Alla vägar bär till Unikum – ett pedagogiskt utvecklingsarbete i Uppsala

I Uppsala kommuns grundskolor är digital kompetens satt på kartan med Unikum som ledsagare. På årets Nyckelpersonsträff ger Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare i Uppsala kommun, en inblick i hur Uppsala kommun arbetat med Unikums digitala verktyg för att gynna det pedagogiska arbetet.

Grundskolornas pedagogiska utvecklingsarbete i Uppsala kommun utgår från tre fokusområden:

  • Digitalisering
  • Bedömning för lärande
  • Tillgängligt lärande

 

För Uppsala kommun blev Unikum ett bra verktyg för att sätta digitaliseringens olika frågor på agendan och något för alla att samlas kring.

–Ett gemensamt system är en bidragande faktor till att förfina bedömningsprocesser och växa tillsammans, säger Sara Lundberg. När Unikum används fullt ut för bedömningsprocessen blir den transparent och bidrar till likvärdighet och ett tillgängligt lärande.

 

Se hela föreläsningen här

 

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.

 

Upptäck mer

Läs mer om hur Unikum kan vara ett pedagogiskt stöd!

Kommentarsfält