoger, specialpedagoger, långtidsvikarier m.fl. och man behöver ha fungerande rutiner, möten och forum i verksamheten för att underlätta för samtliga roller. Rektorns uppgift är att skapa en tydlig struktur för detta.

 

Kia och Jannikes framgångsfaktorer för att underlätta för alla roller i verksamheten:

 • Regelbundna möten för att fånga upp och följa upp barn i behov av särskilt stöd
 • Underlag för frågor som finns tillgängligt för alla roller
 • Tydlighet – vad görs var och vem gör vad?

 

Hur får man med sig specialpedagogen i processen?

För Jannike och Kia är det viktigt att inkludera specialpedagogerna från start och att formulera en gemensam målbild tillsammans med dem. Specialpedagogerna är delaktiga i möten och får tillgång till verktyget, dokumentation och information om barnet. På detta sätt får de ett värdefullt försprång som gör det möjligt att snabbt och effektivt finna lösningar för barnet.

 

Summering

Här kommer Kia och Jannikes topp-tips för att få processer med barn i behov av särskilt stöd att fungera:

 • Systematik och förankringen i alla led – det är viktigt att alla är delaktiga (pedagoger, specialpedagoger och rektorer)
 • TIIF (tidiga insatser i förskolan) – genomför regelbundna avstämningar kring barnen
 • Kollegialt utbyte – fokusera på det som du är bra på i din roll

 

Se föreläsningen igen

 

Mer om Stödinsatser i förskolan

Unikum Stödinsatser Förskola är ett smidigt och säkert verktyg som underlättar hela processen kring särskilt stöd. Läs mer här.