Planeringen “Barnen i världen” lär eleverna om samhällsstrukturer, världsdelar och barns rättigheter i världen

SO-läraren Eva Ek har skapat den sjuhundratusende planeringen i Unikums Skolbanken – en geografi- och samhällskunskapsplanering med temat “Barnen i världen” som mottogs väl av sjätteklassarna på Stavby skola. I intervjun delar Eva med sig av planeringen och hur den engagerade hennes elever. Ta del av ett inspirerande arbete!

En solig förmiddag besöker vi den idylliska F-9 skolan Stavby skola i Uppsala kommun. Vi är på plats för att träffa läraren Eva Ek som skapat den sjuhundratusende planeringen i Skolbanken. Vi firar milstolpen med tårta och passar på att ställa några snabba frågor om planeringen och hur arbetet sett ut.

Hur fick du idén till “Barnen i världen”?

– Jag upptäckte att mina sjätteklassare ännu inte hade full koll på världsdelar och världshav, och jag ville inte släppa iväg dem till högstadiet om de inte hade det. Samtidigt hade vi delar av det centrala innehållet i samhällskunskap att gå igenom, så jag såg ett perfekt tillfälle att kombinera de båda ämnena i en planering. Målet med arbetet var att mina elever skulle få en bra överblick av hur världen ser ut geografiskt och samtidigt få en god förståelse för samhällsförhållanden i olika länder runt om i världen.

I tillägg ville jag få in studieteknik eftersom mina elever börjar bli stora och det är viktigt att de har med sig den typen av kunskap i framtiden.

Berätta om arbetet!

– Jag började med att sätta upp en stor världskarta på väggen i klassrummet. Tanken var att mina elever skulle mötas av världskartan med alla världsdelar, hav, öknar m.m. varje dag under flera veckors tid, så att de skulle få en tydlig bild av världen geografiskt.

Eleverna fick titta i kartböcker och undersöka temakartor för att lära sig om rika respektive fattiga länder och hur den geografiska spridningen ser ut. Eleverna fick först fundera och reflektera över orsaker och konsekvenser till fattigdom och välstånd, och sedan läsa om vad som kännetecknar ett fattigt respektive rikt land. I helklass diskuterade vi faktorer som exempelvis läs- och skrivkunnighet och demokrati.

Mindmaps uppskattas av eleverna

Vad fick eleverna göra när de samlat på sig all den här kunskapen?

– I nästa moment fick de skapa en mindmap om ett fattigt land som de själva valt ut från kartboken. I helklass visade jag hur man gör en mindmap och sedan fick var och en ta fram sin egen. Via NE samlade de på sig kunskap om sitt lands befolkning, ekonomi, historia, krig m.m. Vi pinnade sedan fast post-it lappar med faktan om länderna på den stora världskartan.

Fanns det några moment som eleverna uppskattade lite extra?

– Vi tittade på Uppdrag Skolväg, korta 5 minuters klipp från UR, där jag noterade att eleverna engagerade sig i innehållet vilket ledde till många intressanta diskussioner i helklass. Vi diskuterade vikten av utbildning och att det faktiskt finns barn som inte har möjlighet att gå i skolan överhuvudtaget, vilket var ny kunskap för många. Jag upplever att eleverna fick en djupare förståelse för skola och utbildning runt om i världen. Eleverna fick reflektera över varför utbildning är så viktigt, och de kom ju självklart fram till att det är superviktigt, säger Eva med ett stort leende.

Eleverna gillade även momentet med att ta fram en mindmap om ett land. De tyckte att det var spännande att titta i kartböcker och jämföra temakartornas färger från olika år. En elev valde Indien och det blev en intressant diskussion kring landets utveckling där vi kunde se att färgerna ändrats genom åren – från mörkrött till lite ljusare rött.

Minnesteknik och koncentrationsövningar minskar stress

Du nämnde studieteknik – hur fick du in det i undervisningen?

– Jag är väldigt mån om att mina elever ska hitta bra verktyg och tekniker som underlättar deras arbete i skolan. Några av mina elever kände stress över hur de skulle kunna komma ihåg alla länder och världsdelar vi gick igenom, så det passade bra att öva på det genom olika studietekniker.

Vi jobbade med minnesteknik där vi tittade på en film som lyfte tre olika minnestekniker. Eleverna fick välja en teknik från filmen och testa den på sig själva. Nästa lektion valde de en ny teknik och jämförde med den tidigare för att förstå vilken av teknikerna som hjälpte dem bäst.

Vi jobbade även med koncentration – vi diskuterade vad begreppet innebär, hur man koncentrerar sig och hur länge man orkar hålla fokus. De fick testa att titta på en film på helskärm, och sedan titta på samma film på sin egen laptop med hörlurar på. De flesta kom fram till att de kunde koncentrera sig bättre när de tittade på filmen från sin egen skärm.

Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb som lärare?

– Det är mycket som är kul med mitt jobb, men något av det bästa är när man lyckas bygga bra relationer med sina eleverna som skapar förtroende och gör dem beredda att göra jobbet som krävs för att lära sig. Det är fantastiskt att se när eleverna lyckas – särskilt de elever som har det lite extra svårt i skolan.

Upptäck mer

Pedagogisk planering – Från larv till fjäril

Planering om fjärilar är den sexhundratusende planeringen i Skolbanken – blev en succé på Snättringeskolan i Huddinge.

Om Skolbanken

Unikum står bakom Skolbanken. I Skolbanken delar lärare, pedagoger och skolor från hela Sverige med sig av sina pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration och få idéer för ditt eget arbete. Som Unikumanvändare kommer du enkelt åt alla 700 000+ planeringar för alla skolformer genom verktyget, helt gratis! Besök Skolbanken.