Nytt fint arkiv för personal i Unikum

Nu finns ett nytt fint arkiv i Unikum. Arkivet visar utvald övergångsdokumentation från tidigare förskolor eller skolor, och även den dokumentation som skapats i den nuvarande förskolan eller skolan.

I det nya arkivet samlas barns och elevers dokumentation. Arkivet kan användas av personal på alla nivåer  – pedagoger, lärare, rektorer, elevhälsan och centralt på förvaltningen. I arkivet samlas såväl dokumentation från tidigare enheter, som dokumentation från nuvarande enhet.

Detta innebär att du i det vanliga Unikum  – ”Vardagsunikum”  – ser den dokumentation som skapats i den nuvarande förskolan eller skolan. För att se övergångsdokumentation från barnets eller elevens tidigare enhet så får du alltså gå till det nya arkivet.

Det nya arkivet i korthet:

  • Här hittar du övergångsdokumentation från tidigare enheter barnet/eleven gått i.
  • Nås alltid direkt från nya snabblisten till höger i gränssnittet.
  • Har en fin översiktssida för varje barn/elev.
  • Har tydliga sökfunktioner.

Det nya arkivet är tillgängligt för organisationer och kommun som aktiverat Unikum Arkiv Start.

 

Tack alla som bidragit med förslag och synpunkter, hoppas ni tycker det blev bra!
//Vi på Unikum


Frågor och svar

Var finns det nya arkivet?

Det nya arkivet nås vi den nya snabbverktygslisten längst till höger på skärmen, i nedre hörnet.

Vem kan se det nya arkivet?

Det nya arkivet kan ses av personal, men det ses inte av barn, elever eller vårdnadshavare.

Vilken dokumentation kan man se i nya arkivet?

I arkivet kan du se dokumentation från barnets / elevens nuvarande enhet, och utvald övergångsdokumentation från tidigare enheter.
Avlämnande enhet kan ställa in regler för hur dokumentation lämnas över, t.ex vid övergång till ny skolform, till ny huvudman, eller om medgivande från vårdnadshavare ska krävas.

Jag kan inte hitta det nya arkivet – varför?

Det nya arkivet behöver aktiveras för din organisation eller kommun innan det syns, genom att beställa aktivering av Unikum Arkiv Start.

Vad behöver vi centralt på förvaltningen tänka på kring arkivet?

I den här artikeln har vi samlat relevant information om arkivet för huvudman/kommun.