IT-grupp på Hagagymnasiet – en framgångssaga för distansundervisning

Theres Stenberg Wallin, rektor på Introduktionsprogrammen (IM) i Borlänge kommun, har många års erfarenhet från gymnasieskolan. Hon har hunnit med att arbeta som lärare och biträdande rektor på Hagagymnasiet innan hon i höstas påbörjade en ny tjänst som rektor på IM. Theres har använt Unikum i sitt arbete under flera års tid – både som lärare och biträdande rektor, och nu i rollen som rektor. I sitt arbete har hon haft stort fokus på digitalisering och bland annat lett Hagagymnasiets IT-grupp som tilldelades Borlänge kommuns Pedagogiska pris 2020 för sina arbetsinsatser under covid-19-pandemin. I intervjun berättar Theres om IT-gruppens framgångssaga!

När vi intervjuar Theres Stenberg Wallin är hon inne på sin tredje vecka på det nya jobbet som rektor på IM i Borlänge kommun. Bakom sig har hon hela 14 års erfarenhet av gymnasieskolan och kommer senast från rollen som biträdande rektor på Hagagymnasiet, endast ett stenkast bort från IM:s lokaler där hon sitter idag.

Berätta om din karriärresa på gymnasiet

– Jag började min resa som lärare i svenska och engelska på Hagagymnasiet och efter ett antal år som lärare blev jag biträdande rektor på samma skola. Jag jobbade som förstelärare innan dess och det var så jag fick upp ögonen för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap vilket gjorde att jag nappade på tjänsten som biträdande rektor. Min drivkraft är att lära mig mer och bygga på min erfarenhet som skolledare och när det uppstod en ledig tjänst som rektor på IM blev jag sugen på att ta mig an uppdraget. Att leda det pedagogiska arbetet som jag får möjlighet att göra idag är otroligt spännande och utvecklande.

Skolans IT-grupp gynnar undervisningen

I den tidigare rollen som biträdande rektor på Hagagymnasiet ledde Theres skolans IT-grupp bestående av fyra lärare med olika kompetens och ansvar inom IT. Arbetsgruppen kartlägger skolans digitala arbete med fokus på utveckling kring digitalisering, lärplattform (Unikum), kommunikationsvägar med mera.

Berätta om IT-gruppen och ert arbete!

– IT-gruppen har funnits på skolan så länge jag kan minnas, men har inte alltid haft en tydlig koppling till skolledningen. Vi bestämde att jag skulle leda gruppen vilket ledde till att vi fick ett bra informationsflöde mellan grupp och ledning som gjorde att vi kunde jobba effektivt och ta snabba beslut.

Hur jobbade ni exempelvis med Unikum?

– Arbetsgruppen håller i olika digitala projekt – ett exempel är när Unikum var nytt, då anordnade vi workshops där personalen bland annat fick en grundlig verktygsgenomgång och möjlighet att lyssna på kollegor som delade med sig av sina erfarenheter och tips om Unikum. IT-gruppen tillsammans med förstelärargruppen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur vi arbetar med Unikum så att verktyget används på samma sätt av samtliga lärare på skolan.

Före beslutet om distansundervisning kom hade vi faktiskt hunnit testa på att hålla digitala lektioner via Teams och hade en plan för hur vi skulle gå tillväga

Hur gynnas lärare och elever av det digitala stöd IT-gruppen ger?

– Det hjälper bland annat till att effektivisera undervisningen – lärarna kan lägga sitt fokus på det pedagogiska uppdraget samtidigt som eleverna får en tydlig överblick och kan ta till sig kunskaperna enklare.

Arbetsgruppens insatser har även bidragit till ett mer kollegialt lärande och en kultur av att dela med sig, visa vad man kan och våga ta hjälp av varandra. Det finns en stark vilja hos lärarna att utvecklas vilket har motiverat gruppen att fortsätta sitt arbete framåt.

Vilka effekter såg ni av IT-gruppens arbete när det kom till den plötsliga omställningen under covid-19-pandemin?

Omställningen från fysisk till digital undervisning var utmanande men tack vare gruppens gedigna arbete och strävan efter att ligga i framkant redan före pandemin hade vi en stadig grund att stå på. Före beslutet om distansundervisning kom hade vi faktiskt hunnit testa på att hålla digitala lektioner via Teams och hade en plan för hur vi skulle gå tillväga.

 

Vinnare av Borlänge kommuns pedagogiska pris 2020

Det pedagogiska priset delas årligen ut av Borlänge kommun till personal eller arbetsgrupp i kommunen som hjälpt barn och elevers utveckling och måluppfyllelse. 2020 tilldelades Hagagymnasiets IT-grupp priset med motiveringen “Mitt i svensk gymnasieskolas största omställning tog ni ett tydligt kliv framåt och hjälpte hela Borlänges skolsystem att stärka sin fjärr- och distansundervisning…”.

Berätta om priset!

– Vi tilldelades priset för vårt arbete med att hjälpa Borlänges skolor att snabbt ställa om från fysisk till digital undervisning. Vi utbildade vår egen personal genom att ta fram tydliga instruktionsvideos med information om hur de skulle gå tillväga för att undervisa på distans. Vi hjälpte även andra skolor i kommunen med distansundervisningen genom att ge tips och gästföreläsa om hur man kan lägga upp arbetet. Priset bestod av en check på hela 25.000 kr som vi ska använda till fortbildning.

Har IT-gruppen något spännande projekt på gång?

– Jag jobbar inte kvar i gruppen p.g.a. min nya tjänst, men precis före pandemins början startade vi ett arbete med målet att ta fram en tydlig digitaliseringsplan för skolan. Vi såg att det fanns ett behov av att förtydliga hur vi använder digitala verktyg och på vilket sätt de digitala verktygen fungerar som ett stöd i arbetet för att bidra till elevers lärande. Tyvärr har arbetet pausats nu under pandemin, men jag tror att det kommer att färdigställas så fort allt lugnat ner sig. Hagagymnasiets IT-grupp och övriga medarbetare på skolan är kreativa och drivna och utvecklingsarbete är något som de kommer att fortsätta med, det är jag säker på!

Upptäck mer

Nyfiken på Unikum för gymnasiet?

Den 27 januari arrangerar vi en visning för alla som vill se hur verktyget Frånvaro Skola funkar! Läs mer och anmäl dig.

Vi har intervjuat Philip Sekulic, ämneslärare i pedagogik och samhällskunskap på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Läs intervjun för värdefulla tips om hur du gör planering, bedömning och återkoppling smidigare med digitala verktyg.

5 snabba med Mikael Windh – ansvarig för Unikum Gymnasium. Läs intervjun!

Läs mer om hur Unikum Gymnasium stöttar skolans pedagogiska uppdrag.