Från jord till bord på Söralids förskola

Söralids förskola i Österåkers kommun har de senaste två åren haft stort fokus på hållbar utveckling – ett arbete som uppskattats av både barn, pedagoger och vårdnadshavare. Här delar rektor Johanna Wennelin med sig av förskolans arbete och hur projektplanen sett ut. Låt dig inspireras av allt från odling av morötter till korv (!), matavfall, skördeveckor och insektshotell.

Arbetet med hållbar utveckling är ett spännande projekt som för tredje året i rad genomförs på Söralids förskola. På förskolans två gårdar är 120 barn och 25 pedagoger i full igång med vårens arbete – det planteras, odlas och utforskas – och vi tar del av tips och inspiration på hur man lägger upp ett hållbarhetsprojekt på bästa sätt.

Ökar barns kunskap om matens väg från odling till slutprodukt

För lite mer än två år sedan fick rektor Johanna Wennelin ett mejl från utbildningsförvaltningens Pedagogcentrum i Österåkers kommun med information om möjlighet att ansöka om bidrag för arbete med hållbar utveckling till sin förskola. Projektet Från jord till bord blev snabbt en succé!

Varför temat “jord till bord”?

– Målet med projektet är att öka barnens kunskap om matens väg från odling till slutprodukt. Genom projektet blir barnen delaktiga i hela processen från jord till bord – från att välja vad de vill odla, till att så, plantera, sköta om och skörda.

Vilka driver projektet på Söralids förskola?

– Projektet leds av förskolans “Från jord till bord”-grupp, en nätverksgrupp som träffas kontinuerligt för att planera arbetet med hållbar utveckling. Nätverksgruppen består av representanter från förskolans alla avdelningar som har i uppdrag att hålla arbetet levande på sina respektive avdelningar.

Hur ser projektplanen ut?

– Nätverksgruppen har tagit fram en övergripande planering om hållbar utveckling för hela förskolan som varje avdelning sedan kopierar och anpassar efter sin avdelning. Planen var att projektet skulle sträcka sig över ett år, men vi märkte snabbt att tiden inte räckte till. För att få kvalitet på arbetet bestämde vi oss för att skjuta vi på vissa moment till året därpå.

Barn och pedagoger utforskar och utvecklas tillsammans

Berätta om arbetet!

– Arbetet med hållbar utveckling har bestått av flera moment som innefattar allt från odling och plantering till sortering av matavfall och matlagning i köket. Vi kickade igång projektet en vårdag med alla barn och pedagoger ute på gården. Varje avdelning tilldelades två odlingslådor som de fick i uppdrag att fylla med jord. Barnen fick sedan lämna önskemål på vad de ville odla.

Vad hade nätverksgruppen för kunskap om odling innan projektet drog igång?

– I det här projektet utforskar och utvecklas barn och vuxna tillsammans. Det var många av oss vuxna som inte kunde någonting om odling innan vi påbörjade arbetet och vi har lärt oss jättemycket tillsammans med barnen.

Fram till ganska nyligen hade vi dock en odlingsexpert ibland oss – en kollega med kunskap om odling ledde det praktiska arbetet och höll oss informerade om när i tiden vi behövde genomföra olika moment i odlingsprocessen. Hon gick nyligen i pension, men lämnade en lathund med tydliga instruktioner efter sig som nätverksgruppen utgår ifrån.

Men det finns fortfarande mycket som vi inte kan. Förra året odlade en avdelning en pumpa som fick växa på sågspån medan en annan avdelning lät sin växa på gräs. Pumpan på gräs ruttnade och vi lärde oss att pumpor inte mår bra av fuktigt underlag. I år kommer alla pumpor att växa på sågspån.

Vad har ni odlat för grödor?

– Vi har testat att odla allt möjligt – sallad, morötter, pumpor, potatis, majs, sockerärtor och squash är några exempel. Vi har sått frön, skivade tomater och popcornkärnor. Vissa odlingar har blivit mer lyckade än andra! Ett barns önskemål var att få odla korv, så då provade vi det. Det blev inte så mycket av den korven.

På hösten har vi anordnat en skördevecka. Under veckan skördar vi våra grödor och festar till det lite extra. På menyn finns rätter som egengjorda potatischips, ketchup på egenodlade tomater, sylt och torkad frukt från våra bärbuskar och fruktträd samt egenodlade morötter med dipp.

Vilka andra aktiviteter kopplade till hållbar utveckling har ni gjort tillsammans med barnen? 

– Vi har pratat om djur och natur – barnen har fått uppleva en fjärils livscykel från puppa till färdigutvecklad fjäril, avdelningarna har tillverkat insektshotell av pinnar som de hittat i skogen, och just nu håller en avdelning på att snickra fågelholkar för fullt. 

Barnen har sorterat matavfall och undersökt hur nedbrytningsprocessen i komposten går till. Kompostjorden kommer vi använda till odlingslådorna. Vi har deltagit i Håll Sverige Rent där vi plockat skräp i naturen, samtidigt som vi pratat med barnen om hur skräp påverkar djuren och naturen. 

En avdelning ställde två växter bredvid varandra där enbart en av växterna fick vatten. Vi pratade med barnen om vikten av att ta hand om våra växter, men även oss själva och varandra

– Vi har också pratat med barnen om växternas behov av energi för att kunna växa. Ett exempel är att en avdelning ställde två växter bredvid varandra där enbart en av växterna fick vatten. Vi pratade med barnen om vikten av att ta hand om våra växter, men även oss själva och varandra. Vi märkte att den här typen av visualisering fungerade bra för att diskutera vad människor och djur behöver för att må bra.

Finns det någon aktivitet som varit extra populär bland barnen?

– Förskolans blivande skolbarn får vara möjlighet att spendera en förmiddag i köket tillsammans med kocken. De får hjälpa till att baka bröd och skära grönsaker till soppan som står på menyn den dagen. Den här aktiviteten har varit väldigt uppskattad bland barnen och de pratar om aktiviteten långt innan det är dags för deras besök. Ett barn tog med sig sina “kökstofflor” till förskolan en hel månad innan besöket. De yngre barnen ser redan nu fram emot sitt sista år på förskolan när det är dags för dem att besöka köket. Det här har blivit en tradition som vi aldrig kommer kunna sluta med, säger Johanna med ett leende.

Projektets aktiviteter i korthet:

  • Odling och plantering av diverse frön och växter i pallkragar
  • Insektshotell och fågelholkar har byggts
  • Besök i köket
  • Skräpplockning med Håll Sverige Rent
  • Observation av fjärilens livscykel från puppa till fjäril
  • Kompostering av matavfall
  • Skördefest

Hur har barnen reagerat på arbetet med hållbar utveckling?

– Barnen har visat en enorm stolthet över vad de åstadkommit under projektets gång. Alla barn har fått möjlighet att ta hem en planta som de själva sått och vårdnadshavare har skickat fantastiska bilder på hur plantorna växer och lever vidare där hemma. Det är roligt att se både barn och vuxnas engagemang i projektet!

Fler exempel är barnens stolthet över storleken på avdelningens pumpa eller det faktum att de gjort egna potatischips som annars är förbjuden mat här på förskolan. Vi ser att förmiddagen i köket gör sistaårsbarnen stolta.

Hur kommer arbetet med hållbar utveckling att fortsätta hos er?

– Tanken framåt är att vi ska försöka komma in lite mer på den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling, som vi inte uppmärksammat tidigare. En avdelning har upptäckt att barnen börjat reflektera över att det är mer hållbart att odla sina egna tomater än att köpa dem i mataffären – både för plånboken och planeten.

Förskolorna i Österåkers kommun har nyligen blivit en del av Ifous nya forsknings- och utvecklingsprogram ”Hållbar förskola”. I arbetet kommer vi att utbildas inom hållbar utveckling, och tilldelas olika uppgifter att använda i undervisningen tillsammans med barnen, samtidigt som forskare undersöker vårt arbete. Forsknings- och utvecklingsprogrammet kommer att pågå under hela tre års tid, så arbetet med hållbar utveckling kommer att leva vidare här på Söralids förskola.

Upptäck mer

Hållbar utveckling på Morgongåva förskola

På Morgongåva förskola går arbetet med hållbar utveckling som en röd tråd genom hela verksamheten. Förskolan arbetar mot de 17 globala målen i agenda 2030 och utgår från de tre teman: Skräp & Avfall, Djur & Natur, samt Livsstil & Hälsa. Läs om arbetet!

Från larv till fjäril på Snättringeskolan

Vi har intervjuat Madeleine Leinonen, lärare i årskurs 3, som genomförde ett spännande projekt om nässelfjärilens livscykel med sin klass. Läs om det lyckade projektet!

Snö och is-experiment på Solbacka förskola

Pedagogerna på Solbacka förskola delar med sig av sina bästa tips på hur man kan arbeta med snö, is och vatten i förskolans undervisning. Läs mer för inspiration och tips!

Om Skolbanken

I Skolbanken delar lärare, pedagoger och skolor från hela Sverige med sig av sina pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration och få idéer för ditt eget arbete. Unikum står bakom Skolbanken. Besök Skolbanken.

Vi jobbar för fullt med att uppdatera och förbättra Skolbankens funktionalitet och utseende så att den kan göra ännu mer nytta för pedagoger, elever och vårdnadshavare runt om i landet. Läs mer om projektet!

Sveriges största lärportal för alla skolformer

Med Unikum samlar du allt digitalt på samma ställe och har möjlighet att följa barnets utveckling – hela vägen från förskola till vuxenutbildning. Det blir enklare för dig att arbeta proffsigt med lärande, oavsett ålder och skolform. Läs mer om Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och dialog.

Nyfiken på Unikum? Boka en kostnadsfri visning av verktyget här!