Så integrerar du hållbar utveckling i undervisningen – tips & metoder

Vi har träffat hållbarhetskämpen, högstadieläraren och författaren Jonas Edlund för att höra hur lärare på ett enkelt sätt kan integrera viktiga frågor som rör klimat och miljö i undervisningen. Ta del av Jonas värdefulla tips här!

Enligt Skolverket är undervisning om hållbar utveckling ett av skolans viktigaste uppdrag just nu. Trots att medvetenheten om vikten av att ta hand om vår miljö och utbilda yngre generationer är stor prioriteras undervisning i hållbarhet ofta bort av lärare på grund av tidsbrist. Jonas Edlund önskar att ämnet inte ska förbises och kämpar för att hjälpa sina lärarkollegor. I hans bok Undervisa för framtiden – med hållbar utveckling i fokus presenterar han en systematik som ska underlätta för lärare att integrera hållbar utveckling i undervisningen på ett enkelt sätt. Vi träffade Jonas för att ta del av hans bästa tips för att göra undervisningen kring hållbarhet enkel, intressant och kul!

Jonas tips för att integrera hållbar utveckling i undervisningen

Använd Asteriskmodellen

Filtrera din årsplanering genom sex olika perspektiv. Försök att smyga in lärande om hållbar utveckling i dina planeringar. Det är inte säkert att alla områden passar in, men det viktiga är att något av dem gör det. Att till exempel inkludera ett räkneexempel om hållbarhet på en mattelektion är ett positivt bidrag.

Asteriskens sex perspektiv:

  1. Uppåt: Hur vi människor påverkar luften i vår atmosfär.
  2. Neråt: Hur vi människor använder resurser från under marken.
  3. Inåt: Hur vi människor känner och agerar gentemot vår gemensamma framtid.
  4. Utåt: Hur vi människor förhåller oss till varandra i skapandet av vår gemensamma framtid.
  5. Bakåt: Hur vi människor har utvecklats tillsammans fram till nu.
  6. Framåt: Vart vi är på väg tillsammans som mänsklighet.

Gå igenom de planetära gränserna

Introducera eleverna till begreppet ”planetära gränser” som beskrivs av Stockholm Resilience Centre. Det innefattar nio miljöprocesser inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och frodas för kommande generationer, samtidigt som vi håller oss inom naturens ramar.

Utgå från de Globala målen

Integrera de Globala målen i undervisningen. Skolverket erbjuder utmärkta moduler för detta ändamål. Besök Skolverkets hemsida och välj relevant skolform för att hitta material om de Globala målen. Det finns också skolövningar på Globala målens hemsida som kan filtreras efter skolform.

Samarbeta med kollegor och skolledning

För att bidra till långsiktig förändring är det viktigt att involvera kollegor och skolledning i lärandet för hållbar utveckling. Diskutera hur ni tillsammans kan främja detta i undervisningen och skapa en gemensam strategi på skolan.

Engagera eleverna i hållbarhetsfrågor

Involvera eleverna genom att diskutera deras tankar och idéer kring hållbarhet. Anordna elevträffar i form av referensgrupper som regelbundet möts för att diskutera och utveckla hållbarhetsprojekt.

Ta inspiration från aktuella händelser

Håll dig uppdaterad via nyhetsrapporteringar och debatter om hållbarhetsfrågor. Ta inspiration från vad som diskuteras i media och inkludera aktuella händelser i din undervisning.

Genom att följa dessa tips kan du som är lärare på ett enkelt sätt integrera hållbar utveckling i din undervisning och hjälpa eleverna att bli medvetna och engagerade samhällsmedborgare.

Upptäck mer

Lektionsdesign i praktiken

Läraren och författaren Helena Wallberg gästade vårt webbinarium om lektionsdesign för att dela med sig av hur du som lärare bygger lektioner som fokuserar på förståelse, motivation och studiero. Ta del av lektionstipsen här!

Hållbar utveckling i förskolan

Vi har intervjuat flera förskolor om hur de arbetar med hållbar utveckling i sina verksamheter. Ta del av deras arbete!