Unikum

Fem tips från Hilda i supporten

Varför loggas jag ut från Unikum? Varför ser vårdnadshavare och elever inte föreslagna tider för utvecklingssamtalet? Varför kan jag inte reflektera och analysera i planeringen? Hilda, en av...

Läs mer

Lgr22 & Lgrsär22 – nya kursplaner och läroplaner

Nya läroplaner och kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har trätt i kraft! Under våren och sommaren har vi arbetat för fullt med att uppdatera verktyget. I...

Förskolan med barnet i centrum – med Christian Eidevald

Unikum bjöd Christian Eidevald, legitimerad förskollärare, doktor i pedagogik och författare till ett webbinarium om hur man på bästa sätt möjliggör barns lärande i förskolan genom...