Så sparar Tierp kommun tid och resurser med Unikums DNP-lösning

Skolverket arbetar intensivt med att digitalisera de nationella proven. Flera skolor och kommuner, inklusive Tierp kommun, har valt Unikum DNP Connect för att säkra en smidig övergång till det nya digitala provsystemet. Mats Östling, utvecklingschef för utbildning i Tierp kommun, berättar hur skolhuvudmän kan minska bördan av arbete, teknik och kostnader genom att låta Unikum hantera den tekniska lösningen för provisionering och validering.

Skolverket arbetar med att utveckla en ny digital provtjänst för nationella prov. Inför lanseringen 2024 är det viktigt att skolorna har rätt teknik på plats för att elever, lärare och annan relevant skolpersonal ska kunna genomföra proven i en digital miljö.

På Skolverkets hemsida finns viktig information att ta del av angående digitala nationella prov.

Under hösten 2022 satte Tierp kommun som mål att senast i september 2023 skulle kommunen ha en fungerande DNP-lösning på plats i samtliga av kommunens skolor. På Unikums Nyckelpersonsträff berättade Mats om hur arbetet och förberedelserna sett ut. Längst ner på sidan kan du titta på en inspelning av föreläsningen.

Valet föll på Unikums lösning för DNP

Under 2022 deltog Mats och hans två kollegor på flera webbinarier, seminarier och föreläsningar för att få en bättre förståelse för Skolverkets DNP-projekt och hur de skulle driva arbetet framåt i kommunen. De upplevde projektet som komplext med stora tekniska utmaningar, och insåg snabbt att det skulle vara svårt att lösa DNP på egen hand. Därför började de söka efter en pålitlig leverantör med en flexibel och hållbar lösning som kan hantera snabba förändringar. Valet föll på Unikums lösning DNP Connect. Det var ett naturligt val eftersom Unikums lärplattform redan används i Tierp och informationen om elever och personal finns där.

Mats betonar vikten av att ägna tid åt tanke och reflektion innan man ger sig i kast med DNP-projektet. I Tierp ser man inte DNP som ett skolutvecklingsprojekt, utan som ett IT-projekt. Skolverkets mål med DNP är att bidra till likvärdig betygsättning, men projektet handlar inte om pedagogik eller digitalisering. Mats menar att det inte är någon kritik, utan snarare ett viktigt konstaterande eftersom det styr vilka resurser, ambitioner och tillvägagångssätt kommunen använder för att tackla DNP.

Så såg förberedelserna ut

Förberedelserna inför digitaliseringen av de nationella proven har omfattat tre områden – provisionering, validering och tekniska förutsättningar.

Provisionering till Skolverket: Unikum ansvarar för provisionering till Skolverket för Tierp kommun. Unikum läser ut data från kommunens elevregister och informationen som krävs för att genomföra ett nationellt prov – såsom elevernas och lärarnas personuppgifter – finns redan i Unikum. Läraren kan enkelt välja vilka elever som ska provisioneras genom att tilldela en uppgift av typen DNP i Unikum till en hel klass, en undervisningsgrupp eller delar av den. Unikum säkerställer att de elever som ska skriva proven och de lärare som ska rätta proven provisioneras till Skolverket på ett tryggt och säkert sätt. Synken mellan Unikum och Skolverket sker i bakgrunden och är osynlig för både lärare och elever.

Autentisering för elev och personal: Tierp kommun har valt Unikums lösning för EPPN, som skapar och hanterar EPPN och tillhandahåller ett API för kommunens IdP vid autentisering mot Skolverket.

Tekniska förutsättningar: Det är respektive kommuns ansvar att se till att de nödvändiga tekniska förutsättningarna för att genomföra digitala prov finns på plats. I Tierp kommun har man säkerställt att de tekniska kraven är uppfyllda, inklusive en stabil infrastruktur med en säker webbläsare för provgenomförande och uppdaterade nätverk på samtliga skolor.

Mer tid för utbildning och undervisning

Mats och hans kollegor känner sig nöjda, trygga och redo inför digitaliseringen av de nationella proven 2024. Det som återstår är att Skolverket ska leverera sina testmiljöer så att kommunens lärare och elever kan bekanta sig med verktyget innan det är dags.

Genom att låta Unikum hantera den tekniska lösningen för provisionering och validering har Tierp kommun undvikit onödiga kostnader och sparat tid. Det har gett Mats och hans kollegor mer utrymme att fokusera på det de brinner för – att utveckla utbildning och undervisning.

Upptäck mer