Hållbar utveckling i Svedala: “Vi vill att barnen ska uppleva magiska ögonblick”

På förskolorna Tegelbruket och Klöverstugan i Svedala kommun har man under flera års tid arbetat med hållbar utveckling. Ett arbete som engagerat såväl medarbetare och barn som vårdnadshavare och andra kommuninvånare. Vi träffar förskolläraren Anna Lundh och rektorn Annika Aveling för att höra om framgångsreceptet bakom ett lyckat utvecklings- och hållbarhetsarbete.

2016 började Annika som rektor på förskolorna Tegelbruket och Klöverstugan. Hon såg stor utvecklingspotential i de båda verksamheterna och ett av hennes mål var att forma en organisation tillsammans med medarbetarna där alla känner trygghet, delaktighet och inflytande.

– På Tegelbruket och Klöverstugan satte vi oss ner för att forma en verksamhetsidé tillsammans. Vi diskuterade vad våra förskolor behöver för att alla ska lyckas och kom fram till att vi behöver arbeta med glädje, inflytande och det vi kallar “magiska ögonblick”.

Hur lyckas man med ett utvecklingsarbete?

– Jag tror att en stor del handlar om ett tydligt ledar- och ägandeskap. Att jag som rektor är en bra ledare är viktigt för att skapa trygghet, men det är också viktigt att det finns duktiga ledare som driver arbetet i den dagliga verksamheten. På mina förskolor har vi skapat fokusgrupper som driver olika områden och projekt. Vi har bland annat en grupp som leder arbetet med hållbar utveckling, berättar Annika.

Stärkt profil inom naturvetenskap och teknik

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som innefattar både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Annika har varit mån om att inkludera samtliga dimensioner i förskolans undervisning.

– Forskning visar att förskolans verksamhet är bra på att lyfta och arbeta med den ekologiska hållbarheten, men att det finns brister gällande de ekonomiska och sociala aspekterna. Med forskningen som grund var jag mån om att få med alla dimensioner i vårt hållbarhetsarbete. För att lyckas med det har vi använt oss av Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg. Programmet erbjuder olika teman med koppling till Globala målen som har hjälpt oss att omsätta våra mål i konkreta aktiviteter. Vi har även valt att inkludera EU-kommissionens “nyckelkompetenser för ett livslångt lärande” i arbetet.

Jag ville också stärka vår profil inom naturvetenskap och teknik. 2016 visade Skolinspektionens granskningar att förskolors kunskap kring naturvetenskap och teknik inte var så stark, så när Skolverket anordnade en kurs i ämnet bestämde jag att både barnskötare och förskollärare skulle få gå kursen för att fortbilda sig inom biologi, kemi, fysik, och digitalisering med fokus på hållbar utveckling. Kursen var väldigt uppskattad och bidrog till ett större engagemang kring ämnet. Utbildningen har resulterat i att vi bland annat genomfört ett hållbarhetsprojekt med fokus på AR-teknik som gjorde succé bland barnen.

Anna, ikväll ska jag och min kompis göra det globala målet nummer tre, för vi ska på gymnastik

Personliga möten och magiska ögonblick – det bästa med jobbet

Vad är det bästa med era jobb?

– Mötet med människor och att tillsammans med mina medarbetare få göra skillnad för barn och samhället i stort. Förskolorna jag arbetar på är en del av samhället, och vi hjälper barn att fungera i ett demokratiskt samhälle där de får känna delaktighet och inflytande från väldigt ung ålder, berättar Annika.

För mig handlar det om de så kallade magiska ögonblicken. Vi vill att barnen ska uppleva magiska ögonblick på förskolan. Det kan vara en kommentar eller en handling som visar på att vi gjort skillnad. Häromdagen kom ett barn, som inte alltid säger så mycket, fram till mig och sa “Anna, ikväll ska jag och min kompis göra det globala målet nummer tre, för vi ska på gymnastik”. Och när jag frågade några barn som räfsade löv på gården vad de gjorde svarade ett barn “vi städar ju jordklotet”. Sådana ögonblick är så fina och häftiga. Då förstår man att vi gjort skillnad, fortsätter Anna.

Hur lyckas man med ett hållbarhetsarbete i förskolan?

Annika och Annas bästa tips för ett lyckat arbete:

  1. Skapa gemensamma och tydliga mål med koppling till läroplanen.
  2. Låt pedagoger med intresse och engagemang driva arbetet.
  3. Organisera för det kollegiala lärandet – skapa tid och utrymme för samplanering.
  4. Våga vara innovativ och prova tillsammans med barnen. Var inte rädd att misslyckas!
  5. Håll i och håll ut – att arbete med hållbar utveckling tar tid.
  6. Tro på varje människas inneboende kraft och vilja att göra skillnad – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Upptäck mer

Ta del av Klöverstugans och Tegelbrukets pedagogiska planering för arbetet med hållbar utveckling. Läs mer!

Förskolorna har nyligen genomfört ett spännande hållbarhetsprojekt fokuserat på AR-teknik som fördjupat barnens kunskap kring de Globala målen. Ta del av arbetet!

Många förskolor arbetar med hållbar utveckling. Läs om fler spännande projekt!
Skolbanken – hitta inspiration till arbetet med hållbar utveckling

I Skolbanken som Unikum står bakom delar lärare, pedagoger och skolor från hela Sverige med sig av sina pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration och få idéer för ditt eget arbete, exempelvis arbetet med hållbar utveckling. Besök Skolbanken här!

Gör lärandet proffsigt med Unikum Förskola

Unikum används av 4 000+ förskolor och fungerar på både surfplatta, mobil och dator. Med Unikum synliggör du verksamheten för arbetslag, rektor och vårdnadshavare på ett enkelt och smidigt sätt – och dessutom får du ett bra stöd för hela det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Läs mer och prova verktyget kostnadsfritt!