Unikum Stödinsatser Förskola – produktansvarig Lise-Lotte Hjalmar svarar och förklarar

Hur funkar Unikums verktyg Stödinsatser Förskola, och hur underlättar verktyget vardagen för pedagoger, rektorer, huvudmän runt om i landet? Vi har passat på att ställa några snabba frågor till Lise-Lotte Hjalmar, produktansvarig för Stödinsatser Förskola. Läs mer för att lära dig om verktyget som stöttar förskolans uppdrag kring särskilt stöd.

Berätta om bakgrunden till Unikum Stödinsatser Förskola?

– Det finns barn som är i behov av, och har rätt till, särskilt stöd på individnivå i förskolan. Tillsammans med våra användare har vi identifierat behov av ett tryggt och strukturerat arbete med särskilt stöd för de barn som behöver det. Vi har utifrån Skolinspektionens granskningar och aktuell forskning utvecklat ett verktyg som stöttar förskolans uppdrag kring särskilt stöd.

Hur funkar verktyget?

– I korta drag kan man säga att Unikum Stödinsatser Förskola underlättar och säkrar arbetet med anpassningar och särskilt stöd. I verktyget kan man anteckna vad som är bra att tänka på när man möter gruppen, men framför allt kan man samla dokumentation för barn på individnivå. Det finns möjlighet till dokumentation av säkra anteckningar för att identifiera och se barnets unika behov samt individuella anpassningar som personalen behöver beakta i arbetet med barnet.

Verktyget erbjuder en tydlig struktur för arbetet med särskilt stöd – det innefattar en tydlig arbetsgång med kartläggning, handlingsplan med insatser samt uppföljning och utvärdering.

Hur underlättar verktyget vardagen i förskolan?

– Många i förskolan vittnar om att det är svårt att tillgängliggöra information om barn i behov av särskilt stöd för alla berörda parter och att det är svårt att hålla kontinuitet vid exempelvis personalomsättning. Det finns även en allmän oro över att personalens anteckningar i kollegieblock eller på datorer kan komma i fel händer.

Med Stödinsatser Förskola är det lätt att göra rätt – berörda parter kommer åt all information via verktyget snabbt och enkelt. Anteckningarna är i tryggt förvar bakom tvåfaktorsautentisering. Det finns en tydlig struktur i verktyget som gör det enkelt för pedagoger att följa arbetet.

I Unikum följer dokumentationen med barnet och dokumentationen kring särskilt stöd kan därför följa med barnet upp till förskoleklass eller vid byte till andra förskolor som använder Unikum. Allt för att barnet ska få ett så bra mottagande som möjligt i en ny verksamhet.

Hur underlättar verktyget för rektor och huvudman?

– Genom verktygets tydliga struktur är det enkelt för rektor att hålla koll och stötta sina pedagoger. Rektor kan följa upp, se vad som fungerar och vad som behöver utvecklas i det systematiska kvalitetsarbetet. Verktyget erbjuder tydliga översikter som visar i vilka grupper det finns barn med anpassningar och handlingsplaner. Rektor kan följa arbetet på alla sina förskolor och avdelningar. Huvudman får en tydlig överblick av alla förskolor i kommunen/organisationen och kan samla in bra underlag för arbetet med resursfördelning och likvärdighet.

Vilket är ditt bästa tips för att komma igång med Stödinsatser Förskola?

– Börja med att se över de rutiner som finns i organisationen och skapa er en förståelse för vad som ska dokumenteras i Stödinsatser Förskola. Vi erbjuder en digital utbildning för de som väljer att arbeta med verktyget och utbildningen hjälper till att skapa en god förståelse för hur verktyget funkar. När utbildningen är genomförd är det bara att sätta igång, svårare än så är det inte!

Upptäck mer

Nyfiken på ett smidigt och säkert verktyg som underlättar hela processen kring särskilt stöd? Läs mer om Unikum Stödinsatser Förskola.

På vårt webbinarium Så funkar Stödinsatser Förskola går vi igenom Unikums verktyg Stödinsatser Förskola. Du får förståelse för hur verktyget underlättar hela processen kring särskilt stöd – från den pedagogiska kartläggningen till utvärdering av insatser. Ta del av webbinariet här.

Gå gärna med i Facebook-gruppen Unikum Stödinsatser – ett socialt användarforum för användare av Unikums verktyg Stödinsatser. Här kan du som använder verktyget nätverka med andra användare, dela med dig av tips och erfarenheter samt ställa frågor och besvara frågor om verktyget.