Insektshotell och kreationer av osäljbar frukt lär barnen om hållbar utveckling på Morgongåva förskola

I april 2021 certifierades Morgongåva förskola i Heby kommun enligt Grön Flagg för sitt arbete med hållbar utveckling. Vi intervjuar Linda Hallgren, förskollärare, kvalitetsledare och Unikum-ansvarig på Morgongåva Förskola om deras imponerande arbete med hållbar utveckling.

Certifiering inom hållbar utveckling

Barn och pedagoger på Morgongåva förskolas fyra avdelningar har, tillsammans med Vittinge förskola, arbetat intensivt med hållbar utveckling och den 8 april 2021 certifierades förskolan enligt Grön Flagg. Projektet Grön Flagg drivs av en arbetsgrupp på förskolan. 

– Vi hade hållbar utveckling som fokusområde och bildade en arbetsgrupp som hade i uppdrag att lägga upp en plan för förskolans arbete med hållbar utveckling. Vi bestämde att vi skulle arbeta för att bli certifierade enligt Grön Flagg. Vi utgick från hur vårt arbete med hållbar utveckling sett ut före projektstart och tog sedan fram tre övergripande planeringar utifrån tre teman: Livsstil & Hälsa, Djur & Natur samt Skräp & Avfall. I planeringarna framgick det tydligt varför och hur vi arbetar med hållbar utveckling tillsammans med barnen. Pedagogerna anpassade de övergripande planeringarna till sina avdelningar och dokumenterade arbetet över tid. Arbetsgruppen sammanställde dokumentationen successivt och efter ett år redovisades materialet för Grön Flagg. 

– När vi blev certifierade höll vi en stor certifieringsfest på förskolan där vi tillsammans hissade den gröna flaggan som vi fick i samband med certifieringen. Vi hade kommunpolitiker och lokalpress på besök under dagen. Vår insats har inspirerat andra förskolor i kommunen att starta liknande projekt vilket känns roligt. 

 

Trots att Morgongåva Förskola fått sin efterlängtade certifiering har arbetet med hållbar utveckling bara börjat. 

– Vi har nyligen påbörjat Resa 2 av vår hållbarhetsresa. Resa 1 avslutades i samband med certiferingen och nu vill vi utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare. Under Resa 2 läggs temat Konsumtion till i planeringen. Tanken är att vi ska skapa medvetenhet kring konsumtion och hur det påverkar planeten. 

Hållbar utveckling – en naturlig del av barns vardag 

Linda anser att hållbarhet behöver bli en naturlig del av barns vardag. Genom att introducera det tidigt i livet kommer hållbarhetstänket naturligt. 

– Det ska vara självklart att tänka hållbart! Många ser på hållbarhet som någonting utöver det vanliga, men det synsättet vill vi förändra. Genom att vi introducerar barn till ett hållbart levnadssätt tidigt i livet blir det en naturlig del av deras vardag.  

Hur jobbar ni med hållbar utveckling på Morgongåva förskola?

– För oss är hållbar utveckling ett förhållningssätt vilket innebär att det går som en röd tråd genom verksamheten och genomsyrar allt vi gör. Vi arbetar mot de 17 globala målen i agenda 2030 och utgår från tre teman: Skräp & Avfall, Djur & Natur, samt Livsstil & Hälsa

På temat Skräp & Avfall arbetar vi med matsvinn där vi samarbetar med vår lokala livsmedelsbutik ICA Nära Per-Erics Livs. Tre gånger i veckan besöker vi butiken tillsammans med barnen och hämtar frukt som av olika anledningar inte går att sälja till kunder. Vi tar med frukten till vår kock som omvandlar frukten till fina fruktkreationer som serveras till barnen efter lunch. Resterna lägger vi sedan i komposten. Ett spännande sätt att lära sig om matsvinn! På varje avdelning finns det sopsorteringskärl så att alla barn, oavsett ålder, lär sig om sopsortering. Vi tar sedan med barnen till en återvinningsstation som ligger 50 meter från förskolan. 

På temat Djur & Natur har vi en så kallad naturruta på gården. Där har vi placerat ett insektshotell och planterat blommor som drar till sig insekter. I rutan odlar vi majs, potatis, morötter och rädisor. Barnen får uppleva ett helt kretslopp – de fyller på med jord och gödsel, sår, skördar och tar sedan med grönsaker till köket där de tillagas och serveras till lunch. 

På temat Livsstil & Hälsa arbetar vi med rörelse inspirerat av Generation Pep. Varje vecka håller vi ett gemensamt rörelsepass för alla avdelningar. 

Vad tycker barnen om arbetet med hållbar utveckling? 

– Vi noterar att de uppmärksammar skräp ute i naturen. Häromdagen frågade ett barn varför människor kastar skräp i naturen när de är medvetna om att djuren inte mår bra av det. Det är fantastiskt att vi skapat den medvetenheten.

– Vårdnadshavare lyfter att barnen visar stort intresse för växter och odling hemma. Några vårdnadshavare har till och med fått skäll av sina barn för att de råkat lägga plast i fel sopkärl hemma, säger Linda och skrattar. 

Hur hittar ni inspiration till arbetet?

– Min fantastiska kollegor i arbetsgruppen har ett otroligt driv och delar med sig av spännande tips på uppgifter som vi kan göra tillsammans med barnen. I januari 2020 planerade vår rektor en heldag om hållbar utveckling där vi lyssnade på inspirerande föreläsningar och fick konkreta tips på hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan. Vi är tacksamma att vår rektor ger oss möjlighet att fortbilda oss inom om ämnet. 

Har du några tips på hur man kan komma igång med hållbarhetsarbetet?

– Först och främst är det viktigt att det finns ett intresse hos pedagogerna på förskolan. En stark vilja och ett driv gör det enklare att komma igång. Alla pedagoger behöver såklart inte vara drivande, men jag tror att är viktigt att det finns en grupp som tar initiativ. En annan viktig aspekt är att pedagoger får tid att utveckla sin kompetens om ämnet. Fortbildning ger riktlinjer och idéer på hur man kan driva arbetet. 

– Jag rekommenderar att läsa på om Grön Flagg på Håll Sverige Rents hemsida. Jag tipsar även om att kika in på Globala målens hemsida. Där kan man enkelt navigera sig till förskolans nivå för relevanta tips och inspiration. I Skolbanken har vi lagt upp en pedagogisk planering om hållbar utveckling som andra förskolor gärna får använda som inspiration till sitt arbete, avslutar Linda.

Upptäck mer

I Skolbanken delar pedagoger, lärare och skolor från hela Sverige med sig av sina pedagogiska planeringar och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration och få idéer för ditt eget arbete. Som Unikumanvändare kommer du enkelt åt mer än 500 000 planeringar för alla skolformer genom verktyget, helt gratis! Unikum står bakom Skolbanken. Besök Skolbanken här.

Grön Flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling som omsätter kunskap till handling. Arbetet drivs av Håll Sverige Rent. Läs mer om Grön Flagg och hur ni kan skapa er egen hållbarhetsresa här. 

I Unikum kan du enkelt skapa Lärområden som ger dig en snabb överblick av de läroplansmål och fokusområden ni har valt för terminen, året eller annan önskad tid. I den här videon visar vi hur du skapar ett Lärområde om hållbar utveckling i Unikum.