Alla vägar bär till Unikum – ett pedagogiskt utvecklingsarbete i Uppsala

I Uppsala kommuns grundskolor är digital kompetens satt på kartan med Unikum som ledsagare. På årets Nyckelpersonsträff ger Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare i Uppsala kommun, en inblick i hur Uppsala kommun arbetat med Unikums digitala verktyg för att gynna det pedagogiska arbetet.

För att ett utvecklingsarbete ska vara hållbart måste det finnas en röd tråd genom samtliga utvecklingsområden som man arbetar med i kommunen, säger Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare i Uppsala. I Uppsala kommun utgår grundskolornas pedagogiska utvecklingsarbete från tre fokusområden:

  • Digitalisering
  • Bedömning för lärande
  • Tillgängligt lärande

 

Digitalisering

När man pratar om digitalisering hamnar man lätt i frågor som rör krångliga IT-system, IT-strul, inloggningsproblem och andra tekniska utmaningar. Sara och hennes kollegor i Uppsala kommun har istället valt att lägga fokus på att förstå hur digitalisering kan gynna det pedagogiska arbetet i grundskolan. Digitalisering handlar om digital kompetens och att med hjälp av det digitala förenkla och effektivisera arbetet med elever, bedömningsprocesser och måluppfyllelse. För Uppsala kommun blev Unikum ett bra verktyg att samlas kring och sätta digitaliseringens olika frågor på agendan.

 

Bedömning för lärande

Genom att grundskolorna i Uppsala kommun använder Unikum bidrar det till transparens i hela bedömningsprocessen och skapar en likvärdig skola för alla. Ett gemensamt system gör det möjligt för alla elever att hitta information och att känna igen sig i olika ämnen på skolan, eller vid byte till annan skola i kommunen. Lärare får en gemensam struktur och tydliga mallar att utgå ifrån som underlättar bedömningsarbetet och bidrar till likvärdig bedömning. Ett gemensamt system är en bidragande faktor till att förfina bedömningsprocesser och växa tillsammans, förklarar Sara.

När Unikum används fullt ut för bedömningsprocessen blir den transparent och bidrar till likvärdighet och ett tillgängligt lärande.

Tillgängligt lärande

Genom att samla planeringar, uppgifter och bedömningar i Unikum ges alla elever möjlighet att hänga med i skolarbetet utifrån sina behov och förutsättningar. När allt finns samlat på ett och samma ställe kan elever som till exempel inte kan vara på plats rent fysiskt ta del av arbetet digitalt istället. Transparensen och tillgängligheten med Unikum gör att elever som exempelvis är i behov av en lugn arbetsmiljö inte nödvändigtvis måste befinna sig i samma rum för att ta del av samma undervisning som sina klasskamrater. Att våga tänka utanför rummet är också digitalisering, avslutar Sara. 

 

Se föreläsningen igen

 

Om Nyckelpersonsträffen

Unikums Nyckelpersonsträff är en årlig, nationell konferens för Unikums nyckelpersoner på kommuner och friskolekedjor.

 

Upptäck mer

Läs mer om hur Unikum kan vara ett pedagogiskt stöd!