Tidiga insatser och särskilt stöd i förskolan med Helsingborgs stad

Att fånga upp barn i behov av särskilt stöd tidigt är viktigt, men en del personal i förskolan uttrycker att det är komplext och svårt att få till fungerande rutiner och strukturer för arbetet. Vi har samlat ihop råd och tips på hur man kan tänka kring särskilt stöd i förskolan, och hur man kommer igång med arbetet på ett smidigt sätt. Läs mer!

Tidiga insatser ger ekonomiska, samhälleliga och inte minst personliga fördelar, och i reformer och skoldebatter diskuteras det regelbundet. En av utmaningarna är att det inte finns några nationella riktlinjer för hur arbetet med särskilt stöd ska utföras i förskolan och många upplever det som svårt att komma igång. Vi har träffat Helsingborgs stad för att höra om hur de arbetar med stödinsatser i förskolan.

Tidiga insatser i Helsingborgs stad

I Helsingborgs stad arbetar man för att alla barn och elever ska lyckas hela vägen från förskolan till gymnasiet. Man har kommit igång med särskilt stöd i förskolan, där implementeringen av Unikums verktyg Stödinsatser Förskola varit en viktig pusselbit i arbetet. Charlotte Anderberg, systemförvaltare för Unikum i Helsingborg stad, delar med sig av hur de kommit igång och hur Unikums verktyg stöttar deras process.

– I Helsingborgs stad arbetar vi utifrån en verksamhetsplan med målet att öka elevers behörighet till gymnasiet. För att fler ska nå behörighet handlar det om att köra från början till slut, vilket innebär att påbörja arbetet med stödinsatser redan i förskolan. Vi implementerade Stödinsatser-verktyget för grundskolan 2018, och har vi fått bra rutiner och processer på plats som gjort stor skillnad i hur vi arbetar med stödinsatser i samtliga av kommunens grundskolor.

– Stödinsatser Förskola implementerades 2020, mitt i Covid-19-pandemin, vilket har gjort att vi fått skjuta på delar av implementeringen. Verktyget används av kommunens förskolor, så där har vi kommit igång bra. Nästa steg är att implementera fungerande rutiner och processer för hur verktyget ska användas, vilket vi planerar för just nu.

Berätta om planen framåt!

– Att använda ett digitalt verktyg som Stödinsatser Förskola är inte svårt – varken för pedagoger, rektorer eller huvudmän. Verktyget är lätt att använda och det går att lära sig funktionerna relativt fort. Utmaningen för Helsingborgs stad ligger i den innehållsmässiga och rättsliga biten av stödinsatser, alltså vilken typ av innehåll som ska föras in i verktyget och hur det är tillåtet rent juridiskt. När vi implementerade Stödinsatser-verktyget för grundskolan upptäckte vi att skolorna inte hade full koll på innehåll och juridik, så vi bestämde oss för att dela upp våra utbildningar i tre delar där jag som systemförvaltare för Unikum gick igenom verktygets funktioner, en representant från vårt centrala elevhälsoteam gick igenom innehållet och en jurist gick igenom det rättsliga. Genom att utbilda på detta sätt fick skolorna koll på skillnaderna, och vi kunde snabbt fånga upp frågor som skolorna brottades med.

– Vår största utmaning gällande förskolan är att skapa likvärdighet. Just nu skiljer sig arbetet åt en del bland förskolorna när det kommer till stödinsatser, och målet är att arbetet ska se lika ut på samtliga förskolor. Planen är att vi ska implementera en liknande utbildningsmodell som vi har för skolan och på det sättet skapa tydliga rutiner och processer för hur arbetet ska se ut. Vi har en mycket spännande period framför oss!

Hur underlättar Stödinsatser Förskola för Helsingborgs stads förskolor?

– Verktyget underlättar både i förskolans vardag och på rektors- respektive huvudmannanivå. Tack vare verktyget har förskolorna en säker plats att dokumentera på, samtidigt som informationen finns lättåtkomlig och transparent för alla berörda parter. Pedagogerna kan enkelt följa arbetet via verktygets tydliga struktur. Rektorerna kan följa arbetet på alla sina avdelningar och får en bra bild av i vilka grupper som det finns barn med anpassningar och handlingsplaner. Huvudman får en tydlig överblick av alla Helsingborgs stads förskolor.

Fördelarna med Unikum Stödinsatser Förskola:

  • Säker plattform – anteckningarna är i tryggt förvar bakom tvåfaktorsautentisering.
  • Lättillgänglig och transparent information – alla berörda parter kommer åt informationen snabbt och enkelt.
  • Enkelt att se och följa barns behov.
  • Tydliga översikter för vilka barn det gäller och var man är i processen.

Upptäck mer

Nyfiken på om Unikums verktyg Stödinsatser Förskola kan passa i din verksamhet? Läs mer här!

Så funkar Unikums verktyg Stödinsatser Förskola – Lise-Lotte Hjalmar, produktansvarig berättar.