Dibber förskolor får snurr på hela styrkedjan med Unikum och Teams

På årets Nyckelpersonsträff berättar Frida Wickman, verksamhetsutvecklare på Dibber, om hur de fått till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med hjälp av Unikum och Teams. Ta del av intressanta tips på hur man får snurr på SKA i förskolan!

Dibber är en global koncern med förskolor och skolor främst i Norden, men också på andra platser runt om i världen. I Sverige har Dibber 75 förskolor uppdelade på tre regioner. Sedan ett år tillbaka har Dibber använt Unikum och Teams som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet och kommunikationen i förskolan.

– Att vara del av en stor organisation som är geografiskt utspridd ställer höga krav på organisationen när det gäller kommunikation och kvalitetsarbete, berättar Frida, verksamhetsutvecklare på Dibber förskolor.

Systematiskt kvalitetsarbete från barn till huvudman

Dibber utgår från att barnets lärande ska påverka huvudmannens beslut och att huvudmannens beslut ska fördjupa barnets lärande. Utmaningen har varit att få till en röd tråd genom hela styrkedjan, från det enskilda barnet till huvudman och tillbaka igen. I arbetet med att bygga en tydlig struktur utgick man från två frågeställningar:

  • Hur kan varje enskilt barns process vara underlag för huvudmannens beslut?
  • Hur kan huvudmannens beslut nå ut i syfte att fördjupa lärandet för varje enskilt barn?

En viktig del i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har varit att se över hur delarna inom de olika nivåerna hänger ihop och att tydliggöra vad som görs på varje nivå. På så sätt blir det enkelt för huvudman, rektor och pedagog att dokumentera, reflektera, analysera och planera på respektive nivå samt att följa arbetet över tid. För att göra styrkedjan synlig på varje nivå och för varje person använder Dibber de fyra delarna i kvalitetshjulet från Skolverket som utgångspunkt: följa upp, analysera, planera och genomföra.

Bilden illustrerar hur Dibber byggt upp strukturen kring kvalitetsarbetet i förskolan

Sedan vi började använda Unikum har medvetenheten kring systematiskt kvalitetsarbete ökat markant vilket har haft en positiv inverkan på arbetsformer och processer i verksamheterna

Dibber använder Unikum för det systematiska kvalitetsarbetet och Teams som gemensam arbetsyta och kommunikationsbas. Sedan man började använda Unikum har medvetenheten kring systematiskt kvalitetsarbete ökat markant vilket har haft en positiv inverkan på arbetsformer och processer i verksamheterna. Frida berättar att pedagogerna skapar undervisningsplaneringar för gruppen utifrån det enskilda barnets utvecklingssamtal. Pedagogerna dokumenterar, reflekterar och analyserar sitt arbete. Därefter skapar rektor och förskollärare utbildningsplaner och andra övergripande dokument som blir underlag för förskolans årliga kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten blir i sin tur underlag för huvudmannens verksamhetsplan. Dokumentation sker i både Unikum och Teams och eftersom systemen hänger ihop nås dokumentationen snabbt och enkelt. 

– Det fantastiska är hur Teams och Unikum pratar med varandra. När pedagoger ska skriva eller titta på en planering kommer de direkt in i Unikum från Teams, förklarar Frida. 

Avslutningsvis summerar Frida att man genom att se möjligheterna och samarbetet mellan Unikum och Teams lyckats få till flödet i hela styrkedjan.

Se föreläsningen igen

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.

Upptäck mer

Med Unikum kan du hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Unikum ger dig en tydlig överblick av förskolans mål och fokusområden, så att du hela tiden arbetar med kvalitetshjulet på ett naturligt sätt.