Jobba systematiskt med stöd och utveckling i förskolan – så lyckas du!

Hur kan man tänka kring arbetet med särskilt stöd i förskolan? För att diskutera ämnet bjöd vi in Erik Rova, leg. psykolog, handledare och författare, till ett webbinarium om stödinsatser i förskolan. Här kan du se hela föreläsningen igen!

Erik Rova är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att både arbeta med barn och unga i behov av särskilt stöd och utbilda och handleda personal i förskolan. Erik är även medskapare till LEVLA och VÄXA-materialet, två populära stödmaterial för förskolan. I webbinariet Jobba systematiskt med stöd och utveckling i förskolan tar vi del av Eriks lärdomar från de två utvecklingsprojekten och får en inblick i hur vi kan arbeta med särskilt stöd i den egna verksamheten.

 

Systematik som ledstång i verksamheten

Att arbeta systematiskt handlar om att synliggöra en arbetsprocess och införa hjälp, rutiner och stöd som underlättar. VÄXA och LEVLA är exempel på stödmaterial som används av många förskolor. Systematiken blir en ledstång i förskolans vardag och hjälper personal att hantera problemlösningsprocessen på ett bättre sätt. Rutiner och ledstänger är tacksamma att ha i verksamheten, även om de inte alltid behövs. Att löpande utvärdera och dokumentera är två andra delar som gör det systematiska arbetet enklare.

Erik menar att det inte får vara ett lotteri vilken avdelning ett barn hamnar på för att processer och kunskap varierar mellan avdelningar eller förskolor. Systematiken blir därmed ett sätt att öka likvärdigheten.

 

Slippa uppfinna hjulet

Systematiken gör att de rutiner och stöd som finns på plats enkelt kan appliceras på nya barn och situationer. Det innebär att man inte behöver börja på noll varje gång en ny problemsituation dyker upp. Har personalen byggt upp en systematik och ett system kommer de snabbt vidare och kan spara tid och energi.

 

Fokusera på rätt saker

Det är viktigt att lägga fokus på rätt saker i problemlösningsprocessen. Det är enkelt att falla i fällan att fokusera på saker som förskolan inte kan påverka. Det är oerhört mycket enklare för förskolepersonal att vara konstruktiva om de fokuserar på saker de faktiskt kan påverka. 

Man behöver specificera och begränsa problem och inte utgå från alltför stora situationer. Här kan ledstången vara till stor hjälp. Genom att använda stödfrågorna i VÄXA och LEVLA kan man begränsa problemsituationen och jobba mer lösningsorienterat. Erik tipsar om att börja i det lilla och jobba sig vidare – och vara noggranna med att involvera barnen i problemlösningen! De bör, och kan, alltid involveras. Barn och personal upplever situationer på helt olika sätt och det är viktigt att få med barnens perspektiv, det ökar även deras delaktighet och engagemang. 

 

Samarbete på alla nivåer

För att få till samarbetet på alla nivåer behöver man även få till ansvar i alla led. Tydliga kartor, ledstänger och referenspunkter underlättar arbetet och får alla – från personal, specialpedagog till ledning- att jobba åt samma håll. Om alla känner till processerna och har en gemensam bild underlättar det även i de situationer där man tycker olika.

 

Eriks summerande tips

  • En kreativ ingång är viktigt
  • Systematik underlättar
  • Involvera barnen!

 

Här får du mer information om VÄXA och LEVLA:

För LEVLA: Information om materialet finns på levla.nu

För VÄXA: Materialet revideras för tillfället.

 

Se webbinariet igen

På webbinariet går vi igenom:

  • Hur kan vi bli mer systematiska i vårt arbete med problemsituationer?
  • På vilket sätt kan vi få till en problembeskrivning som leder framåt och skapar kreativitet?
  • Kan vi involvera barnen i problemlösning?
  • Hur skapar vi utveckling tillsammans och bidrar till konstruktiva och kreativa diskussioner i arbetslagen?
  • Hur får man till ett bra samarbete på alla nivåer – från vårdnadshavare, pedagog, specialpedagog till ledning?

 

Mer om stödinsatser i förskolan

I det här blogginlägget får du en introduktion till specialpedagogik i förskolan. Läs mer!

Unikum Stödinsatser Förskola är ett smidigt och säkert verktyg som underlättar hela processen kring särskilt stöd. Läs mer här.