Unikum för rektorer i grundskolan

Webbinariet för dig som är rektor i grundskolan! I det här webbinariet berättar vi hur du som skolledare/rektor kan använda Unikum för ditt pedagogiska ledarskap och kvalitetsarbete samt får full koll på arbetet med stödinsatser.

Vår produktutvecklare Lise-Lotte Hjalmar guidar dig igenom hur Unikum kan användas av rektorer i grundskolan på bästa sätt.

 

På webbinariet går vi igenom:

  • Hur du hittar statistik och översikter för att analysera måluppfyllelse och resultat för olika årskurser, skillnader mellan flickor/pojkar och insatsbehov för elever i behov av särskilt stöd.
  • Hur du använder Unikum för kommunikation med lärare, vårdnadshavare och huvudman
  • Hur du använder Unikum för att hantera det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer
  • Tips och tricks som Lise-Lotte samlat ihop från våra befintliga användare som är rektorer!

Frågor och svar

Under webbinariet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till oss via chatten. Vi fick in många frågor och hade tyvärr inte möjlighet att besvara alla frågor i direktsändning. De frågor som inte besvarades under webbinariet har vi svarat på här nedan.

 

Följer anteckningarna med från en skola till en annan?

Nej! Säkra anteckningar är synliga i den enhet de är skrivna i. 

Hur fungerar medarbetarsamtal i Unikum?

För att arbeta med medarbetarsamtal i Unikum skapas en personalgrupp med särskilda inställningar. I våra supportartiklar finns filmer som beskriver hur du går tillväga. 

Finns det sammanställningar av de obligatoriska kartläggningarna (lila matriser) på gruppnivå?

Det finns sammanställning på gruppnivå, men vi håller på att utveckla tydligare vyer för det.
Navigera till den grupp du vill kika på, gå till Planering och sedan Matriser. Klicka på den matris du vill se. 

Hur kontaktar elever och vårdnadshavare mig som rektor?

Genom att ange din mejladress och telefonnummer på skolans startsida kan vårdnadshavare kontakta dig.
Vårdnadshavare kan skicka meddelande till mentor från elevens sida i Unikum. I appen Unikum Familj finns även kontaktlistor till mentor och lärare som undervisar eleven.

Vill du vara med att påverka utvecklingen av Unikums verktyg? Ta kontakt med din Unikumansvariga i kommunen som kommer dela dina tankar och ideér med oss!