Är vi klara nu då? – Smidigt införande av Unikum i Norrtälje

På årets Nyckelpersonsträff berättar Danny Stacey, förvaltnings- och projektledare och Johan Cedergren, IT-strateg och utvecklare, om införandet av Unikum i Norrtälje och hur de arbetat vidare i kommunen för att säkerställa största nyttan. Ta del av tips, erfarenheter och kunskaper för ett smidigt införande av Unikum.

Danny  Stacey och Johan Cedergren har en bakgrund som lärare och utbildning ligger dem varmt om hjärtat. De har varit viktigt att se till att alla verksamheter i kommunen, på alla nivåer, kan dra största nyttan av Unikum

 

Norrtäljes trestegsraket

Danny och Johan berättar hur de i en trestegsraket lyckats med införandet av Unikum i Norrtälje – från underlag och analys till planering och genomförande av insatser. 

 

Steg 1: Underlag

I det första steget tas underlag fram som visar på hur användningen av Unikum ser ut för pedagoger, elever och vårdnadshavare. En enklare analys av devicetätheten genomförs och man undersöker hur användningen ser ut per förskola och skola. Efter det bokas ett enskilt möte in med rektor/förskolechef och deras lärspridare. 

 

Steg  2: Analys

I nästa steg genomförs mötet tillsammans med rektor/förskolechef och deras lärspridare och underlaget som samlats in i det första steget presenteras. Rektor/förskolechef får möjlighet att ge sin bild av implementeringen, analysera sin upplevelse och vad de behöver hjälp med framöver.  

 

Steg 3: Planering och genomförande av åtgärder

I det sista steget planeras främst centrala insatser, men även enstaka lokala insatser, baserat på de underlag och analyser som samlats in i de tidigare stadierna. 

Centrala insatser (på kommunnivå)

  • Vidareutveckling för lärspridare
  • Vidareutveckling för rektorer/förskolechefer
  • Förtydligande av miniminivå i Unikum
  • Eventuellt samarbete med Skolfyren 

Lokala insatser (med rektor)

  • Repetition av utbildningar för lärspridare och pedagoger
  • Ersättning av lärspridare 

 

Se föreläsningen här

 

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.