Planering om snö och is gjorde succé på Solbacka förskola

Äntligen har vintern kommit till Sverige – en spännande och händelserik årstid för barn och pedagoger runt om i landet. Med vinter i åtanke har vi tagit tillfället i akt att intervjua tre pedagoger som genomfört ett lyckat snö- och isprojekt på Solbacka förskola i Norrtälje kommun. Läs intervjun för inspiration och tips på hur man kan arbeta med snö, is och vatten i förskolans undervisning.

På Solbacka förskola strax utanför Norrtälje arbetar Maria, Malin och Josefine, tre drivna pedagoger och skapare av den pedagogiska planeringen med snö och is-tema som blev en succé bland barnen. Vi träffas digitalt via ett videomöte och trots att flera mil skiljer oss åt lyser pedagogernas brinnande engagemang för barns utveckling och lärande rakt igenom skärmen.

Hur kommer det sig att det blev en planering om snö och is?

– Planeringen tog avstamp i boken Pinos Vinter. Pino är en figur som vi visste att barnen fattat tycke för genom andra böcker i serien. Vi laminerade och fäste sagan på en vägg utomhus och såg hur barnen nyfiket tittade på illustrationerna av Pino som utforskar snön, åker pulka och bygger snölyktor. Det fanns en illustration som barnen fastnade för lite extra – en illustration av Pino som fryser och säger “burr”.

Vårt mål är alltid att barnen ska få en positiv och härlig upplevelse av vinter och kyla

– Många förskolebarn upplever vintern för första gången på förskolan och vårt mål är alltid att barnen ska få en positiv och härlig upplevelse av vinter och kyla. När snön kom bestämde vi att vi barnen skulle få uppleva, utforska och experimentera med snö, is och vatten – både ute på gården och inne i förskolans lokaler.

 

Berätta om projektet!

– Det var ett kort, men intensivt projekt som pågick under tre veckors tid. Vi började med att utforska snön utomhus på gården. Utomhusaktiviteterna bestod bl.a. av att:

 • Åka pulka
 • Måla på snö med petflaskor
 • Bygga snöfigurer och göra snöänglar

Efter några dagar tog vi in snön på förskolan. Vi lekte, experimenterande och utforskande snön genom att:

 • Måla och dekorera snön
 • Bygga snögubbar
 • Undersöka hur snöns konsistens och egenskaper förändras under en dag inomhus

I en annan del av projektet arbetade vi med vatten, is och smältningsprocessen. Exempel på experiment:

 • Måla med isbitar
 • Känna på is med händerna
 • Undersöka isskulpturer i ett vattenbad

Projektet hade även ett digitalt moment. I det digitala momentet fick barnen:

 • Uppleva snöfall inomhus (med hjälp av en projektor som projicerade snöfall)
 • Reflektera över om det projicerade snöfallet var verkligt

Vad tyckte barnen om arbetet med snö och is?

– Barnen var väldigt fascinerade över att vi tog in snö inomhus. Till en början var de lite försiktiga och vågade inte röra snön utan vantar, men det tog inte lång tid innan de var igång. De påpekade att det var tokigt och roligt att ta in snö på förskolan och pratade mycket om det hemma. Smältningsprocessen från is till vatten var ett populärt moment. Vi frös in löv i platta skivor som vi hängde ovanför tvättrännan i skötrummet. När isen smälte och droppade ner i rännan sprang barnen dit för att undersöka ljudet. De fascinerades så mycket av droppljudet att de till och med hade svårt att somna under vilan. En annan favorit var de frysta vattenballongerna som barnen rullade över golvet. De gillade hur isen kändes när den smälte och blev hal.

Har ni fått någon respons från vårdnadshavare?

– Vi har fått väldigt positiv respons från vårdnadshavare! På utvecklingssamtal och andra samtal berättade vårdnadshavare att barnen pratade om projektet länge, och framförallt hur kul det var att utforska snö inomhus. Under projektets gång kom vårdnadshavare fram till oss och berättade att barnen bad om att få ta in snö inomhus hemma.

Barnen fick utlopp för sin kreativitet, möjlighet att utforska med sina sinnen samt utveckla sitt kritiska tänkande

Varför tror ni att projektet blev så lyckat?

– Genom att vi utforskade ett fenomen som var synligt i barnens vardag blev det väldigt konkret för dem. De såg snö på väg till och från förskolan och var insatta i projektet redan från start. Barnen fick utlopp för sin kreativitet, möjlighet att utforska med sina sinnen samt utveckla sitt kritiska tänkande. Vi såg hur de lärde sig nya begrepp och utökade sitt vokabulär på väldigt kort tid. Vi utformande planeringen med lämpliga aktiviteter och experiment för alla åldrar. Dessutom varierade vi planeringen med nya aktiviteter varje vecka vilket gjorde att barnen upplevde nya moment och stimulerades varje dag. Det var kul att se barnens engagemang och driv från projektets början till slut!

 

Sociala medier som inspirationskälla

Hur hittar ni inspiration till pedagogiska planeringar?

– Vi hittar mycket inspiration via konton och grupper på sociala medier – främst Pinterest, Instagram och Facebook. Där finns det ett stort utbud av aktiviteter och experiment som andra förskolor genomfört. Vi brukar även söka efter andra förskolors planeringar i Skolbanken och inspireras av innehållet som vi hittar där. Vi är även uppmärksamma på barnens intressen och vad de är nyfikna på. För oss är det viktigt att barnen hela tiden stimuleras av att vara på förskolan.

 

Hur arbetar ni med planeringar idag?

– Från augusti i år har vi provat någonting nytt – istället för långa planeringar som sträcker sig över tid har vi testat att arbeta med kortare projekt, så kallade miniprojekt. Det har visat sig fungera bra då vi känner att vi får bättre koll på vårt arbete.

Nytt för den här terminen är att vi förutom att koppla lärloggar till aktuell planering, även kopplar lärloggar till arbetsplanen som är skriven som en planering i Unikum. På Solbacka förskola arbetar vi utifrån en arbetsplan där tre läroplansmål lyfts varje läsår. Det här läsåret är matematik, jämställdhetsuppdraget och hållbar utveckling i fokus. Tack vare kopplingar till läroplansmålen har vi kunnat synliggöra hur arbetet med matematik och hållbar utveckling sett ut under höstprojektet som vi precis avslutat. Arbetssättet har underlättat det systematiska kvalitetsarbetet mycket. Via appen Unikum Familj tar vårdnadshavare enkelt del av vårt arbete genom lärloggar och planeringar.

 

Har ni några spännande projekt på gång?

– Vi har precis påbörjat ett nytt projekt om julen. I projektet kommer barnen utforska julen på olika sätt. Vi kommer bland annat att prata om julfirande i olika kulturer och utforska julen med våra sinnen genom att lukta på julkryddor. Vi hoppas att vi får lika mycket snö som förra året så att vi kan genomföra ett snöprojekt i år igen. Skulle det inte komma någon snö har vi alla fall möjlighet att använda frysen och att projicera snöfall inomhus.

Upptäck mer

Fler pedagogiska planeringar med tema vatten, snö och is

I Skolbanken delar pedagoger och förskolor från hela landet med sig av sina pedagogiska planeringar. På temat vatten, snö och is finns det många planeringar och vi har valt ut några vi tycker är extra bra. Inspireras av vinter, vatten, frost, snö och is!

 

Koppla dokumentation till läroplansmål och planeringar i Unikum

I Unikum kan du göra pedagogiska dokumentationer som du enkelt delar med vårdnadshavare, arbetslag eller rektor. Med några enkla klick kopplar du dokumentationen till läroplansmål och planeringar. I den här videon visar hur du gör ett lärloggsinlägg med läroplanskoppling i Unikum.

Läs mer om Unikum i förskolan.