Långsiktiga investerare tror på Unikum

Nu växlar Unikum upp tempot, och tar för första gången in externa investerare. Unikum har hittills vuxit tillsammans med kunder och partners utan externa investerare. På så vis har man av egen kraft blivit Sveriges största mobila lärportal för förskola och skola – med över 1 miljon användarkonton. Med det nya tillväxtkapitalet ökas takten i både utveckling av de digitala verktygen, och i att nå ut till ännu fler förskolor och skolor i och utanför Sverige.

Det är ett antal nordiska investerar-familjer som tillsammans bidrar med tillväxtkapital. De nya investerarna har ett långsiktigt perspektiv och delar Unikums vision om ”Unikt lärande för unika barn”.

Vi vill göra ännu mer nytta för fler barn och skolor i och utanför Sverige

Jonas Ryberg

Grundare och VD på Unikum

– Vi vill göra ännu mer nytta för fler barn och skolor i och utanför Sverige. Därför har vi letat efter starka, långsiktiga ägare som vill vara med på vår resa. Nu kan vi rekrytera fler utvecklare som vill vara med och bygga världens bästa verktyg för skolan, säger Jonas Ryberg.

För användare och partners innebär detta att Unikum fortsätter att vara en stark och långsiktig samarbetspart, men med mer muskler när det behövs. Målsättningen är att kunna vara ännu snabbare med nya förbättringar av verktygen, och att kunna nå ut till ännu fler användare.

 

Långsiktiga investerare

Investerarna med JCE i spetsen har valt Unikum eftersom det gör stor nytta i de skolor och kommuner där verktygen finns. Nu kan man nå ut bredare inom och utanför Sverige.

– Unikum med sitt SaaS-baserade erbjudande har en mycket stark position i en marknad under förändring. Unikums resa har bara börjat och bolaget har alla förutsättningar att fortsätta växa och ta marknadsandelar, både nationellt och internationellt. Vi är imponerade av den position som Unikums medarbetare byggt tillsammans med entreprenören Jonas Ryberg, säger Carl Backman, VD på JCE.

Grundaren Jonas Ryberg kvarstår som huvudägare och VD.

– Vi har haft turen att kunna samla investerare som tycker lärande och skola är viktigt, har erfarenhet av hur man bygger starka verksamheter, och som delar vår vision om lärande och unika barn, säger Jonas.

 

Mer nytta, för fler

Genom att vara noggrann med att använda sina resurser till det som användarna tyckt vara viktigt har Unikum kunnat vara lönsamt varje år sedan starten 2005. Nu har Unikum en marknadsledande position som Sveriges största mobila lärportal. Sex av elva universitetsstäder har idag valt Unikum.

Unikum växer bland annat på grund av förskolans stora behov av smidiga och säkra verktyg. Dessutom byter allt fler kommuner ut gamla lärplattformar mot en lättanvänd kombination av Unikum med Microsoft Teams eller Google.