Så leder Årets rektor Semira Vikström – rektor på Visättraskolan i Huddinge

Hur lyckas man lyfta en skola i kris till att bli en av de bästa skolor som Skolinspektionen besökt? Unikum bjöd in Semira Vikström, prisbelönt rektor på Visättraskolan i Huddinge och författare av boken “Elevhälsa i praktiken: hur gör vi?” till ett webbinarium för att diskutera Visättraskolans förändringsresa, utveckling och ledarskap. Ta del av webbinariet som fick nästan 1600 anmälningar!

Semira Vikström har hyllats för sitt ledarskap både av sina medarbetare, elever och genom utmärkelser som Årets rektor 2020, Stora Skolledarpriset 2020 och Årets chef i Huddinge kommun. Semira lyckades lyfta en skola som befann sig i en nedåtgående spiral till att få ökat elevantal, bättre kunskapsresultat, och nöjdare elever och personal. Dessutom fick Visättraskolan Skolinspektionens utlåtande om att vara “en av de bästa skolor de varit på” 2019.

Tillsammans med Annika Önnerlöv, produktutvecklare på Unikum, diskuterar Semira Visättraskolans förändringsresa och sin roll som rektor och ledare. Längst ner på sidan hittar du webbinariet i sin helhet och en Q&A-video där Semira svarar på frågor som kom in från deltagarna under webbinariet. 

 

Hur har Visättraskolans förändringsresa sett ut?

När Semira började på Visättraskolan hösten 2013 fick hon ett tydligt uppdrag av grundskolechefen. Uppdraget kunde summeras i sex punkter som behövde förbättras:

 1. Förbättra arbetsmiljön
 2. Få en budget i balans
 3. Öka elevunderlaget
 4. Förbättra kunskapsresultaten
 5. Öka tryggheten
 6. Skolinspektionen

En viktig del i förändringsarbetet har varit visionen som ledningsgruppen tog fram. Visättraskolans vision bygger på tre ledord: kunskap, trygghet och trivsel. Semira säger att det kanske låter som självklara saker men att de verkligen ringar in kärnuppdraget; att se till att så många elever som möjligt når målen, trivs och är trygga. För att lyckas uppnå visionen ligger ledorden som grund för Visättraskolans systematiska kvalitetsarbete. I den här 4-minuters videon kan du lära dig mer om Visättraskolans systematiska arbete med ledorden och hur arbetet lett till goda resultat. 

 

Hur hanterade Semira målet att öka tryggheten i skolan?

 • Uppdelning av raster så att färre elever är ute samtidigt.
 • Införande av ett Trygghetsteam som består av 7 personer (trygghetsansvarig/skolkurator, speciallärare, skolsköterska, 2 trygghetsvärdar, fritidspedagog och skolvärd) som bland annat ansvarar för initiativet #RoligareRaster där skolan dagligen erbjuder 2-3 vuxenledda aktiviteter på rasterna. Initiativet gjorde skillnad från dag 1 och grundsynen på raster ändrades bland personalen, bland annat ändrades begreppet ”rastvakt” till ”rastvärd”.
 • Att ha en biträdande rektor med ansvar för elevhälsa som kan stötta Semira i det dagliga arbetet med trivsel och trygghet har varit en viktig pusselbit i förbättringsarbetet.

 

Hur motiverar man sina kollegor till att genomgå en förändringsresa?

När Semira började sitt uppdrag som rektor hösten 2013 så talade medarbetarenkäten sitt tydliga språk: personalen mådde inte bra. Semira betonar hur viktigt det är att få med sig personalen om man ska göra en förändringsresa. Hon började med att göra en kartläggning av vad personalen förväntade sig av sin nya rektor. Hon skickade brev till hela personalgruppen och bad dem svara på följande tre frågor, vilket var otroligt viktig feedback för henne. Dessutom kände sig personalen sedda!

 1. Vilka 3 punkter ser du som mest akuta och hur ser du att man ska arbeta med dessa?
 2. Vilka är skolans styrkor och utvecklingsmöjligheter?
 3. Vad förväntar du dig av mig som rektor?

Semira pratar  om kugghjulet på Visättraskolan; att hon som rektor som oljar maskineriet, men där alla i personalen är viktiga  – inte bara lärare, utan även vaktmästare, städpersonal och kökpersonal ryms i begreppet personal!

 

Medarbetarenkäten vändes snabbt till gröna staplar. Vad krävs egentligen av en skolledare för att lyckas med en sådan bedrift?

 • Det är otroligt viktigt att som rektor skapa en stabil grund. Det underlättar att ha en stabil bas när det gungar som det gjort under t.ex. Coronaåret.
 • Semira säger att ett av hennes viktigaste uppdrag som pedagogisk ledare är att lägga schemat.  Där skapar hon förutsättningar för att hennes personal ska kunna göra ett bra jobb.
 • Det är även viktigt att få ihop teamet och skapa en Vi-känsla. Fira mycket! Uppmärksamma goda resultat.
 • Ett annat tips att göra en sluten Facebookgrupp för personalen där de dagligen kan dela med sig av inlägg. Som rektor är det guld värt att kunna följa verksamheten på det sättet! “Vårt förlängda personalrum” berättar Semira att Facebookgruppen kallas.

 

Vad utmärker en framgångsrik ledare?

Att våga släppa bollar. Hitta nyckelspelare som är vassa som får mandat och kan utvecklas i sina roller. Viktigt att man som chef vågar pudla. Chefer är också människor och kan göra fel, men viktigt att få stå upp för det och visa sig mänsklig.

 

Hur skapar vi mer tid för rektors pedagogiska ledarskap?

Rektor ska organisera så att denne kan ha helikopterperspektiv men det går inte att göra allt själv. Från början var Semira själv i ledningsgruppen men över tid har den vuxit med en fritidsansvarig, biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, intendent som stöttar i budgetarbete och serviceteamet, en pedagogisk utvecklingsledare och en IT-admin.

 

Hur följer/mäter Semira utveckling och resultat?

Visättraskolan utgår från sina tre ledord när de arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.  I den här 4-minuters videon kan du lära dig mer om Visättraskolans systematiska arbete med ledorden och hur arbetet lett till goda resultat. 

 

Vilket stöd ger digitala verktyg?

Digitala verktyg används för att effektivisera arbetet för personalen!

Semira berättar att de har provat olika sätt att kommunicera med vårdnadshavare på olika sätt – bloggar, veckobrev m.m. Nu använder de Unikum för kommunikationen med vårdnadshavare och personalen skickar veckobrev och hon skickar månadsbrev. Semira får även personalens veckobrev vilket ger henne möjlighet att följa verksamheten på ett bra sätt.

Ett viktigt steg i arbetet är att införa ett dokument som de kallar för Visättraskolans A till Ö, där ledningen samlar alla rutiner så att personalen bara behöver leta efter information på ett och samma ställe. Dokumentet uppdateras varje läsår.

 

Hur har pandemin påverkat Semiras roll som rektor och ledare?

Semira berättar att hon gått omkring med en klump i magen och känt mycket oro. Samtidigt så är det viktigt som ledare att skicka styrka till personalen, vilket har varit en svår balansgång. Mycket frågor – ska de stänga skolorna, hur kommer det drabba eleverna, och kommer personalen bli smittade? Det Semira tar med sig av pandemin är vikten av att jobba mycket med information, och rätt information.

 

Tre summerande tips från Semira:

 • En tydlig vision som visar vägen
 • Våga släppa kontrollen
 • Visättraskolans A-Ö

Q&A-video - här besvarar Semira på frågor som ställdes under webbinariet

Upptäck mer

Nyfiken på Unikum Grundskola? Läs mer här.

Se webbinariet  Unikum för rektorer i grundskolan i efterhand.

Se webbinariet Så funkar Unikum Grundskola i efterhand.