Det utvidgade klassrummet – så stöttar Teams och Unikum dagens undervisningsbehov

Ta del av inspiration och konkreta tips på hur man kan kombinera Teams och Unikum för att spara tid och få ett bättre lärande. På årets digitala Nyckelpersonsträff berättar Jerker Porat, Customer Success Manager på Microsoft, och Mikael Windh, produktutvecklare på Unikum, hur Teams och Unikum tillsammans stöttar skolans uppdrag, även i en undervisningsform som sker på distans.

Det utvidgade klassrummet och dess utmaningar

För ungefär ett år sedan svepte pandemin över världen och lärare klev in i undervisningsform som de flesta trodde skulle vara under en begränsad period. Ett år senare är situationen densamma för många lärare, men Jerker Porat, Microsoft, menar att det positiva med året som har gått är att vi bryter ny mark och samlar lärdomar som vi kommer få användning av framöver.

I dag brottas många lärare med utmaningen att bedriva undervisning som måste fungera oberoende av tid och plats. Skolan är inte längre bara i klassrummet, utan överallt. Skolan behöver säkerställa att informationsspridning till elever och vårdnadshavare fungerar, men även aspekter som säkerhet, kreativitet och inkludering är viktiga. Att hitta digitala verktyg som förenklar livet för lärare och elever är oerhört viktigt för att få den nya vardagen att fungera.

 

Hur kommer Unikum och Teams in i bilden?

Teams är ett smidigt och uppskattat verktyg för kommunikation, samarbete och produktivitet. Teams saknar dock kopplingen till svenska skolans uppdrag och möjligheten att kommunicera med vårdnadshavare. Där kompletterar Unikum med funktioner för bedömning, läroplan och kunskapskravstabeller samt en skräddarsydd app för dialog med vårdnadshavare.

Genom att integrera Teams och Unikum får du anpassningen du behöver till det svenska skolsystemet. Dessutom behöver du inte växla mellan de två olika systemen utan du kan smidigt jobba vidare i Teams med de uppgifter, planeringar och bedömningar du skapat i Unikum.

 

Fördelar med att koppla ihop Teams och Unikum:
  • Det tar några få sekunder att lägga till Unikum som app i Teams!
  • När elever blir tilldelade en uppgift får vårdnadshavare automatiskt en notis via Unikum (webb, mejl eller app) så att de kan stötta sitt barns skolvardag.
  • Både lärare och elever kan samarbeta i Teams med uppgifter och planeringar som du har skapat i Unikum.
  • Du kan enkelt följa vilka som har lämnat in uppgifter och lämna formativ feedback till dem via Teams.
  • Du sparar tid genom att slippa logga in i flera miljöer! Jobba kvar i Teams och kom enkelt åt det underlag du behöver i Unikum.

 

Det här kommer du åt i Unikum medan du är inloggad i Teams:
  • Levande läroplan: Följ hur ni har jobbat med era mål.
  • Uppgifter och planeringar som du har skapat i Unikum.
  • Kunskapskravstabeller och läroplansmål: Koppla till tabeller och mål så att du lättare kan använda underlaget för framtida bedömningar.
  • Skolbanken: En plattform med en halv miljon planeringar kopplade till läroplanen som du kan kopiera eller inspireras av!

 

Nyfiken på hur det funkar? Se vår 3-min långa video som demar hur Teams och Unikum-integrationen ser ut.

 

Vill du veta mer om Unikum och Teams?

Fyll i det här formuläret så hör vi av oss med mer information!

Läs mer om Unikums alla integrationer här.

Om Unikum och Teams

Unikum: Skolans uppdrag med lärande, bedömning och dialog

Unikum hjälper dig att lyckas med både uppdraget och kvalitetsarbetet och har idag 35 medarbetare, 1 miljon användare och används i 85+ kommuner. Unikum finns för alla skolformer – från förskola till vux och har integrationer med både Microsoft och Google. All dokumentation hänger automatiskt med vid byte av skolform till en annan Unikum-skola eller kommun.

Teams: Det kommunicerande klassrummet

Microsoft Teams och Teams Education kan användas både för kommunikationen med kollegor och undervisning. Teams Education har skräddarsydda funktioner för klassrummet, bland annat klassanteckningar i Onenote och den nylanserade funktionen Insights, som genom data fångar upp förändringar hos enskilda elever i ett tidigt skede så att lärarna kan agera i tid. Microsoft satsar även på att bygga inkluderande funktioner i Teams, som exempelvis Textning (textremsa som textar det man säger i realtid) för att de med hörselnedsättningar lättare ska hänga med i undervisningen.

 

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor. I år genomfördes konferensen digitalt!