Lärspridare som en del av Örebros utvecklingsarbete

Örebro kommuns förskolor har under tre år arbetat fram en god grund att stå på för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Under Unikums Nyckelpersonsträff 2019 berättade Jenny Tahvanainen, samordnare digitalisering och objektspecialist för Örebro kommuns 120 förskolor, om kommunens arbete.

I Örebro kommun samverkar central förvaltning med förskolechefer, pedagoger och föräldrar för att utveckla verksamheten. En viktig del i arbetet har varit att utse lärspridare för att skapa delaktighet och goda vägar för kommunikation och information. Med föräldrars stöd har kommunen också tagit fram en samtyckesblankett för hantering av dokumentation och bilder i Unikum.

– Tillsammans lägger vi pusslet för att få likvärdighet i våra förskolor, berättar Jenny.

 

 

Se hela föreläsningen här

Vill du veta mer om Unikum i förskolan? Läs mer här!

Kommentarsfält