Likvärdig skola för alla – även barn med skyddade personuppgifter

På årets Nyckelpersonsträff berättar Charlotte Anderberg, IT-pedagog i Helsingborg stad, om hur de skapat digitala möjligheter för alla barn och elever, oavsett om man har skyddade personuppgifter eller inte. Ta del av tips och erfarenheter som underlättar processerna med skyddsvärda personuppgifter!

Charlotte Anderberg arbetar med pedagogisk utveckling inriktat mot digitalisering i Helsingborg stads skolor – från förskola till gymnasiet. Hon har även supportansvar för skolportalens system och är systemförvaltare för Unikum

Digitaliseringen har haft en snabb framfart i Helsingborgs stad vilket skapat problem för barn och elever med skyddade personuppgifter. Den snabba digitala utvecklingen tvingade kommunen att tänka nytt för att inkludera alla barn och elever i digitala verktyg. Följande problem identifierades för barn och elever med skyddade personuppgifter: 

 • Kan inte logga in i system
 • Manuell hantering 
 • Olika individuella lösningar
 • Har flera olika namn i systemen
 • Kan inte logga in på en chromebook
 • Problem vid övergångar

Nya rutiner

En ny arbetsgrupp formades som hade i uppgift att ta fram nya rutiner. Arbetsgruppen bestod av fem personer: en systemförvaltare för elevregistreringssystemet, en ansvarig tjänsteman, en personuppgiftsansvarig, en stadsjurist och Charlotte i rollen som systemförvaltare och support. De nya rutinerna som arbetades fram innefattar bland annat att en representant från skolan eller förskolan, exempelvis rektor, bokar in ett samtal med vårdnadshavare eller myndig elev för att diskutera och klargöra vilka personuppgifter som är skyddsvärda. Samtalet skapar trygghet och struktur för alla inblandade. 

Arbetsgruppen har även tagit fram tre olika nivåer för beslut om vilka personuppgifter som ska exkluderas från systemen. Nivåerna underlättar för de beslut som ska tas under samtalet.  

Nivå 1: Adressen tas bort i systemet.

Nivå 2: Adress och riktigt namn tas bort i systemet. 

Nivå 3: Inga riktiga uppgifter finns i system, endast fiktiva. Personnummer fingeras enligt Procapitarutin. 

Nyttan med nya rutiner

De nya rutinerna innebär att barn och elever med skyddade uppgifter blir inkluderade och tar del av digitaliseringens möjligheter på samma sätt som sina kompisar. Andra vinster är:

 • Samma namn överallt
 • Kan hanteras som övriga barn och elever
 • Fungerar vid övergångar
 • Alla gör samma – vet var information finns
 • Lättare för pedagoger/lärare och framförallt för barn och elever

Se hela föreläsningen igen

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.