Jönköpings kommun väljer Unikum!

Hösten 2023 tecknade Jönköpings kommun avtal med Unikum. Vi träffar Emilott Lantz, IT-projektledare på Utbildningsförvaltningen som leder projektet med att upphandla och implementera en ny lärplattform, för att höra om mål och förväntningar på den nya lärplattformen samt hur införandet kommer att se ut. Läs mer!

Emilott Lantz arbetar med projektledning på enheten för IT och digitalisering inom Utbildningsförvaltningen. Tillsammans med sina kollegor arbetar hon för att säkerställa att omkring 20 000 elever och 6000 medarbetare på kommunens förskolor och skolor har tillgång till bra digitala verktyg som gynnar barn och elevers utveckling och lärande.

Tvåårig tidsplan för införandet av Unikum

Införandet av Unikum i Jönköpings kommun omfattar förskola, grundskola och gymnasiet. Emilott förklarar att det är ett stort projekt som sträcker sig över en tvåårsperiod.

– Under våren 2024 är planen att ta fram gemensamma arbetssätt och konfigurera systemet för att under hösten genomföra utbildningsinsatser och acceptanstester. Sedan driftstartar vi Unikum under 2025. Som det ser ut nu kommer införandet att ske successivt mellan skolformerna, detta för att undvika att vi “chockar oss” organisatoriskt.

Förstudie visade behov av att arbeta lika

Innan kommunen gick ut i upphandling gjorde Utbildningsförvaltningen en omfattande förstudie för att förstå målgruppens behov, bland annat med hjälp av Atea. Förstudien visade att det fanns ett stort behov av mer likvärdiga arbetssätt gällande användningen av digitala verktyg.

– När upphandlingarna väl var klara insåg vi, grundat i förstudien, att vi står inför två stora uppgifter: 1. att införa en ny lärplattform (Unikum) och 2. att införa nya arbetssätt som gör det möjligt att arbeta mer likvärdigt inom respektive skolform. Vi ser införandet som ett verksamhetsutvecklingsprojekt, och inte ett klassiskt IT-projekt som många andra kanske gör.

Unikums helhetslösning med 15+ års erfarenhet vägde tungt

Vilka funktioner och fördelar ser ni i Unikum?

– Vi var på jakt efter ett digitalt system som kunde erbjuda oss helheten i ett sammanhållet gränssnitt. Vi delade upp det i två upphandlingar (en för förskola, en för grund- och gymnasieskola) och kravställde en helhetslösning med bra funktioner för närvaro och frånvaro, omdömen, uppgifter, kommunikation med hemmet, med mera. Unikum vann båda upphandlingarna och vi ser att det är ett komplett system som erbjuder det vi efterfrågar.

Unikum har gedigen erfarenhet av att införa lärplattformar samt kompetens vad gäller utveckling och förvaltning. Det finns en tydlig roadmap som är både teknisk och verksamhetsgrundad

– I upphandlingsprocesserna utvärderade vi inte enbart systemet och de funktioner som erbjöds. Vi utvärderade även hur en leverantör tar sig an införandeprojekt och fungerar som samarbetspartner. Ett gott införande lägger grunden för hur vi kommer att lyckas framåt. Unikum har gedigen erfarenhet av att införa lärplattformar samt kompetens vad gäller utveckling och förvaltning. Det finns en tydlig roadmap som är både teknisk och verksamhetsgrundad. Vi ser att Unikum kommer att vara en utmärkt samarbetspartner!

Hur har ni involverat användargrupper i beslutet att välja Unikum som ny lärplattform?

– Vi har varit måna om att involvera användare, och har lagt ner tid och resurser på referensgrupper och användartester. Vi gjorde en omfattande förstudie där vi involverade vårdnadshavare, elever och medarbetare genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Under upphandlingen deltog uppemot 50 medarbetare i olika användartester.

Vi ser att Unikum kan stötta oss med bra digitala verktyg så att lärarna och eleverna kan lägga större fokus på lärande, och mindre energi på administrativa uppgifter

Hur tror ni att Unikum kommer att gynna lärare och elever?

– Ett av våra mål med att införa Unikum är att kunna se positiva effekter på sikt i form av bättre förutsättningar för likvärdighet, lärande och kvalitet. Unikum matchar hur vi tänker och arbetar processmässigt, och erbjuder bra funktioner för att vi ska lyckas med arbetet. Vi ser att Unikum kan stötta oss med bra digitala verktyg så att lärarna och eleverna kan lägga större fokus på lärande, och mindre energi på administrativa moment.

Emilott poängterar att en ny lärplattform inte kommer att vara lösningen på allt, utan det är hur lärplattformen används som kommer ge resultat.

– Vi har varit tydliga gentemot verksamheten och kommunicerat att Unikum som system inte kommer att öka likvärdigheten, däremot kan ett lyckat arbetssätt skapa bättre förutsättningar för en likvärdig utbildning över tid. Vår utmaning är att hitta nya arbetssätt, och vi har ett stort internt arbete framför oss med att ta fram gemensamma arbetssätt för respektive skolform. Vi ser att Unikum kommer att vara ett viktigt verktyg i pedagogernas verktygslåda för att möjliggöra lärandet.

Upptäck mer