Så funkar den nya Kunskapsvyn i Unikum

Vi går igenom hur Unikums verktyg Kunskaper funkar. Visningen består av 15 minuters livedemo i verktyget samt frågestund.

I höstas lanserade vi en ny Kunskaps-vy som förenklar och förbättrar bedömningsprocessen i Unikum. Med den nya vyn kan du som lärare göra bedömningar smidigare än någonsin. Den 10 mars gick Jörgen Selander och Lise-Lotte Hjalmar från Unikum igenom hur den nya vyn funkar.

På visningen går vi bl.a. igenom hur du:

  • Gör kunskapsbedömning för fler elever samtidigt
  • Får bättre koll på elever med insatsbehov
  • Ser vilka delar av kunskapskraven eleven har uppnått och vilka som återstår
  • Sparar tid och får en enklare bedömningsprocess genom den nya samlade vyn

 

Frågor och svar

Under den direktsända visningen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatten. Vi fick in många frågor och hade tyvärr inte möjlighet att besvara alla frågor i direktsändning. Nedan har vi sammanställt svar på några av frågorna som ställdes. Spana även in resurserna som listas längst ner på sidan för att hitta svar på dina frågor!

 

Finns det möjlighet att se vyer för olika roller, exempelvis elever och vårdnadshavare?

Det går bra att använda vårt demo-konto som ni hittar inloggningsuppgifter till via Unikum Academy. Via kontot kan ni logga in som olika roller och testa er fram.

Hur kommer det sig att det inte går att ta bort Insats krävs i bedömningen? Nu ligger den som egen funktion och man måste klicka på elevens namn för att kunna ta bort den för varje enskild elev.

Det beror på att insatsbehovet kan kvarstå även om eleven har godtagbara kunskaper.

Hur ska man hantera matriserna när Skolverket säger att de inte är ett krav för lärare att använda?

Vi vill underlätta för lärarna att ha koll på sin dokumentation, minska arbetsbördan vid utvecklingssamtal och betygsättning. Vi vill även hjälpa till att säkerställa att det finns ändamålsenlig dokumentation vid betygsättning så att eleven får den bedömning den har rätt till även om den undervisande läraren bytt skola, är sjuk etc. Vi vill även att andra ska ha möjlighet att utföra sina uppdrag  – tex att huvudmannen kan utföra sitt uppdrag om likvärdighet och rektor har koll på alla delar av sitt uppdrag. Genom att läraren dokumenterar i Unikum kan alla olika delar av uppdraget utföras av alla roller i skolvärlden. Istället för att lärare ska ha dokumentation i lärarkalendrar, excel-ark, mappar på datorn, i pärmar eller kollegieblock så ger vi möjligheten att dokumentera så att det underlättar  – i detta fall i matriser. Att just formen matris inte är ett måste enligt Skolverket hindrar inte att det används om det ger stor nytta.

Finns det möjlighet att skriva en kommentar till specifika aspekter (som enbart syns för lärare), så att man kan dokumentera en bedömning som inte grundar sig i en planering/uppgift/lärlogg?

Det går att skriva en kommentar till hela kunskapskravet, inte till olika delar av kunskapskravet

Kan man ta bort en publicering för vårdnadshavare och elev?

Ja, ni kan ta bort en bedömning via de tre prickarna, eller titta på tidigare bedömningar och välja “ta bort”.

Jag saknar möjlighet att kunna fylla i F i den kopplade tabellen i uppgifter för att sedan kunna se det i kunskapsvyn. Kommer den funktionen framöver?

Det här är något vi har velat göra länge, men tyvärr inte haft möjlighet att prioritera. Det finns med i vår planering framåt.

 

Tips! Många av de frågor som ställdes berör rutiner som när en elev ska markeras med Insats krävs respektive Ännu ej godtagbara kunskaper. Detta är frågor som vi på Unikum inte kan ge svar på utan det behöver beslutas i skolan/organisationen/kommunen. Lyft gärna frågan centralt så att ni får gemensamma riktlinjer att utgå ifrån.

Mer läsning och instruktionsvideos:

→ Blogginlägg: Förbättringar för bedömningsprocessen med ny Kunskaps-vy 

→ Instruktionsvideo: Kunskaper i Grundskolan

→ Instruktionsvideo: Kunskaper i Gymnasiet