Gymnasieläraren tipsar: så gör du planering, bedömning och återkoppling smidigare med Unikum

Philip Sekulic är ämneslärare i pedagogik och samhällskunskap på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Han är även förstelärare inom digitalisering med uppdraget att pedagogiskt leda och utbilda kollegor och elever i digitala skolverktyg. I intervjun berättar Philip om hur användandet av digitala verktyg underlättar hans vardagsarbete och om passionen för sina elevers lärande och utveckling.

Philip Sekulic är inne på sitt åttonde undervisningsår på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. 2016 infördes Unikum i Halmstad kommun och Philip fick i uppdrag att leda piloten för Samhällskunskapsprogrammet. Några år senare blev han erbjuden tjänsten som förstelärare inom digitalisering med fokus på Unikum och Teams.

Har du några tips på hur man lyckas med introduktionen av ett digitalt verktyg?

– Det är viktigt att man är lyhörd gentemot sina kollegor och deras behov. Somliga tycker att det är jättekul med digitala verktyg och förstår direkt, medan andra tycker att svårt och behöver mer stöttning för att komma igång. För de kollegor som tycker att det känns svårt är ett tips att dela upp introduktionen i olika delmoment med återkoppling.

Jag brukar även berätta om min egen resa och förklara vad jag upplevde som svårt i början och hur frustrationen vändes till någonting positivt. Ett annat tips är att trycka på vinsterna av hur digitala verktyg effektiviserar tiden och synliggör lärandet, vilket gynnar både lärare och elever. Det kommer inte dröja länge innan kollegorna inser att man faktiskt inte klarar sig utan digitala verktyg idag!

I början av varje läsår håller jag i en introduktionskurs för alla nya elever där jag går igenom skolans digitala verktyg. På introduktionskursen får eleverna en tydlig bild av vad de behöver veta om respektive verktyg. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får tid och utrymme att sätta sig in i verktygen som skolan förväntar sig att de ska använda.

Brinner för elevers utveckling och lärande

Vad driver dig i arbetet?

– Min största drivkraft är möjligheten att bidra till elevernas utveckling och lärande. Det är fantastiskt att uppleva glädjen hos mina elever när de inser nyttan av sitt lärandet. På gymnasiet går många elever in med inställningen att skolan går ut på att visa vad man kan, och inte att man är där för att lära sig nya saker. Det leder till en hel del frustration och smärta hos mina elever. Jag blir alltid lika glad när frustrationen tillslut släpper och eleverna inser att de lärt sig någonting som de kan dra nytta av i livet.

Hur har dina elever dragit nytta av sin kunskap i verkliga livet?

– I ämnet pedagogik, som innefattar villkoren för ett lärande, lär sig mina elever bland annat om att vi människor tar in och bearbetar kunskap på olika sätt. Det är alltid lika spännande att följa hur eleverna växer som personer när de inser att kunskapen hjälper dem i mötet med andra människor ute i det verkliga livet.

Unikums inlämningsverktyg underlättar vardagen

Hur använder du Unikum i din vardag?

Jag använder Unikum främst för bedömning och återkoppling. Så som som jag och mina kollegor diskuterar bedömningar och lärande idag är på en helt annan nivå jämfört med tidigare, när vi inte hade Unikum och Teams på plats. Jag använder Unikum för:

  • Bedömning – den summativa bedömningen görs i verktyget Kunskaper och den formativa bedömningen sker via Lärandematriser
  • Inlämning och uppgifter – eleverna lämnar in uppgifter via Unikum som plagiatkontrolleras direkt i verktyget
  • Utvecklingssamtal – samtalsmallen finns direkt i verktyget
  • Stödinsatser – det är enkelt att lägga in anpassningar på både grupp- och individnivå

Idag lämnar alla mina elever in via Unikum där uppgifterna även plagiatkontrolleras via Urkund direkt i verktyget. Jag får en tydlig överblick av de uppgifter som jag behöver rätta

Hur underlättar Unikum ditt arbete?

– I Unikum får jag en samlad bild av det viktigaste som jag behöver ha koll på. Jag slipper oroa mig för papperslappar som hamnar på villovägar eftersom allt är samlat digitalt. Det hjälper lärandet otroligt mycket!

Inlämningsverktyget underlättar min vardag avsevärt. Jag undervisar i sex olika kurser med 30 elever per kurs, vilket innebär att jag gör 180 omdömen per termin. Tidigare lämnade mina elever in uppgifter från olika håll, och jag hade svårt att få en tydlig bild av vilka uppgifter jag skulle rätta. Det var rörigt helt enkelt! Idag lämnar alla mina elever in via Unikum där uppgifterna även plagiatkontrolleras via Urkund direkt i verktyget. Jag får en tydlig överblick av de uppgifter som jag behöver rätta och vilka jag ska prioritera. Jag brukar säga att verktyget är min digitala assistent som hjälper mig att sortera och prioritera.

Skolbanken är jättebra! Där hittar jag inspiration till mitt arbete och samlar idéer från andra lärare runt om i Sverige

Skolbanken är jättebra! Där hittar jag inspiration till mitt arbete och samlar idéer från andra lärare runt om i Sverige. Jag har märkt att det effektiviserat mitt arbete rejält. Jag visar alltid Skolbanken för nya kollegor under min introduktionskurs. Jag förklarar att de kommer åt matriser, planeringar och mallar för utvecklingssamtal smidigt och enkelt, vilket uppskattas framförallt av nyexaminerade kollegor.

Kan du ge ett exempel på hur du använder Unikum i din undervisning?

– Pedagogiken är ett praktiskt ämne som jag lärt mig att kombinera med digitala verktyg på ett bra sätt så att jag kan följa mina elevers lärande och säkerställa att de får med sig rätt kunskap. Jag skapar ett lärloggsinlägg med diskussionsfrågor i Unikum som eleverna diskuterar och besvarar i mindre grupper i slutet av lektionen. Eleverna summerar lärandet och jag får en bra helhetsbild av vad mina elever tagit med sin från lektionen. Dessutom kan eventuellt frånvarande elever ta del av klasskamraternas kommentarer i efterhand och hålla jämna steg med resten av klassen trots frånvaro.

Underlagsfunktionen i Kunskaper ger ett helikopterperspektiv

Nämn en av dina favoritfunktioner i Unikum!

– Underlagsfunktionen i verktyget Kunskaper är en favorit! Där finns elevens planeringar, lärloggsinlägg, matriser, uppgifter och annat aktuellt material samlat vilket jag använder som stöd för utvecklingssamtalet. Eleven kommer enkelt åt utvecklingspunkter och formativ feedback under kursens gång och jag slipper dubbelarbete inför utvecklingssamtalet. Dessutom ser jag om det saknas underlag för någon elev som jag behöver titta närmare på. Funktionen ger mig ett helikopterperspektiv!

Upptäck mer

Fler föreläsningar och case att ta del av på bloggen

Så använder Fredrik Larvall, gymnasielärare på Kattegattgymnasiet, Unikum för bedömning och formativ feedback. Läs intervjun med Fredrik här!

Så kombinerar du Unikum och Teams för ett bättre lärande. Mikael Windh, ansvarig för Unikum Gymnasium och Jerker Porat, Specialist Microsoft EDU berättar på Unikums webbinarium hur du kombinerar Unikum och Teams för att spara tid och få ett bättre lärande. Ta del av webbinariet för konkreta tips och inspiration!

Hitta lektionsinspiration i Skolbanken

I Skolbanken delar lärare, pedagoger och skolor från hela Sverige med sig av sina pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här hittar du inspiration och får idéer till ditt eget arbete. Besök Skolbanken här.

Prova Unikum kostnadsfritt

Nyfiken på Unikum för gymnasiet? Läs mer och prova gratis här!