Lärspridare som en del av Örebros utvecklingsarbete

Örebro kommuns förskolor har under tre år arbetat fram en bra grund att stå på för att utveckla den pedagogiska verksamheten. En viktig del i arbetet har varit att utse lärspridare för att skapa delaktighet och goda vägar för kommunikation och information. På årets Nyckelpersonsträff berättar Jenny Tahvanainen, samordnare digitalisering och objektspecialist för Örebro kommuns 120 förskolor, om hur arbetet sett ut och vilka utmaningar och lärdomar de fått med sig på vägen.

Jenny Tahvanainen arbetar 50 procent som samordnare för digitalisering och 50 procent som objektspecialist. I rollen som samordnare för digitalisering tar Jenny hand om lärprocesser med kommunens nyckelpersoner – skolledare, huvudlärspridare och lärspridare. I rollen som objektspecialist ligger fokus på den pedagogiska och tekniska supporten där Jenny håller i utbildningar i Unikum och kommunens schema- och närvarosystem Tempus.

 

Goda vägar för kommunikation och information

I Örebro kommun samverkar central förvaltning med förskolechefer, pedagoger och föräldrar för att utveckla verksamheten.

Kommunen har 120 förskolor med förskolechefer uppdelade på sex olika områden. För varje område, som består av cirka 20 förskolor, utses en eller två huvudlärspridare som har huvudansvaret för att leda arbetet med digitalisering på förskolorna. På varje förskola finns i sin tur en eller två lärspridare som stöttar arbetet med digitalisering på enhetsnivå. Genom den här utvecklingsorganisationen får kommunikationen och informationen ett bra flöde – från pedagogerna på den enskilda förskolan, till lärspridarna och huvudlärspridarna vidare upp till förvaltningen och tillbaka igen.

 

Samtyckesblankett för bildhantering i Unikum

Hanteringen av bilder har varit en av de största utmaningarna för kommunen och speciellt för pedagogerna på förskolorna, berättar Jenny. Med vårdnadshavares stöd har man tagit fram en samtyckesblankett för hantering av dokumentation och bilder i Unikum. Samtyckesblanketten förnyas läsårsvis där vårdnadshavare samtycker till lärloggar, samtal och planeringar. Den här lösningen har fungerat bra för både pedagoger och vårdnadshavare.

Tillsammans lägger vi pusslet för att få likvärdighet i våra förskolor

Avslutningsvis förtydligar Jenny vikten av att alla i kommunen, oavsett nivå, får vara delaktiga i utvecklingsarbetet och ges möjlighet att dela sina tankar och idéer. Pusslet måste läggas tillsammans!

 

Se hela föreläsningen här

 

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.

 

Upptäck mer

Vill du veta mer om Unikum i förskolan? Läs mer här!