Så använder Fredrik Larvall, gymnasielärare i Halmstad, Unikum för bedömning och formativ feedback

Fredrik Larvall arbetar som ämneslärare i matematik, fysik och programmering på Kattegattgymnasiet i Halmstad. I hans uppdrag ingår även att vara IKT-stöd för skolan och arbeta centralt med Halmstads Lärplattform. I intervjun berättar Fredrik om sitt intresse för digitala verktyg, hur han använder Unikum för att arbeta med det pedagogiska uppdraget, och vilka fördelar distansundervisningen har fört med sig.

Vi intervjuar Fredrik Larvall över video, ett mötesformat som över en natt blev ett stående inslag i många lärares vardag. Det senaste året har varit omtumlande för alla inom skolan – inte minst för gymnasiet som tvingades lägga om stora delar av sin undervisning på distans.

Vad tycker du har varit för- och nackdelar med distansundervisningen?

– För eleverna har det mest varit nackdelar, även om vissa tycker det är skönt att plugga hemifrån. De allra flesta skulle må bra av att vara i skolan.

– Som lärare upplever jag att distansundervisningen kräver mer av ett manustänk. Jag skriver i stort sett ner allt jag ska säga  – mycket mer än vad jag gjorde förut – och reflekterar mer kring den röda tråden, vilket bidrar till att höja kvaliteten på undervisningen.

 

Mer än 20 års erfarenhet av läraryrket

Fredrik har firat 20-årsjubileum som lärare, men när vi backar bandet och frågar honom om hans yrkesval så var inte läraryrket ett självklart val från början. Först lockade nämligen ingenjörsrollen, tills en studie- och-yrkesvägledare kom med förslaget att han borde bli lärare.

Hur kom det sig att du blev just ämneslärare inom teknik och matematik på gymnasiet?

– Jag brinner för mina ämnen och valet av skolform bottnar i mitt intresse för problemlösning och ämnena i sig. Det var några år sedan jag gjorde mitt val nu men det lockade mer att arbeta med äldre ungdomar än barn. Jag får undervisa i avancerade saker inom ämnena, även saker som jag själv upplever är avancerade!

Vad driver dig i lärandet?

– Jag gillar den sociala aspekten av yrket: mötet och relationerna med ungdomarna. Att få en bra relation med eleverna var nog det jag lyckades bäst med i början. Vissa som är nyexaminerade kommer in med högt flygande pedagogiska planer om att förändra skolan – men sådan var inte jag, säger Fredrik med ett skratt.

 

IKT-stöd som en del av uppdraget

Fredriks naturliga intresse för system och digitaliseringen kommer väl till pass i hans uppdrag som IKT-stöd.

Jag har skrivit digitala planeringar sedan min första dag som lärare år 1999

Varifrån kommer ditt intresse för digitala verktyg?

– Jag skulle inte säga att jag är en tekniknörd, men jag har alltid varit intresserad av att få system att funka. Om någon sätter en fjärrkontroll i handen på mig så vill jag lista ut hur den fungerar. Jag började använda datorer väldigt tidigt. Från första dagen jag började arbeta år 1999 har jag skrivit digitala planeringar. Första åren hade man ingen bärbar dator, då fick jag skriva ut allt och ta med till lektionen.

– Jag hoppade på möjligheten att få vara IKT-stöd och vara med i upphandlingen av digitala verktyg hösten 2017, och sen dess har jag levt i lärplattformsvärlden!

Hur får du med dig kollegor som inte har samma vana eller intresse?

– Det är en del av mitt uppdrag. Att bara vara med i upphandling och införandet av nya digitala verktyg räcker inte, utan jag behöver jobba vidare med IKT-stöd så att jag kan fortsätta stötta mina kollegor. Vardagliga frågor som uppstår tas upp i vår IKT-kanal i Teams. Jag är tillgänglig för frågor och jobbar med att sprida kunskap. Det kollegiala lärandet är jätteviktigt.

– När det kommer till Unikum så tror jag på att sprida inspiration och berätta om vad som är möjligt. Sedan är det jätteviktigt att få med sig rektorerna. Om de inte ser nyttan med ett verktyg så kommer de inte att driva utvecklingsfrågan.

Hur stöttar Unikum er med det pedagogiska uppdraget?

– Det ser lite olika ut på skolorna, men på vår skola finns ett rektorsbelsut på hur vi ska använda Halmstad Lärplattform (där Unikum och Teams är de stora verktygen) utifrån vad vi anser är en rimlig ambition.

Det som ska göras i Unikum:

  • Bedömning av större betygsgrundande uppgifter. Den löpande formativa feedbacken görs i Teams
  • Ha aktuella bedömningar i Kunskapsmodulen
  • Utvecklingssamtalet
  • Lärloggar för kontakt med vårdnadshavare, utöver mejl som kan skickas via Unikum
  • Stödinsatser

 

Kunskaper är favoritfunktionen i Unikum

Hur använder du Unikum i din vardag?

– För mig skapar Unikum en transparens och tydlighet kring planering, progression och prestation. Jag använder Unikum för att planera in större bedömningsmoment som jag sedan ger feedback på genom Unikum genom formativ bedömning i kommentarer till Uppgiften samt en mer samlad bild av prestationen via de gröna matriserna. Utöver det använder jag regelbundet Kunskaper för att reflektera över elevernas progression och deras möjligheter framåt. Sedan använder jag såklart moduler som Samtalet och Stödinsatser.

– Det är väldigt smidigt att få fram en överblick av Insats krävs och vilka elever vi bör diskutera, den översikten använder vi mest och bäst.

Vilken är din favoritmodul?

– Uppgifter eller Kunskaper. Jag använder Uppgiftsverktyget för att ge formativ feedback och Kunskaper för nuläge och progression. Jag gillar båda två! När jag sitter och bedömer matematik- och fysikprov använder jag bedömningsanvisning vilket gör att jag kan översätta elevernas resultat i poäng. Med hjälp av Excel kan jag relativt enkelt hitta vilka delar eleverna behöver jobba mer med samt vad de kan bra. Detta automatiserar en del av skrivandet i Unikum för mig.

– Efter prov tar jag ofta fram Kunskaper och reflekterar över elevernas kunskapsutveckling och progression. Det har verkligen utvecklat mig. Jag tycker även att denna regelbundna reflektion gör själva betygsättningen relativt enkel för mig och mina elever har bättre koll på hur de ligger till. Det är styrkan i Kunskaper, jag väljer nog den!

Om du fick önska en ny funktion i Unikum, vad skulle det vara?

– Tidsbesparande saker, men det är på gång! Jag har fått förmånen att testa några av de nya prototyperna av Planering, Uppgifter och Kunskaper och där finns en hel del av det jag har efterfrågat. Inte minst kommer antalet klick minska rejält!

– Jag skulle vilja att det var möjligt att ha ett gemensamt dokument knutet till Kunskaper, så att jag kan lägga upp en Excelfil eller ett Worddokument. Det skulle ge en större frihetsgrad i hur jag kommunicerar med elevernas kring deras resultat och utveckling.

 

Nyfiken på Unikum för gymnasiet? Läs mer här.