Fem viktiga faktorer för likvärdiga betyg och en smidig betygsprocess

Genom att digitalisera betygsprocessen blir hanteringen av betyg smidigare, snabbare och mer likvärdig. Vi har listat fem viktiga faktorer för likvärdiga betyg och en smidig betygsprocess. Läs mer!

Samlat underlag för ökad insyn

För att betyg ska bli så rättvisande och likvärdiga som möjligt ska betygssättningen bygga på en utvärdering av all den kunskap eleven uppvisat under en period. Genom att hantera bedömning och betygssättning i samma verktyg som exempelvis Unikum, finns hela bedömningsprocessen – inklusive viktigt underlag för betygssättning – samlat och lättillgängligt på ett ställe.

Minskad administration

Med digital signering av betyg slipper administratörer skriva ut papper och leta upp samtliga lärare som ska signera för hand. Det räcker med att lärarna själva signeringar digitalt! I och med att pappershantering försvinner minskas det administrativa arbetet för lärare och administratörer.

Tryggt och säkert

Betyg som skrivs ut eller skickas via post riskerar att försvinna eller hamna i fel händer. Genom att sätta betyg och signera dem digitalt finns betygen alltid i säkert förvar.

Snabbare tillgång för elever

Hantering av betyg via post förlänger processen för elever att ta del av sitt betyg. När det närmar sig antagning till universitet och högskola är det viktigt att betygen registreras så fort som möjligt. Digital betygssättning snabbar upp processen och eleverna får tillgång till sina betyg fortare.

Bättre för miljön och plånboken

Utskrifter, kopiering och posthantering minskar med digital betygshantering, vilket är bra ur både en miljömässig och ekonomisk aspekt.

Upptäck mer

Spara tid och gör betygsättningen likvärdig med Unikum

Med Unikum Betyg finns allt underlag inför betygssättningen samlad på ett ställe i Unikum. Betygsunderlaget är lättillgängligt och strukturerat vilket bidrar till en smidig och likvärdig betygssättning. Verktyget erbjuder digital signering på alla ställen där det tillåts, till exempel vid signering av betygskataloger. Läs mer om Unikum Betyg och hur det kan underlätta för din verksamhet.

Så funkar Unikum Betyg (demo)

Med Unikum Betyg gör du betygsättningen likvärdig, smidig och digital! Titta på en 30 minuters demo för att lära dig mer.