Få en smidig övergång till Unikum

Genom att byta till en lärplattform som passar era behov är det möjligt att höja kunskapsresultat och kvalitet, minska kostnader och spara tid för användare. Med 15+ års erfarenhet och införanden i över 100 kommuner har vi på Unikum utvecklat väl beprövade metoder för att säkra en smidig övergång till vår lärplattform. I den här artikeln får du veta hur vi går tillväga för att säkerställa att ni får en smidig start med Unikum!

1. Parallell användning av Unikum och er nuvarande lösning

Använd Unikum parallellt med er befintliga lösning under en övergångsperiod! Låt rektorer, lärare och elever gradvis lära sig Unikum och minska eventuell oro inför bytet. Det är också bra lösning om ni har tid kvar på ert nuvarande avtal. Vid sådana lägen garanterar vi att ni slipper dubbla avgifter, och fakturerar inte förrän avtalet med er nuvarande leverantör löper ut. Våra kundansvariga är experter på smidiga övergångar och ger er det stöd ni behöver för att behålla momentum under övergångsperioden.

Att byta till Unikum överträffade våra förväntningar

Biträdande utbildningsdirektör Daniel Eskilson i Uppsala kommun.

2. Utbildning och stödmaterial för alla roller

För att underlätta övergången till Unikum erbjuder vi omfattande utbildningar och stödmaterial för alla roller. Ni kan välja mellan allt från Rektorsutbildningar, Lärspridar-träning till vår digitala utbildningsplattform Academy. Vi skräddarsyr även utbildningar och djupdyker gärna i hur Unikum kan stödja er att uppnå era uppsatta mål kring ökad likvärdighet, förbättrade kunskapsresultat och utveckling av SKA. Utöver detta håller vi er uppdaterade med löpande nyhetsbrev, kontinuerlig support och uppskattade webbinarier som i år lockade över 8000 (!) anmälningar.

Samarbetet med Unikum gick på bästa möjliga sätt!

Stefan Osla, enhetschef Digitalisering och Innovation på Förskoleförvaltningen i Göteborg stad.

I samband med att Unikum infördes på hundratals förskolor och 25 000 barn.

3. Färdiga kopplingar till 100+ kommuners digitala ekosystem

Unikum är inkopplat i 100+ kommuners skolsystem och är en naturlig pusselbit i skolans/kommunens digitala ekosystem. Vår lärplattform är designad för att enkelt kunna kopplas ihop med alla era viktiga skolverktyg. Vi har färdiga integrationer för elevregister, inloggningssystem och schemaverktyg. Synken mot SSO och Elevregister tar vanligtvis bara 15 minuter – en smidig start på ert införande av Unikum!

Leveranskontrollen av säkerhet och dataskydd i Unikum gick snabbt och smärtfritt. Jag känner ett stort förtroende för Unikum och tycker att samarbetet fungerar jättebra!

Pekka Stenberg, Utvecklingsledare och Systemförvaltare för Unikum, Göteborg

4. Tydlig införandeplan och gemensamt projektledningsverktyg

Vi bjuder in er till ett gemensamt projektledningsverktyg för införandet av Unikum, där tidsplan, deadlines och aktiviteter är tydligt markerade. Det fungerar som navet i hela processen och ger båda parter transparens och tydlighet genom hela införandet. Er Unikum-kontakt säkerställer att allt går enligt planen.

Unikum har gedigen erfarenhet av att införa lärplattformar samt kompetens vad gäller utveckling och förvaltning. Det finns en tydlig roadmap som är både teknisk och verksamhetsgrundad

Emilott Lantz, IT-projektledare på Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun

5. Datadrivna insikter med visualiseringar och relevant metrik

För att följa införandet och användningen av Unikum delar vi löpande visualiseringar baserat på er användardata i Unikum, vilket ger er insikter över användarbeteendet ner på enhetsnivå. Ett värdefullt stöd för att se enheter som gjort framsteg eller identifiera enheter där kvalitetshöjande insatser kan behövas. Genom regelbunden kartläggning av användning och metrikdata har vi sett betydande förbättringar när det gäller likvärdighet.

6. Stöd för att engagera vårdnadshavare från ett tidigt skede

Med Unikum blir kommunikationen enkel och ger vårdnadshavare möjlighet att följa sitt barns lärande och utveckling. Många kommuner inkluderar dem redan under införandet. Vi erbjuder stödmaterial, som färdiga informationsaffischer på olika språk, för att säkerställa att alla vårdnadshavare är väl informerade om bytet.

I tre veckor har Malin Stenman i Luleå testat nya lärplattformen Unikum. Hon är positiv och känner sig mer involverad som förälder. ”Det är en förändring som var på tiden”, säger hon.
(Norrbottenskuriren skriver om införandet av Unikum i Luleå)

7. Årlig kundträff för utbildning och inspiration

Nyckelpersonsträffen är en årlig träff för Unikums nyckelpersoner i kommuner och friskolekedjor. Produktutveckling och dialog mellan nya och gamla kommuner, men också mellan oss på Unikum och våra användare utmärker dessa två dagar, och nätverkandet kombineras med inspirerande keynote-talare och kommunledda föreläsningar.

Vår senaste kundträff samlade över 160 deltagare från kommuner som Uppsala, Örebro, Jönköping, Göteborg, Helsingborg, Luleå, Umeå och Borås. 94% av besökarna skulle rekommendera andra kommuner att delta på Nyckelpersonsträffen. Många nya kommuner besöker Nyckelpersonsträffen under sin införandeperiod, och deltar i okonferens-pass som “Hur du lyckats med ett smidigt införande” för att få de bästa tipsen från andra kommuner som nyligen gått igenom samma resa.

Kristinehamns föreskoleutvecklare lyfter Nyckelpersonträffen som en av faktorerna för en lyckad start på deras uppdrag i webbinariet vi hade med dem i juni 2023. Klicka för att höra dem berätta om Nyckelpersonsträffen i webbinariet ”Från uppdrag till resultat – Kristinehamns förskolor berättar om sitt SKA-arbete”!

Det bästa med Nyckelpersonsträffen är att få träffa och knyta kontakten med andra som är i samma sits som mig själv! Det ger så mycket att få höra hur andra gör, tänker, resonerar och brottas med i andra kommuner. Att sedan få ett ansikte på Unikum-folket i supporten, utvecklare och alla andra gör att det känns personligt och lättare att ta kontakt.

Kristina Johansson, Kvalitetsutvecklare i Sandvikens kommun.

Upptäck mer