Demo av Unikum Förskola

Så funkar Unikum Förskola! Här får du lära dig grunderna i Unikum Förskola. Du får förståelse för hur Unikums verktyg kan användas för pedagogisk dokumentation, dialog med vårdnadshavare, och för att hantera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

På 30 minuter går vi igenom:
  • verktygets mest använda funktioner som närvaro, dokumentation och meddelanden
  • hur du arbetar med planering, genomförande, reflektion och analys
  • hur du stöttar SKA på alla nivåer – från barn till huvudman

Upptäck mer